Radiniai

 1. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Some Features of the Status of a Social Work Profession from the Viewpoint of Social Workers and Their Partners Summary. A status of a profession may be one of the most important factors, helping it to gain a position in the system of professions. Profession of social work is quite neu in...
 2. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Literatūra Abbott, Andrew, The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, Chicago: The University of Chicago Press, 1988. Knežević, Mladen; Rok Ovsenik, Janja Jerman, “Social Work as a Profession,” International Social Work, 2006, vol. 49, no. 4, pp. 519–529. Pivorienė...
 3. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Išvados 1.Profesijos statusą lemia vidiniai ir išoriniai veiksniai. Vienas svarbiausių išorinių veiksnių yra visuomenės nuomonė, kuriai didelės įtakos turi pačių profesionalų ir jų partnerių nuomonė dėl profesijos. 2. Visuomenės nuomonė vystosi dešimtmečiais ar daugiau ir nepasikeičia staiga. 3...
 4. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  8 pav. Priėmimo į darbą kriterijų pasiskirstymas socialinių darbuotojų partnerių požiūriu Tarp socialinių darbuotojų partnerių nemaža dalis buvo įstaigų vadovai bei jų pavaduotojai, todėl galima daryti prielaidą, kad priimant į darbą socialinius darbuotojus praktiškai būtent reikšmingesnis...
 5. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Priėmimo į darbą kriterijų vertinimas ir socialinių darbuotojų, ir jų partnerių yra gana tapatus. Priimant į darbą ir socialiniai darbuotojai, ir jų partneriai labiausiai vertina išsilavinimo kriterijų. Šie duomenys šiek tiek prieštarauja anksčiau aptartiems duomenims apie socialinio darbo...
 6. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Tikslinga paminėti, kad respondentai atsakydami į šį klausimą buvo linkę žymėti vidurinį atsakymo variantą, kuris atspindi neapsisprendimą minėtu klausimu. Galima daryti keletą prielaidų dėl tokio atsakymų pasiskirstymo. Pirmiausia tai gali dar kartą rodyti socialinio darbo profesijos identiteto...
 7. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  4 pav. Savanorių galimybė profesionaliai atlikti socialinio darbo veiklas 5 pav. Draugų, giminių galimybė profesionaliai atlikti socialinio darbo veiklas
 8. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Tikslinga paminėti, kad šio darbo autorės nuomone kvalifikacijos kėlimo kursai nėra specialus išsilavinimas, suteikiantis pakankamai žinių ir reikiamą kvalifikaciją dirbti socialinį darbą, nors kaip papildomas lavinimasis gali būti reikšmingi gerinant profesinę kvalifikaciją. Taip pat daugiau...
 9. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Svarbus profesijos statuso rodiklis yra tai, ar visuomenė ir patys profesionalai priskiria atliekamas užduotis ekspertų sričiai, todėl respondentų klausta, kokį mažiausią išsilavinimą privalėtų turėti socialiniai darbuotojai, kad galėtų dirbti socialinį darbą. Respondentų nuomone, kuo mažesnis...
 10. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Kalbant apie profesijos statusą ne mažiau svarbu yra respondentų rekomendacijos savo vaikams pasirinkti profesiją. Paprastai žmonės savo vaikams linki, jų nuomone, paties geriausio, todėl jų rekomendavimas rinktis profesiją vaikams gali labiau atskleisti tos profesijos statusą nei tai, kad patys...
 11. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  2. Socialinių darbuotojų ir jų partnerių nuomonė apie socialinio darbo profesijos statuso ypatumus Ne mažiau svarbu panagrinėti socialinių darbuotojų ir jų partnerių nuomonę apie kai kuriuos socialinio darbo profesijos statuso aspektus. Vienas iš svarbiausių rodiklių, bylojančių apie profesijos...
 12. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Socialinio darbo profesijos situacija Lietuvoje nėra unikali. Panaši visuomenės nuomonė apie šią profesiją yra ir kitose posovietinėse valstybėse. Pavyzdžiui, S. B. TemplemanoŽr. Sharon B. Templeman, “Social Work in the New Russia at the Start of the Millennium,” 2004. Rusijoje atlikto tyrimo...
 13. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Visuomenės nuomonė apie profesiją formuojasi dešimtmečiais. Ji nepasikeičia staiga. A. AbbottoŽr. Andrew Abbott, The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, 1988. nuomone, geresnė šiuo atveju ilgalaikes istorines tradicijas visuomenėje turinčių profesijų pozicija...
 14. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje socialinio darbo profesija istoriškai gerai nebuvo suvokiama. C. Hiersteiner (1998) teigia, kad negatyvūs stereotipai, apibūdinantys socialinius darbuotojus, lydi juos jau nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Šiek tiek šie stereotipai sušvelnėjo apie 1960 m...
 15. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Minėto tyrimo duomenys leidžia teigti, kad socialinis darbas interneto svetainėse, kurios yra vienas lengviausiai vartotojams prieinamų informacijos šaltinių, nėra tiksliai, išsamiai ir tinkamai pavaizduotas. Čia išsiskiriantis socialinio darbo neapibrėžtumas gali trukdyti jam įsitvirtinti...
 16. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Kita vertus, tokia žiniasklaidoje pateikiama informacija gali būti suprantama priešingai: ji atskleidžia didelius visuomenės socialinio darbo profesinius lūkesčius ir socialiniams darbuotojams. Kitaip tariant, visuomenės suteikiamas ir priskiriamas socialiniam darbui statusas yra gana aukštas, o...
 17. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Kalbant apie socialinio darbo profesijos statusą svarbus žiniasklaidos, ypač televizijos, vaidmuo. Dažniausiai, ieškant sensacijos, žiniasklaidos pateikiamas socialinio darbo vaizdas turi neigiamą aspektą, tačiau nesistengiama pateikti teigiamiausių pavyzdžių, galinčių geriausiai atspindėti...
 18. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Tyrimo duomenims apdoroti panaudota SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 10.0 kompiuterinė programa. Tyrimo metu pastebėta keletas apribojimų – mažai kontroliuota atranka. Socialinius darbuotojus į mokymus ir dalyvauti tyrime kviečia apskričių administracija, todėl pačių įstaigų...
 19. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Tyrimo metodika. Siekiant ištirti kaip socialiniai darbuotojai ir jų partneriai vertina socialinio darbo profesiją, 2007 m. rugsėjo – spalio mėnesiais atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu apklausti devynių Lietuvos apskričių socialiniai darbuotojai ir jų partneriai. Apklausa vykdyta...
 20. Laura Varžinskienė

  Straipsnis Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu

  Įžanga Profesijos statusas gali būti reikšmingas veiksnys, padedantis jai įsitvirtinti kitų profesijų tarpe. Socialinio darbo profesija Lietuvoje nauja, o jos prigimtis lemia, nuolatinę kaitą ir vystymąsi, prisitaikant prie kintančių visuomenės sąlygų. Todėl ypatingai svarbu kalbėti apie šios...
Grįžti