Radiniai

 1. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Women Intellectuals as Anti-Feminists: Schizoid Strategies Summary. When backlash politics and popular consciousness reactions against feminism usually go together with lack of education, in Lithuania it is quite normal to be a self-content anti-feminist and aspiring or already well-established...
 2. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Literatūra Baločkaitė, Rasa, “‘Go West…’: Myths of Femininity and Feminist Utopias in East and West,” Eurozine, 2009-08-14 [žiūrėta 2013 m. vasario 2 d.]. Baločkaitė, Rasa, „Tas saldus žodis – f…“, Delfi.lt, 2010 m. liepos 30 d. [žiūrėta 2013 m. vasario 2 d.]. Baranova, Jūratė, „Gyvenimas...
 3. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Emfatiško neigimo, emocingo atsiribojimo pastanga kyla iš nereflektuotos nuovokos, kad „nusikaltimas“ padarytas: feminizmas jose (nors ir neryškiai) matyti, feminizmas jas sukūrė, todėl būtina jį kaip nors paslėpti. Subjektas kybo kažkur „tarp“: gyvenimo būdu ir interesais bent tam tikru mastu...
 4. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Išvados Keli nagrinėti pavyzdžiai ir jų neproblemiškumas (nustebimo, noro pasitikslinti, kritinių reakcijų tokie ir panašūs mokslininkių, menininkių, rašytojų pasisakymai paprastai neišprovokuoja) leidžia išryškinti daugeliui išsilavinusių moterų būdingos laikysenos (onto)loginį prieštaringumą...
 5. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Vieninteliu aptinkamu argumentu (ne „kodėl nebuvo / nėra seksizmo“ ar „kodėl feministes leistina pavaizduoti taip, kaip tas buvo padaryta“, o „kodėl feminizmas yra blogai“) galima laikyti tik Baločkaitės perfrazuojamą kai kurių feminizmo teoretikų išsakytą vidinį priekaištą, jog feminizmas iš...
 6. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Ir vis dėlto: vos metais vėliau portale Delfi.lt pasirodo visiškai kitoks Baločkaitės straipsnisŽr. Rasa Baločkaitė, „Tas saldus žodis – f…“ ir atveria dar vieną – labai netikėtą – intelektualės „atsiribojimo nuo feminizmo“ galimybę. Obsceniška antraštės („Tas saldus žodis – f…“) potekstė...
 7. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Teoriniai tokio diskurso šaltiniai nesunkiai nuspėjami – XIX a. pab. filosofinės mizoginijos klasika nuo Arthuro Schopenhauerio ir Friedricho Nietzche’s aforizmų iki Otto Weiningerio Lytis ir charakteris (Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, 1903). 2. Sociologė: šmėklos bijo...
 8. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Čia atkreiptinas dėmesys į sąvokos „lygybė“ vartojimą kabutėse: ironijos investicija į ją rodo, kad, Šerpytytės manymu, lygybė, apie kurią kalba įvairūs feministiniai diskursai, iš tiesų nėra jokia lygybė, ji tik tariama, netikra, deklaratyvi, galbūt „iškreipta“ (ką tai turėtų reikšti – atskiras...
 9. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Ir tikrai, tik feminisčių praardytoje, bet vis dar tvirtai stovinčioje ant savo patriarchalinių pastolių kultūroje įmanoma filosofijos profesorė, visa savo esybe aktyviai neigianti feminizmą kaip socialinės ir intelektualinės lyčių lygybės idėją, nors tiktai tos idėjos politinės įtakos dėka...
 10. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  1.2. Neatidarykite ir neuždarykite durų Baranovos atvejį pasirinkau kaip tipišką išsilavinusios moters santykio su feminizmu vis dar patriarchalinėje Lietuvoje pavyzdį. Jis anaiptol nėra išskirtinis. Kita ne mažiau tituluota filosofė profesorė Rita Šerpytytė irgi potencialius įtarimus feminizmu...
 11. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Padėtis darosi dar painesnė, kai ką tik išryškintą feministės-filosofės figūrą sugretiname su kitais profesorės pasisakymais „feminizmo klausimu“. Pvz., rašytojos Dalios Jazukevičiūtės knygos Anarchistės išpažintis (2007) recenzijoje Baranova rašo: Feminizmas čia (pagarbiai, neniekinant)...
 12. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Tačiau profesorė nedaro nė viena, nei kita. Ne, ji būna profesore, filosofe, rašytoja, intelektuale, t. y. būna feministe, nes tik feministė gali turėti tokių ambicijų, tik feministei neužtenka vaikų ir tik feminizmo idėjų paveiktoje visuomenėje moteris gali tas ambicijas bent tam tikru mastu...
 13. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Filosofę čia leistina suprasti platesne intelektualės ir netgi feministės prasme, mat pati Baranova savąjį nesimpatijos feminizmui išpažinimo gestą pratęsia radikalia „moters motinos“ – „moters filosofės“ dichotomija, o citata apie filosofijos tekstus kiekvieną dieną medituojančią...
 14. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Kaip tik tuo jos tekstai gali būti įdomūs iš lyčių studijų perspektyvos. Jie liudija neįmanomą tapatybę, kuri – mąstant logiškai – turėtų išsprogdinti tokios tapatybės savininkės galvą iš vidaus, tačiau to nenutinka. Netgi atvirkščiai, daugybei žmonių, įskaitant profesorę, ši tapatybė atrodo...
 15. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  1. Filosofė-dama 1.1. Kaip nuvyti šmėklą? „Visur yra savų išsigimimų ir nutolimų nuo normos. Sakykime, filosofijos tekstus kiekvieną dieną medituojanti moteris yra anomalija – ji praradusi gyvenimo instinktus“, – teigia žinoma filosofė profesorė Jūratė Baranova Šiaurės AtėnuoseFilosofijos...
 16. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Tyrimo objektas – šio tipo dabartinis „antifeminizmas“ Lietuvoje, reiškiamas moterų, kurių formalus išsilavinimas ir profesija leidžia tikėtis bent elementaraus susipažinimo su akademinėmis feminizmo teorijomis, o (sukauptas ar kaupiamas) kultūrinis kapitalas, socialinis statusas, gyvenimo būdas...
 17. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Vis dėlto, nesant teorinio ir kultūrinio feministinių judėjimų tęstinumo (tarpukario autoritarinius režimus lydėjęs sovietmetis pirmąją feminizmo bangą – ten, kur jos būta – neutralizavo ir sukompromitavo), Rytų EuropojeČia sąmoningai pažeidžiu tradiciją Lietuvą kultūriškai priskirti Vidurio, o...
 18. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Žinoma, buitinė „antifeministinė“ laikysena – ją galima apibrėžti kaip neteorinį, demonstratyvų, neretai afektyvų atsiribojimo nuo feminizmoČia sąmoningai ignoruoju feminizmų skirtumus ir sąvoką vartoju bendriausia prasme: „Bendras galimas apibrėžimas: [feminizmas] – tai įsitikinimas, kad...
 19. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  „Beveik visi lyčių studijomis postsocialistinėje Rytų Europoje domėjęsi tyrėjai yra atkreipę dėmesį į plėtojimąsi to, kas vėliau buvo pavadinta ‚antifeministiniu‘ judėjimu“, – prieš septyniolika metų rašė Laurie OcchipintiLaurie Occhipinti, “Two Steps Back?: Anti-Feminism in Eastern Europe”...
 20. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Santrauka. Straipsnyje analizuojamas „atsiribojimo nuo feminizmo“ fenomenas tarp išsilavinusių, turinčių mokslinius laipsnius ir tam tikrą socialinį-kultūrinį kapitalą (viešą žinomumą) moterų, tyrimo lauką apribojant paskutinio dešimtmečio Lietuva. Kitaip nei „liaudiškos“ atmetimo reakcijos ar...
Grįžti