Radiniai

 1. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas rengimasis svarbiausiam tarpukario Lietuvos teismų gyvavimo įvykiui – 1933 metų reformai. Atskleidžiamos pirmuoju atkurtos valstybės laikinu įstatymu nustatytos teismų santvarkos probleminėmis laikytos nuostatos, valdžios mėginimai tą sistemą tobulinti...
 2. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Petras Leonas: advokatas ir profesorius

  Santrauka. Pasitraukęs 1919 metų spalį iš Lietuvos vyriausybės sudėties, P. Leonas grįžo prie advokato darbo, o 1922 m. dar buvo pakviestas ir į akademinį darbą kuriamame Lietuvos universitete. Prisiimtą veiklą kaip Advokatų tarybos pirmininkas ir Teisių fakulteto dekanas vykdė be savanaudiškų...
 3. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Legendinių Lietuvos teisininkų tandemas: A. Kriščiukaičio ir P. Leono 150-osioms gimimo metinėms

  Santrauka. Straipsnyje gretinami dviejų žymių Lietuvos teisininkų A. Kriščiukaičio ir P. Leono išsiskiriantys, susieinantys ir susipinantys gyvenimo ir veiklos keliai, nuolat, ne tiek dėl ilgametės tarpusavio draugystės, asmeniškų simpatijų ar kraštiečiams būdingos abipusės traukos, kiek...
 4. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos vyriausiasis tribunolas XX amžiuje

  Santrauka. Straipsnyje pateikiama Lietuvos tarpukario teismų sistemos aukščiausios grandies, sekant viduramžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausio teismo tradicija pavadintos Vyriausiuoju Tribunolu, sudėtis, veiklos organizavimas, kai kurie statistiniai duomenys apie jo nagrinėtus...
 5. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuviškos teisinės romanistikos pradžia ir jos pionierius Antanas Tamošaitis

  Santrauka. Remiantis archyviniais dokumentais, normine ir kita oficialia medžiaga, taip pat to meto spauda, straipsnyje nušviečiama lietuviškos teisinės romanistikos pradžia. Nuo pat lietuviškųjų universitetinių teisės studijų 1922 m. pradžios romėnų teisės dėstymui skirtas išskirtinis dėmesys...
Grįžti