Radiniai

 1. Kristina Rutkovska

  Studija „Namų“ konceptas lietuvių kalboje ir kultūroje

  Santrauka. Studijoje atliekama lietuvio namų vaizdo rekonstrukcija, remiantis Jerzio Bartmińskio, atstovaujančio Liublino etnolingvistinei mokyklai, pasiūlyta kalbos pasaulėvaizdžio teorija. Lietuvio baziniai namų suvokimo bruožai pateikiami pagal pagrindinius semantinius aspektus – socialinį...
 2. Kristina Rutkovska

  Studija Lietuvių tautosakos rinkėjų Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio bendradarbiavimas: metodologijos raida, etnolingvistikos apraiškos

  Santrauka. XIX a. kilo susidomėjimas tautosaka, pradėta ją rinkti ir skelbti, tirti, formavosi naujos metodologijos. Studijoje ypatingas dėmesys skiriamas Jano Karlovičiaus ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio bendradarbiavimui, J. Karlovičiaus metodologijos teorijos apžvalgai bei praktiniam šios...
 3. Kristina Rutkovska

  Studija Lietuvių kalbos skoliniai Lietuvos lenkų tarmėse

  Santrauka. Studijoje nagrinėjami leksiniai lituanizmai, vartojami lenkų kalbos tarmėse lenkų, lietuvių ir baltarusių paribio teritorijoje Lietuvoje. Leksiniai lituanizmai charakterizuojami pagal skolinimosi laikotarpį bei šių žodžių patekimo į lenkų tarmes būdus. Iš atliktos analizės daroma...
 4. Kristina Rutkovska

  Straipsnis Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ (1629, 1644): išsamių tyrinėjimų pradžia

  Santrauka. Straipsnis skirtas pirmai originaliai lietuviškai postilei – K. Sirvydo Punktams sakymų, išleistiems 1629 m. (I dalis) ir 1644 m. (II dalis; leidybai parengta Jono Jaknavičiaus). Šis svarbus lietuvių rašytinis paminklas iki šiol nebuvo išsamiau tirtas. Iš pateiktos Punktų sakymų...
Grįžti