Radiniai

  1. Irena Fedorovič

    Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

    Santrauka. Janas Karlovičius (Jan Karłowicz, 1836–1903) – žymus Lietuvos lenkų kalbininkas, etnografas, istorikas, publicistas, redaktorius ir vertėjas, daugiau žinomas Lenkijoje nei Lietuvoje. Ypač mažai pažįstama jo literatūrinė ir muzikinė veikla, kuri straipsnyje ir aptariama. Karlovičiaus...
  2. Irena Fedorovič

    Straipsnis Ji tiesė Vilniuje takus Varšuvos Redutai…

    Santrauka. Straipsnyje pristatoma XX a. pradžioje Vilniuje įsikūrusios menininkų draugijos „Liutnia“ veikla. Tai buvo viena svarbiausių Vilniaus kultūros institucijų, ypač iki nuolatinio Lenkų teatro (1906 m. rudenį) ir Vilniaus simfoninio orkestro (1909) įkūrimo. Didelį vaidmenį atliko...
Grįžti