Radiniai

 1. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  The Modelling of the Potential and Production for Forest Biomass Resources Summary. Energy generation using renewable energy sources is one of the most significant priorities in the energy policy of the European Union. EU attempts to mitigate negative impact on environment from the energy...
 2. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Literatūra Baltrušaitis, Antanas; Lars Andersson, Biokuro panaudojimo Lietuvoje galimybės, Lietuvos–Švedijos bendro projekto galutinė ataskaita, Vilnius, 2000. Country Report: Lithuania. The European Renewable Energy Study, Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 1994. Cowi–Allplan–Etna...
 3. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Išvados Naudojantis apibendrintais miškų tyrimų ekspertų, miškotvarkos technologijų ir miškų statistikos duomenimis, pateiktame tyrime sukurti biokuro gamybos išteklių potencialo aplinkosauginio ir ekonominio vertinimo metodika bei atitinkamas modelis, kurie galėtų būti naudojami kaip įrankis...
 4. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Skiedros transportavimo į katilines sąnaudas lemia ne tik atstumas nuo skiedros gamybos vietos, bet ir naudojama technika (10 pav.). 10 pav. Skiedros transportavimo sąnaudos naudojant įvairias transportavimo priemones Šios sąnaudos yra reikšmingos esant didesniam kaip 20 km atstumui nuo gamybos...
 5. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Pagrindinė kintamųjų sąnaudų dedamoji yra išlaidos kurui (8 pav.). Žaliavos mokestis galėtų paskatinti privačių miškų savininkus surinkti medienos atliekas. Atkreiptinas dėmesys, kad ištraukiant miško atliekas sunaudojama nemažai dyzelinio kuro. Kintamosios sąnaudos galėtų būti sumažintos...
 6. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Sąlyginai pastovias eksploatacijos sąnaudas sudaro darbuotojų atlyginimas ir socialinio draudimo mokestis (8 pav.). 8 pav. a) Pastoviųjų sąnaudų struktūra ir b) kintamųjų sąnaudų struktūra Didžiausios išlaidos susidaro ištraukiant žaliavą. Galima pažymėti, kad šiuos darbus gali dirbti ir žemos...
 7. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Skaičiavimai parodė, kad galimi rezervai biokuro sąnaudų mažinimui slypi atliekų ištraukimo iš miškų operacijoje (7 pav.). 7 pav. Skiedros gamybos sąnaudų struktūra
 8. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  6 lentelė. Eksploatacijos sąnaudos biomasės ištraukimui ir smulkinimui jaunuolynų ugdymo kirtimuoseNr.Eksploatacijos sąnaudos ištraukimui ir smulkinimui jaunuolynų ugdymo kirtimuoseSąnaudų sandai Metinės sąnaudos tūkst. LtSantykinės sąnaudos Lt/m3 Ištraukimo sąnaudosSmulkinimo sąnaudosSuminės...
 9. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Čia apsiribojama skiedros gamybos IRK analize, remiantis minėtame projekte pateiktais sprendimais. Tokiai įmonei reikalingos įrangos kapitalo sąnaudų skaičiavimas žaliavos ištraukimo ir jos smulkinimo operacijoms pateiktas 5 lentelėje, o eksploatacijos sąnaudos – 6 lentelėje. 5 lentelė. Kapitalo...
 10. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  6 pav. Žaliavos ruošos sąnaudų atliekų tankio ploto vienete AT [m3/ha] ir vidutinio ištraukimo atstumo ISA [m] priklausomumasRK – dabartinė žaliavos rinkos kaina smulkinimo aikštelėje. Kirtimo atliekų ištraukimas yra nuostolingas, kai jų savikaina viršija dabartinę rinkos kainą. Savivaldybės...
 11. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Tokios veiklos ilgalaikių ribinių sąnaudų (IRK) analizei reikia žinoti naudojamo technologinio proceso bei kapitalo sąnaudas. Atlikti tyrimai rodo, kad medienos atliekų (žabų) savikaina (ZRK) skiedros gamybos aikštelėje labiausiai priklauso nuo miško ploto vienete susidarančių atliekų kiekio...
 12. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Kapotinės skiedros gamybos miškuose ilgalaikių ribinių sąnaudų tyrimas Biokuro gamybą derėtų priskirti prie energijos išteklių gavybos ir traktuoti kaip savarankišką veiklą, panašiai kaip durpių kuro ar žalios naftos gavybą. Skiedros, kaip energetinio kuro gamyba, susideda bent iš trijų...
 13. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  4 lentelė. Potencialūs medienos biomasės ištekliai savivaldybėse pagal perspektyvumą biokuro gamybai tūkst. m3/metusSavivaldybėKirtimo atliekosMalkinė medienaPopiermalkėsPlokščių medienaIš viso Alytaus m. sav.0,41,00,20,42,0 Alytaus r. sav.10,226,97,212,256,5 Druskininkų sav.4,27,513,36,231,2...
 14. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Dar vienas miškų išteklių statistikos ypatumas, šiek tiek koreguojantis savivaldybių biokuro potencialo įvertinimą, kad duomenys yra pateikiami pagal urėdijas, kurių teritorijos neatitinka savivaldybių teritorijų ribų. Tokių duomenų apdorojimas reikalauja sudėtingesnio perskaičiavimo norint...
 15. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Miško kirtimų atliekos net esant didžiausioms a reikšmėms sumažėtų tik pusiau ir dar siektų apie 3 mln. t/metus. Kaip matyti, net esant a = 0,01, t. y. panaudojant vidutiniškai 10 % atliekų, kas daugelio miškininkų nuomoneŽr. Albinas Tebėra, Medienos naudotinos kurui ištekliai ir jų apskaita...
 16. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  4 pav. Iškertamos biomasės struktūros prognozės didinant skiedros gamybą paliekamų miške atliekų sąskaitad, kai α = 0; 0,005; 0,01 ir 0,015. Toks matematinis modelis leidžia apžvelgti ne tik miškų kirtimo veiklos retrospektyvą, bet ir galimą perspektyvą ir santykiniais, ir absoliutiniais...
 17. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  3 pav. a) Likvidinės medienos kirtimų struktūros kaita ir b) medienos kirtimų santykinės dalys pagal (5) lygtį Suskirsčius potencialių medienos atliekų perskaičiuotus duomenis d iš (18) lygties, kaip parodyta 3 lentelėje, į 5 sandus: (1) d1 – viršūnes, smulkius stiebus, šakas ir pan.; 2) d2 –...
 18. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Esančių tyrimų duomenų nepakanka, kad būtų galima išsamiau nagrinėti nelikvidinių atliekų struktūrą. Orientaciniam vertinimui galima priimti, kad viršūnės, smulkūs stiebai, atraižos sudaro apie 34,3 % miško kirtimų atliekų, nelikvidinės šakos – 28 %, kelmai – 14,9 %, spygliai ir lapai – 1,4 %...
 19. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Iš (20) lygties matyti, kad skiedros gamybos didinimui panaudojamų atliekų dalis būtų: \[ c(\tau)=1-k(\tau)\cdot(b_{1}(\tau)+b_{2}(\tau)).\tag{15} \] Įvertinant skiedros gamybos prieaugiui panaudojamų atliekų dalį tiesine priklausomybe nuo laiko parametrine lygtimi: \[...
 20. Eugenija Farida Dzenajavičienė

  Straipsnis Miško biokuro išteklių potencialo ir gamybos modeliavimas

  Kadangi nėra duomenų, kuri malkinės medienos dalis ar iš miško ištraukiamų atliekų kiekis yra panaudojamas skiedros gamybai, priimame hipotetinį skiedros gamybos prieaugį laikotarpiui nuo τkr = 2005 iki 2020 m., kuris galėtų būti pasiektas vien miške paliekamų potencialių atliekų mažinimo...
Grįžti