Radiniai

 1. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  The International Academic Exchange of Students and Teaching Staff in the Field of Human Geographic Studies: The Case of Klaipėda University Summary. The participation in Erasmus and Erasmus+ programs is the most popular form of mobility among the university teachers and other academic staff as...
 2. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Literatūra Bučienė, Angelija (sud.), Katedros jaunystė: pirmieji penkiolika metų, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. Eidukevičienė, Marija, Rural Geography: Study Book for Students of the Baltic Sea Region Studies, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. European...
 3. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Išvados 1.Išvykstančiųjų studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas KU geografų skaičius skirtingais metais įvairuoja. Tai lemia tiek studentų skaičius grupėje, tiek ir informacijos apie Erasmus studijų galimybes sklaida. Geografai gali studijuoti daugiau kaip dvidešimtyje užsienio aukštųjų...
 4. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Erasmus vizitų metu dėstytojai turi galimybę pamatyti, kaip organizuojamos studijos užsienio aukštosiose mokyklose, ir geriausias idėjas taikyti savo universitete. Tai padeda tobulinti studijų kokybę, gerinti ugdymo procesą aukštojoje mokykloje. Kita vertus, darbas su užsienio studentais taip...
 5. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Galimybė skaityti paskaitas užsienio aukštojoje mokykloje dėstytojams suteikia neįkainojamą naudą – jie gali susipažinti su kitų valstybių aukštojo mokslo sistema, užmegzti kontaktus, bendradarbiauti mokslinėje ir projektinėje veikloje, pagaliau plėsti geografinį akiratį – susipažinti su...
 6. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Įkūrus Kaimo vystymo centrą atsirado galimybė dalyvauti Baltijos regiono kaimo problemų tarptautiniuose taikomuosiuose tyrimų ir švietimo projektuose. Buvo įgyvendinti šie projektai: „Ekologinio ūkininkavimo skatinimas Klaipėdos apskrityje“, „Baltijos regiono ekologinis reciklinis žemės ūkis ir...
 7. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Nuo 1998 m. Socialinės geografijos katedroje lankėsi daug kitų šalių studentų ir dėstytojų grupių. Pirmoji gausi geografų studentų ir dėstytojų grupė atvyko iš Austrijos Klagenfurto universiteto. 2000–2002 m. Socialinės geografijos katedros darbuotojų pastangomis buvo patvirtintos ilgametės...
 8. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Dėstytojų akademinis mobilumas Vienas pirmųjų užsieniečių geografų prof. dr. Sébastienas Gadalas, atvykęs dirbti į katedrą iš Versalio universiteto (Prancūzija), įžvelgė Socialinės geografijos katedroje dirbančių mokslininkų komandą, atvirą pasauliui, pasirengusią ir galinčią dirbti tarptautiniu...
 9. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Kadangi Erasmus studentams paskaitų metu organizuojamos išvykos į įvairiose Vakarų Lietuvos vietovėse esančius socialinius, ekonominius objektus, šį žinių gavimo būdą jie vertina ypač teigiamai, nes turi galimybę pamatyti ir įtvirtinti tas žinias, kurias įgyja teorinių paskaitų metus. Be to, tai...
 10. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Iš Turku universiteto (Suomija) grįžę studentai pabrėžia labai didelę mokymosi dienoraščio naudą ir siūlo šį metodą taikyti KU. Mokymosi dienoraščio principas toks: po kiekvienos paskaitos studentas turi aprašyti paskaitą, išmoktą medžiagą, samprotauti ir argumentuoti. Tai yra pusiau formalus...
 11. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Kokie motyvai skatina KU universiteto studentus vykti studijuoti į užsienį? Apibendrinus studentų apklausos duomenis, visus jų pasirinkimus būtų galima suskirstyti į keletą grupių: noras pažinti kultūrinius skirtumus, studijuoti daugiakultūrėje aplinkoje; noras sustiprinti užsienio kalbos...
 12. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Nuo 2005 iki 2016 metų 34 studentai buvo išvykę studijuoti geografijos dalykų į užsienio universitetus. Išvykstančių studijuoti geografų skaičius skirtingais metais svyravo nuo 1 iki 8. Tai lemia tiek studentų skaičius grupėje, tiek ir atsakingų universiteto bei fakulteto administracijos...
 13. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  1 lentelė. KU Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo sutartys (socialinės geografijos šaka ir geofizinių bei socialinių mokslų sritis, 2016 m.)Šaltinis: Klaipėdos universitetas, 2016.Socialinė geografija, geografijaGeofiziniai mokslaiSocialiniai mokslaiTriesto universitetas (Università degli Studi...
 14. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Statistiniai duomenys apie studentų skaičių gauti iš KU Tarptautinių studijų skyriaus. Jie papildyti informacija, kurios pagrindas – dėstytojų ir studentų asmeninė patirtis, atsiliepimai, nuomonės. Be to, tyrime taikyti lyginamosios analizės ir grafinis metodai, siekiant palyginti bei vaizdžiai...
 15. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Tyrimo objektas – dėstytojai ir studentai, dalyvaujantys tarptautiniuose akademiniuose mainuose. Tyrimo tikslas – atskleisti KU Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautinių akademinių mainų tendencijas, geografiją ir vizitų svarbą. Šiam tikslui įgyvendinti...
 16. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Rytų ir Centrinės Europos studentams dar vienas svarus motyvas yra gauti Erasmus stipendiją – taip tvirtina dauguma išvykusiųjų pagal Erasmus programą iš Estijos, Rumunijos, Vengrijos. Tačiau jiems irgi visiškai pritaria ir Jungtinės Karalystės studentaiŽr. ten pat.. Kita tikslinė regioninė...
 17. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  1 pav. Studentų iš įvairių Europos regionų pagal Erasmus programą studijų motyvacijos atsakymų rezultatai (proc. nuo apklaustųjų skaičiaus)European Commission, The Erasmus Impact Study: Regional Analysis: A Comparative Analysis of the Effects of Erasmus on the Personality, Skills and Career of...
 18. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Kokybiška aukštojo mokslo sistema, kurioje aktyviai dalyvauja didžioji visuomenės dalis, yra privaloma sąlyga, norint užtikrinti šalies vystymąsi ir tarptautinį konkurencingumą. Šalies aukštojo mokslo sistemos kokybė siejama ir su aukštu tarptautinės integracijos lygiuŽr. Ross Williams, Gaetan...
 19. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Įvadas Plėtojant bendrąją rinką, Europos Sąjungoje buvo nustatytos keturios laisvės – prekių, paslaugų, kapitalo ir laisvo judėjimo. Mobilumas švietimo ir mokymo srityje yra neatskiriama asmenų judėjimo laisvės dalisŽr. Europos Parlamentas ir Taryba, Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija...
 20. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

  Straipsnis Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  Santrauka. Dalyvavimas Erasmus ir Erasmus+ programose – populiari universitetų dėstytojų ir kito akademinio personalo bei studentų akademinio mobilumo forma. Klaipėdos universiteto geografai gali studijuoti daugiau kaip dvidešimtyje užsienio aukštųjų mokyklų įvairiuose Europos regionuose ir...
Grįžti