Radiniai

  1. Ilona Vaškevičiūtė

    Recenzija „Kaimynystė – ne draugystė“, arba Keletas pastabų perskaičius Andros Simniškytės knygą „Geležies amžius Sėloje“

    Idant tūlas skaitytojas nenustebtų, kodėl knygos recenzija prasideda nuo žodžio „kaimynystė“, turiu prisipažinti, jog daugiau nei tris dešimtmečius tyrinėju Žiemgalių žemę. Esu ištyrusi nemažai paminklų ir parašiusi ne ką ne mažiau darbų. Taigi pasižiūrėti į kaimyninę Sėlą ir smalsu, ir...
  2. Ilona Vaškevičiūtė

    Straipsnis Žiemgalos etninės ribos

    Santrauka. žiemgalių gyventa teritorija per amžius kito. Literatūroje įsigalėjusi nuomonė, kad pietinis Žiemgalos pakraštys – Mūšos upė. Ištyrus į pietus nuo Mūšos esančius kapinynus paaiškėjo, kad žiemgaliai gyveno labiau į pietus nutolusiuose plotuose. Žiemgalos teritoriją reikėtų brėžti...
Grįžti