Radiniai

 1. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Five Years of Stalin’s Rule: The Signification of Vilnius Public Spaces in 1947–1952 Summary. The article deals with the history of Vilnius public spaces during early years of the Soviet occupation. The author tries to find out how and why the face of the city was recreated: who made decisions...
 2. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Literatūra ir šaltiniai Andriuškevičius, Alfonsas; Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė, Rūta Janonienė, Rasa Janonytė, Dalia Klajumienė, Dalia Ramonienė, Birutė Rūta Vitkauskienė (sud.), Lietuvos dailės istorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. Anušauskas, Arvydas (red.)...
 3. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Dirbtinėmis ir gana primityviomis priemonėmis bandyta suteikti stalinistiniams miesto pertvarkymo darbams nacionalinį charakterį: liaudies motyvas architektūroje ir gėlynuose, lietuvaitė tautiniais rūbais „Pergalės“ paminklo projekto kompozicijoje, Vilniaus išvaduotojus pasitinkantys lietuviai...
 4. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Monumentaliosios propagandos plano uždaviniai, vietinių dailininkų ir architektų socrealistinės kūrybos patirties stoka, patikrintų ir ideologiškai patikimų specialistų trūkumas vertė kviestis „kadrus“ iš Rusijos. Pokario Vilniaus kūrėjų komandą sudarė iki 1945–1947 m. Leningrade studijavę ir...
 5. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Vilniuje pastatytoji Tomskio Lenino skulptūra buvo nedaug modifikuota dar 1940 m. sukurto paminklo Voroneže kopija. Tokia pati Tomskio skulptūra iki šiol stovi Irkutske. Anot Mikučianio, ta pati skulptūra buvo pastatyta ir LeningradeŽr. Vladislovas Mikučianis, Norėjau dirbti Lietuvoje, p. 70...
 6. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Stalino laikais plačiai propaguotas kolektyvinis menininkų darbas eliminavo autorystę, individualų braižą ir originalumą, paversdamas pačius dailininkus beasmeniais atlikėjais. Individualus braižas ir originali kūryba net ir vienetinėse skulptūrose nebuvo svarbu. Svarbu buvo sukurti ideologinius...
 7. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Šiek tiek vėliau Neries krantines apimantį Vilniaus centro ansamblį papildė geležinis Černiachovskio vardo tiltas. 1947 m. vietoje sugriauto Žaliojo pastatytas laikinas medinis, o vietoje šio Leningrado inžinieriai suprojektavo metalinį tiltą per Nerį. Jo architektūrinis apipavidalinimas buvo...
 8. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  7 pav. Ivano Černiachovskio paminklas Vilniuje, skulpt. Nikolajus Tomskis, archit. Levas Golubovskis, 1950, bronzaVilnius, p. 130–140.
 9. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Vilniuje pastatytasis Tomskio paminklas Černiachovskiui literatūroje apibūdinamas kaip vienas geriausių šio skulptoriaus darbų ir viena ryškiausių sovietinių karvedžių figūrų apskritai. Vienplaukis Černiachovskis stovi apsisiautęs vėjo plaikstomą apsiaustą. Ryžtingas ir išdidus. Net ir ant kapo...
 10. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Meno reikalų valdybos prie SSRS Ministrų Tarybos kuruotas Černiachovskio įamžinimo projektas prasidėjo 1946 m. paskelbus visasąjunginį konkursą generolo paminklui Vilniuje. Konkursą laimėjo Tomskis. 1947 m. pabaigoje jis pristatė baigtą paminklo maketą ir tikėjosi jį pastatyti iki ketvirtųjų...
 11. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Černiachovskio Įamžinimo ženklai: aikštė, paminklas ir tiltas 1945 m. vasario 18 d. fronte žuvo Ivanas Černiachovskis. Kadangi iš Ukrainos kilęs generolas pasižymėjo vaduojant Vilnių, propagandos ir patogumo sumetimais, nepaisant tuomet žinotų higienos reikalavimų, buvo nuspręsta jį palaidoti...
 12. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Skubiai prireikus Stalino paminklo Lietuvos vyriausybė kreipėsi į tuomet triskart stalininės premijos laureatą Tomskį, kuris vilniečiams buvo žinomas iš 1947 m. vykusio Černiachovskio paminklo Vilniuje konkurso. 1945–1951 m. Tomskis sukūrė tris pagrindinius kartotinės Stalino statulos variantus...
 13. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  5 pav. Stalino paminklas Vilniuje, skulpt. Nikolajus Tomskis, 1950, bronzaTiesa, 1950 07 22.
 14. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Laikas tokiam žingsniui tikrai buvo pribrendęs: respublikiniai laikraščiai nuolat pranešdavo apie Stalino paminklų atidarymus didesniuose ir mažesniuose SSRS miestuose. Tuo tarpu Vilnius – respublikos sostinė – vis dar nebuvo „paženklintas“1950-ųjų pradžios Vilniuje „trimatis“ Stalinas vis dar...
 15. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Dešimtosios sovietinės Lietuvos metinės ir Stalino paminklas Dešimtosios sovietų valdžios paskelbimo Lietuvoje metinės 1950 m. buvo išties reikšmingiausia stalininės Lietuvos reprezentacinės išvaizdos kūrimo darbų data. Ta proga sunaikintas Kauno istorijos muziejaus sodelisŽr. LCVA, f. R-754...
 16. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Iš tiesų visą aptariamąjį laikotarpį lydi planuoti, bet neįgyvendinti ir neplanuoti, bet įgyvendinti projektai. Tai liudija keletą dalykų. Pirma, vietinė valdžia įvairiomis iniciatyvomis uoliai stengėsi įrodyti savo lojalumą sovietiniam centrui, o tvyrojusi politinė įtampa vertė galvoti, kaip...
 17. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  4 pav. Antrajame „Pergalės“ paminklo Vilniuje konkurse geriausiai įvertintas V. Veselovskio, L. Kazarinskio ir A. Kolosovo pasiūlymas, 1948Švyturys, 1949, nr. 2, p. 16. 1949 m. rudenį V. Veselovskis dar tobulino Pergalės parko planą, tačiau projektas toliau nebejudėjo. 1947–1952 m. buvo ir...
 18. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  1947 m. antroje pusėje įvyko Architektūros reikalų valdybos organizuotas Pergalės paminklo konkursas, o 1947 m. gruodį surengta 42 konkursui pateiktų projektų parodaŽr. „Pergalės paminklo projektų paroda“, 1947.. Konkurse dalyvavo vietiniai menininkai ir autoriai iš Maskvos, Leningrado bei kitų...
 19. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  Centrinio Vilniaus ansamblio konkurso metu buvo teikiami ir idėjiniai pasiūlymai dėl Vyriausybės rūmų pastato, sprendžiama, kaip teigiama V. Bogdanovo studijoje, sunkiausia rūmų ir architektūros paminklo Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios suderinimo problema. 1951 m. įvyko Vyriausybės rūmų Tarybų...
 20. Rasa Antanavičiūtė

  Straipsnis Stalininis „penkmetis“: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947–1952 m.

  1946 m. maskviškė Architektūros reikalų valdyba prie SSRS Ministrų Tarybos paskelbė uždarą konkursą, kurio dalyviai turėjo detalizuoti monumentalų centrinį Vilniaus ansamblį. Anot Jono Kumpio, konkurse dalyvavo „žymūs Maskvos ir Leningrado architektai-meistrai, taip pat jauni Lietuvos...
Grįžti