Radiniai

 1. Marius Urvikis

  Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  Santrauka. Disertacijoje analizuojamos viešųjų paslaugų, kurias organizuoja vietos savivaldos institucijos, tobulinimo perspektyvos. Globalių viešojo valdymo struktūrinių pokyčių kontekste, organizuojant viešųjų paslaugų teikimą savivaldos lygmenyje, susiduriama su daugeriopais sunkumais. Būtina...
 2. Marius Urvikis

  Baigėsi Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  2016 m. kovo 4 d. 12 val. Mykolo Romerio universitete, MRU LAB 101 auditorijoje (Didlaukio g. 55, Vilnius) Marius Urvikis gins socialinių mokslų srities vadybos krypties (03S) daktaro disertaciją Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas. Su disertacija...
 3. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Santrauka. Šio straipsnio tikslas ‒ išanalizuoti kokybinio požiūrio svarbą viešųjų paslaugų tyrimuose, išryškinant sąveikos tarp suinteresuotųjų reguliavimo bei procesų valdymo reikšmę. Straipsnyje apžvelgiamos viešųjų paslaugų tyrimų teorinės ir metodologinės prieigos. Atskleidžiant viešųjų...
Grįžti