Radiniai

 1. @eitis

  Vyksta Skelbti naujus mokslo ir meno veikalus

  Autoriai kviečiami skelbti naujus (anksčiau neleistus) mokslo ir meno veikalus (straipsnius, studijas, monografijas ir t. t.) elektroninei leidybai ir sklaidai recenzuotų ISSN numeruotų mokslo ir meno leidinių skiltyje. Kvietimas – tęstinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams...
 2. @eitis

  Vyksta Skelbti išleistus mokslo ir meno darbus

  Autoriai kviečiami skelbti anksčiau išleistus mokslo ir meno darbus (straipsnius, studijas, monografijas ir t. t.) elektroninei sklaidai recenzuotų ISSN numeruotų mokslo ir meno leidinių skiltyje. Kvietimas – tęstinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams. Finansavimas Paslaugos...
 3. @eitis

  Vyksta Skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus

  Autoriai kviečiami skelbti daktaro disertacijas ir meno projektus elektroninei sklaidai recenzuotų ISSN numeruotų mokslo leidinių skiltyje. Priimamos ne tik pastaruoju metu, bet ir seniau rengtos disertacijos. Kvietimas – nuolatinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams. Finansavimas...
 4. @eitis

  Įvadas

  Turinys Apie @eitį2 Veikla3 Sklaida4 Sąlygos5 Autorių teisės6 Slapukai7 Žodynėlis8 Techniniai reikalavimai9 Bibliografijos rašyba10 Finansavimas11 Dažni klausimai12
 5. @eitis

  Dažni klausimai

  Turinys Kaip autoriai registruojami tinklavietėje? Kuo skiriasi leidinys, veikalas ir renginys? Kokių žanrų leidiniai skelbiami tinklavietėje? Ar tinklavietėje skelbiami kitur leisti tekstai? Ar keliami reikalavimai kitur skelbtų tekstų leidimo metams? Kokia kalba galima skelbti leidinius? Kam...
 6. @eitis

  Žodynėlis

  Tinklavietė – elektroninių mokslo sklaidos vartų @eitis visuma.