Radiniai

 1. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Agronyms of the Radviliškis District: Trends in the Formation of Agronyms in the Rural Districts of Baisogala, Radviliškis, and Šeduva Summary. Toponyms of Lithuania have been investigated by many linguists. Unfortunately, not all toponym classes are investigated as well as others. This work is...
 2. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Literatūra Bartkutė, Nerija, Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai, daktaro disertacija, Šiauliai, 2008. Bilkis, Laimutis, Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. Buvusio Baisogalos valsčiaus...
 3. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Santrumpos Agm. – Augmėnai Ald. – Aldoniškis Ar. – Arimaičiai Aukšt. – Aukštelkai (ir dv.) Bbr. – Bebrujai Brnč. – Bernočiai Brz. – Berezinos (dv.) Bsg – Baisogalos dv. ir frm. Bt. – Butėnai Dk. – Daukučiai Dkn. – Dakniškių (dv.) Drg. – Dargužiai Dvk. – Daveikiai Gmb. – Gimbogala Gnk. – Gankiai...
 4. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Išvados 1. Išanalizavus Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių Žemės vardų anketas, buvo rasti 1185 (936 neskaitant pasikartojančių) agronimai: pievų, laukų, dirbamų žemių, ganyklų ir kt. vardai. Atlikta darybinė analizė atskleidė, kad daugiau užrašyta antrinių agronimų, turinčių derivacinių...
 5. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2.3.5. Kiti dūriniai Iš prielinksnio ir daiktavardžio. prielinksnio ir daiktavardžio Rasti 3 dariniai. Pvz.: Prie-pridotkai a. ž. (Kat. k.): pridõtkas „pridėtinis žemės sklypas“; Tar̃p-aglinis pv., a. ž. (Bbr. k.): plg. ẽglė; Tar̃p-vėzgis drv. (Aukšt. k.): Vėzgis up. Rdvl. r. Aptariant dūrinius...
 6. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2.3.2. Dariniai iš būdvardžio ir daiktavardžio Rasti 22 šios rūšies dūriniai. Pvz.: Aukšt-ã-trakis d. l. (Vl. vnk.): áukštas, trãkas; Aũkšt-ežė-l. (Šd. mst.): aukštà, ežia „rėžio ar lauko riba“; Didž-laukis a. ž. (Mnk. k.): didžiùlis, laũkas; Júod-kalnis a. ž. (Mrgv. dv.): júodas, kálnas...
 7. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Pirmasis sandas – konkrečios ar abstrakčios reikšmės daiktavardis. Rasta 79 dariniai. Pvz.: Būd-vietis drv. (Miež. k.): būdà, vietà; Darž-gala pv. (Blt. k.): dar̃žas, gãlas; Degsn-y-balis pv. (Pvrt. k.): degsnỹs, balà; Dirv-o-galis a. ž. (Blt. k.): dirvà, gãlas; Ežér-kalnis pv., a. ž. (Vd. k.)...
 8. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2.2.2. Kvalifikaciniai agronimai Rasta 13 kvalifikacinių agronimų. Šie agronimai smulkiau skirstomi pagal pirmąjį komponentą, kuriuo gali eiti įvardžiuotinis būdvardis: Didžióji akmẽnė drv. (Rml. k.); Didžióji lankà pv. (Klč. k.); Didžióji píeva 3 pv., 1 a. ž., pv. (Aukšt. k., Grž. k., Kaul...
 9. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Pirmasis komponentas – bendrinis daiktavardis. Rasti 44 agronimai, kurių pirmasis komponentas – bendrinis daiktavardis. Pvz.: Bùbo balà pv. (Šd. mst.): bùbas „toks apskritas daiktas; vaikų baidyklė, baubas“; Bajorų dalys a. ž. (Pr. k.): bajõras „privilegijuotas aukštesnio luomo žemvaldys“...
 10. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2.2. Sudėtiniai Agronimai Iš viso rasti 88 sudėtiniai agronimai. Juos galima skirstyti į kilmininkinius ir kvalifikacinius. 2.2.1. Kilmininkiniai agronimai Rasti 75 kilmininkiniai agronimai. Juos galima skirstyti pagal pirmąjį komponentą. Pirmasis komponentas – toponimas. Rasti 8 agronimai...
 11. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2.1.3. Priešdėlių vediniai Rasti 35 priešdėlių vediniai. Dažnai sudarant vedinius su priešdėliais kinta ir vedinio galūnė. Priešdėlių vediniai smulkiau skirstomi pagal priešdėlį, jei yra pakitusi vedinio galūnė – ji atskiriama brūkšneliu. Priešdėlis pa-. Rasta 19 priešdėlio vedinių. Pvz...
 12. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2.1.2. Galūnių vediniai Rasti 28 galūnių vediniai. Juos smulkiau galima skirstyti pagal galūnę. Galūnė -a. Rasti du galūnės vediniai iš hidronimo. Pvz.: Gyl-a pv. (Pbrž. k.): Gylė up. Rdvl. r.; Šiekštum-a pv. (Vlž. k.): Šíekštumas up. Rdv. r. Galūnė -as. Rastas vienas galūnės vedinys iš...
 13. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Priesagos -on-, -išk-. Rastas vienas dviejų priesagų vedinys: Ulm-on-ìškis drv. (Aukšt. k.): Ùlmis avd. Priesaga -(i)uk-. Rasta 16 priesagos vedinių. Pvz.: Ąžuol-iukas gn. (Grž. dv.): ą́žuolas „labai kietas medis, auginantis giles“; Bal-iukė pv. (Kat. k.): balà „klampi vieta, dažniausiai su...
 14. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Priesaga -yn-. Rasti 26 priesagos vediniai. Pvz.: Brast-ỹnė a. ž. (Ppl. ž. k.): brastà „negili upės vieta, per kurią galima perbristi“; Daujot-ynė drv. (Lnk. k.): Daũjotas avd.; Daukš-ỹnė a. ž. (Bsg. frm.): Daukšà avd.; Garad-ynė gn. (Miež. k.): garãdas „tvoros basliukas“; Lukšt-ynės a. ž...
 15. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Priesaga -er-. Rastas vienas priesagos vedinys: Dvar-eriai a. ž. (Pr. k.): dvãras „dvarininko ūkis, sodyba“. Priesaga -eš-. Rastas vienas priesagos vedinys: Súod-ešis d. ž. (Gmb. k.): súodis „anglis, virtusi skrajojančia suodim“. Priesaga -yč-. Rastas vienas priesagos vedinys: Sulin-yčios pv...
 16. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Priesaga -el-. Rasti 59 priesagos vediniai. Pvz.: Bal-ẽlė sln. (Žb. k.): balà „klampi vieta, dažniausiai su stovinčiu joje vandeniu“; Geld-ẽlė pv. (Kmr. k.): gélda „lomelė, duobė dirvoje“; Gryb-elis pv. (Kat. k.): grỹbas „glebus, minkštas sporinis augalas, kremblys“; Kap-ẽliai 1 a. ž., kln...
 17. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  2. Antriniai agronimai Iš viso rasta 540 antrinių agronimų. Darybiškai juos galima skirstyti į vedinius, sudurtinius ir sudėtinius. 2.1. Vediniai Rasti 295 vediniai. Juos smulkiau galima skirstyti į priesagų, galūnių ir priešdėlių vedinius. 2.1.1. Priesagų vediniai Iš viso rasti 232 priesagų...
 18. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Pluralia tantum agronimai. Pvz.: Balaganai l. (Skn. k.): balagãnas „laikina lentų ar audeklo pastogė, pašiūrė“; Dum̃blės 1 drv., 1 pv. (Gnd. k., Pr. k.): dgs. iš dum̃blė „dumblo žemė“; Láužai 1 b., gn., 1 a. ž. (Bln. k., Kmrš. k.): dgs. iš láužas „suversta kokių nors daiktų krūva“. 2...
 19. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Pluralia tantum agronimai: Kalvaičiai pv. (Gk. k.): dgs. iš Kalváitis avd.; Kirveliai pv. (Kaul. k.): Kirvẽlis avd.; Plendžiai pv. (Prš. k.): dgs. iš Plendỹs avd.; Valentaĩ l. (Grb. k.): dgs. iš Vãlentas avd. Agronimai iš augalų pavadinimų. Rasti 3 agronimai, kurie apibūdina žemės plotus...
 20. Ilona Mickienė

  Straipsnis Radviliškio rajono agronimai: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos valsčių agronimų darybos linkmės

  Pluralia tantum agronimai, pvz.: Degimaĩ 5 pv. (Kat. k., Skn. k., Žr. k., Gnk. k., Kbl. k.): dgs. iš degìmas „išdegusi vieta“; Kupstynės gn. (Šnr k.): dgs. iš kupstỹnė „kupstuota vieta, pieva“; Laužỹnės l. (Ltk. k.): dgs. iš laužỹnė žr. laužýnas „vieta miške, kur daug prilūžusių šakų...
Grįžti