Radiniai

 1. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Will We Create a Geography Canon? Between Global and Local Narrative Summary. In the second half of the last century, the issue of canon became relevant, especially in the fields of culture and education. The society of the developed countries has become concerned with the deteriorating...
 2. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Literatūra Adomėnas, Mantas, „Kanonas kaip priešnuodis kultūros degradacijai“, Bernardinai.lt, 2015 10 01 [žiūrėta 2019 m. spalio 15 d.]. Andrijauskas, Antanas, Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai–Vakarai, kn. 2: Rytų Azijos tradicinė estetika ir meno teorija, Vilnius: Lietuvos...
 3. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Diskusija Kaip buvo užsiminta įvade, šiuo metu mažai ką tegalime pasakyti apie geografijos kanoną. O tiksliau sakant, – beveik nieko: kanono klausimas mokant geografijos nediskutuotas ir netirtas. Užsienyje geografijos kanono svarstymų yra tik užuomazgos. Viena priežasčių – geografų balansavimas...
 4. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  7 pav. Geografinio ugdymo kanonų erdviniai vienetai Tiesa, jis dabar „pridengtas“ integruoto ugdymo turinio sluoksniu. Šiuo metu nors ir neturime atskirų Pasaulio, Lietuvos, vietos geografijos kursų (beje, kaip ir istorijos), tačiau geografijos ugdymo turinys interpretuojamas pagal atitinkamas...
 5. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Kanonų erdvinė hierarchija XX a. kanonizacija prarado centralizuotą pozicijąŽr. Motiejus Bazaras, Neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas pianisto lavinime, p. 27.. Egzistuoja daug paralelinių kanonų, kurie hierarchizuojasi ne tik laiko, bet ir erdvės požiūriu. Apskritai, vyksta...
 6. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  6 pav. Kanono laiko dimensijos Be to, laikas glaudžiai susijęs su erdve (erdvėlaikiu): laikas matuojamas erdve, erdvė – laiku. Kaip rašo Arvydas Šliogeris, nėra laiko „savaime“: nėra nei praeities, nei dabarties, nei ateities. Kaip ir erdvės „savaime“ – nei „didelės“, nei mažos; nei „arti“, nei...
 7. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  5 pav. Kanonų struktūros didaktinis modelisPagal Sigitas Mickis, „Kūrybingumo fenomeno muzikos kompozicijoje tyrimo teorinis modelis“, 2017. Geografinio ugdymo vienas iš esminių gebėjimų – gebėjimas skaityti geografinę informacijąŽr. Zigmas Kairaitis, Geografinės informacijos skaitymas...
 8. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  4 pav. Kūrybingumo ekranaiŽr. Генрих Саулович Альтшуллер, Творчество как точная наука: теория решения изобретательских задач, с. 40. Šis modelis koreliuoja su geosistemine globalinių, regioninių ir lokalinių erdvių hierarchija. Kiekvieną kūrybingumo ekraną S. Mickis sieja su atitinkamu kanonu...
 9. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Kanono anatomija: tarp lankstumo ir tvarumo, arba kanono sandai Bene profesionaliausiai ir giliausiai į kanono formavimąsi, jo sandarą, transformacijas žvelgia muzikologaiŽr. Motiejus Bazaras, Neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas pianisto lavinime, 2017; Sigitas Mickis, „Kūrybingumo...
 10. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  3 pav. Praeities ir dabarties hermeneutika Būtent ikiteorinis, ikikultūrinis, pirmapradis, anot A. Šliogerio, metafizinis patyrimas yra susijęs su substancinio individo metafiziniu (filosofiniu) mąstymuŽr. Arvydas Šliogeris, Transcendencijos tyla: pamatiniai filosofijos klausimai, p. 445–449...
 11. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Tačiau tarp klasikos, kanono ir tradicijos yra ir tam tikra prieštara. Diskusijoje apie literatūros klasiką mokytoja Regina Dilienė teigia: „Kaip kvantinėje mechanikoje nustoja veikę tradicinės fizikos dėsniai, taip mokykloje deformuojasi visi „aukštieji“ programų tikslai ir uždaviniai (kanonai...
 12. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Taigi, tarp kanono ir tradicijos yra glaudus ryšys. Pagaliau kanonas dažnai apibrėžiamas per tradicijąŽr. „Kanonas“, 2010, p. 294.. Kanonas atlieka ir tradicijos tąsos, reprezentavimo vaidmenį. Jį naudojant galima kurti, meistrauti tradicijąŽr. ten pat.. Greta vartojami terminai sukonstruota...
 13. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Praeito amžiaus antrojoje pusėje sustiprėjo ir vienintelio kanono kritika (ypač literatūroje). Jo šalininkai ėmė kurti konkuruojantį kanoną arba kanonusŽr. Jeremy Hawthorn, „Kanonas“, 1998.. Tačiau jeigu galioja keli kanonai, t. y. pažeidžiamas universalumo reikalavimas, tuomet galima teigti...
 14. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Tradicija–klasika–kanonas Šios sąvokos gali būti išdėstomos ir tokia tvarka, kaip įvardytas skyrelis. Tačiau tarp jų nėra griežto linijinio istorinio santykio. Jas galima pavaizduoti kaip trikampio viršūnes arba Venno diagramomis – tai parodo tarp jų esantį sinergetinį arba kaleidoskopinį ryšį...
 15. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Taigi vėl pradėta raginti grįžti prie ugdymo kanonų, ypač humanitariniuose moksluose. Siekiama atsakyti į klausimus: Koks anksčiau buvo kanonas? Koks jis tapo, koks turi būti?Žr. Rachel Donadio, “Revisiting the Canon Wars,” 2007.. Deja, šis procesas gana ilgas. Jeigu Vakaruose diskusijos vyksta...
 16. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Kanono klausimas – nestabilumo, krizės, kaitos visuomenėje simptomas? Kanono tema turi ilgą istoriją. Prisiminkime įvairių Bažnyčių kanonų teisės kodeksus, kinų kanono formavimąsiŽr. Antanas Andrijauskas, Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai–Vakarai, kn. 2: Rytų Azijos tradicinė...
 17. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  1 pav. Geografijos kanono kaip tyrimo objekto tarpdalykinė padėtis Geografija ir edukacija kaip mokslo tradicija arba klasika ir pedagoginė patirtis yra kanono formavimo(si) šaltinis.
 18. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Kanono sąvokos aktualumą geografijos edukacijoje geriausiai atspindi virtinė klausimų, kurie buvo iškelti seminare Geografijos kanonas?, vykusiame Oksforde, Šv. Katerinos koledžeŽr. The Geographical Canon?, 2012.. Jo dalyviai diskutavo tokiais klausimais: Ar geografijos dalykas turi kanoną? Ar...
 19. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Įvadas Jeigu keltume klausimą – Ar egzistuoja geografijos kanonas? – greičiausia reikėtų atsakyti: nežinome, nes netirtas. Kanonas (lot. canōn – taisyklė, norma < gr. kanōn – matuoklis) suprantamas kaip tam tikrų taisyklių, normų, standartų rinkinys, kurio privaloma laikytis tam tikrose...
 20. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Ar kursime geografijos kanoną? – Tarp globalaus ir lokalaus naratyvų

  Santrauka. Praeito amžiaus antrojoje pusėje tapo aktualus kanono klausimas, ypač kultūros, švietimo srityje. Išsivysčiusių šalių visuomenė susirūpino prastėjančiais mokinių pasiekimų rezultatais. Švietimo specialistai ėmė kalbėti, kad auga karta, kuri, tikėtina, bus mažiau išsilavinusi už savo...
Grįžti