Radiniai

 1. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Santrauka. Žmogiškųjų išteklių vadybos kaita prasidėjo JAV apie 1970 m., apie 1980 m. Europoje ir iki šiol tęsiasi. Mokslinėje literatūroje žmogiškųjų išteklių tyrimai tampa viena iš sudedamųjų personalo vadybos dalių, jie apibūdinami kaip svarbūs organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo...
 2. Palmira Papšienė

  Straipsnis Į vartotojų lojalumo skatinimą orientuota žmogiškųjų išteklių vadyba: teorinės įžvalgos

  Santrauka. Vartotojai vertina organizaciją ir jos produktus atsižvelgdami į tai, kaip su jais elgiasi darbuotojai, su kuriais jiems tenka bendrauti. Tad vienas iš kaimo verslo organizacijos diferenciacijos būdų šiuolaikinėmis kaimo verslų ir infrastruktūros plėtros sąlygomis, galėtų būti...
 3. Palmira Papšienė

  Straipsnis Viešojo sektoriaus reformos poveikis žmogiškųjų išteklių vadybai

  Santrauka. Viešojo administravimo raidoje įvyko svarbių pokyčių, tačiau jo studijos pradėtos XIX amžiuje, kai buvo paskelbta W. Wilson knyga „Administravimo studijos“. Ankstyvieji viešojo administravimo tyrėjai iš esmės buvo reformuotojai, tikėję decentralizuotos valdžios idėja. Daugiausia...
Grįžti