Radiniai

  1. Jūratė Sabašinskaitė

    Straipsnis Ekofilosofija: M. Merleau-Ponty, kūnas, suvokimas bei dialogas

    Santrauka. Straipsnyje dviem aspektais aptariama šiuolaikinė ekofilosofija. Analizuojama ekologija kaip dialogas, kuris užsimezga tarp žmogaus ir jo gyvenamojo pasaulio, jei žmogus jaučia atsakomybę už jį supančią aplinką – tiek socialinę, tiek gamtinę. Teigiama, kad žmogus pasaulyje egzistuoja...
  2. Jūratė Sabašinskaitė

    Straipsnis Techninės pažangos bei politinės santvarkos neįvertinimo pasekmės laisvai tapatybei

    Santrauka. Straipsnyje aptariama moderniosios epochos bruožai, kurie turėjo neišvengiamos įtakos individualios žmogaus tapatybės formavimuisi. Analizuojama, kaip dėl mokslo pažangos bei instrumentinio proto įsivyravimo žmogus, kaip individas, praranda savo vertę, o valstybės politika tampa...
Grįžti