Radiniai

 1. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Human Resource Management: Development Tendencies Summary. The alternation of human resource management in USA has approximately started in 1970, in Europe – in 1980, and still continues. In academic literature human resource researches are becoming one of the constituent parts of personnel...
 2. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Literatūra Alvesson, Mats; Hugh Willmott, Making Sense of Management: A Critical Introduction, London: Sage Publications, 1996. Bratton, John; Jeffrey Gold, Human Resource Management: Theory and Practice, 3rd edition, London: Palgrave Macmillan, 2003. Bratton, John; Jeffrey Gold, Human Resource...
 3. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Išvados 1.Teorijoje egzistuoja du skirtingi požiūriai į žmogiškųjų išteklių vadybą: perspektyvų komplektas vertina žmones, kaip potencialiai kūrybingus ir sudėtingus išteklius. Organizacinio elgesio teoretikai mano, kad žmogaus elgesį ir jo funkcijų (vaidmenų) organizacijoje atlikimą lemia...
 4. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Moksliniai tyrimai atlikti gilinantis į žmogiškųjų išteklių dabartinę situaciją, sąlygoja jų galimybes ir veiklos perspektyvas pažangos procesuose. Vykstantys pokyčiai ekonominėje situacijoje ir nuolat atsinaujinančios technologijos reikalauja žmogiškųjų išteklių nuolatinio ugdymo, kuris turi...
 5. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Lietuvos mokslo leidiniuose per analizuojamą laikotarpį buvo nagrinėjamos šios žmogiškųjų išteklių vadybos problemos: ES plėtros iššūkiai (13,5 proc.), žmogiškųjų išteklių kompetencijos (11,2 proc.), žinių visuomenė samprata, žmogiškųjų išteklių vystymas (7,9 proc.), žmogiškųjų išteklių...
 6. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Siekiant nustatyti, kokiuose leidiniuose žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimai publikuoti dažniausiai, parengtas mokslinių straipsnių pasiskirstymas pagal žurnalus (žr. lentelė). Turinio analizės objekto vienetu pasirinkus periodinį mokslo žurnalą, nustatyta, jog Lietuvoje daugiausia žmogiškųjų...
 7. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Laikotarpyje nuo 2006 01 01 iki 2009 11 01 pasirinktuose Lietuvos periodiniuose mokslo žurnaluose buvo publikuoti 53 straipsniai: 2006 m. publikuota – 12, 2007 m. – 14, 2008 m. – 15, 2009 m. – 12 straipsnių. Per analizuojamą laikotarpį žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimų aktualumas išlieka...
 8. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimų Lietuvoje analizė Žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimui pasirinktas turinio analizės metodas. Turinio analizė, anot autorių, pastaraisiais metais tapo ypač populiaria kiekybinės analizės priemone, leidžiančia objektyviai ir sistemiškai išnagrinėti teksto ar kitos...
 9. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Kitas būdas suprasti „švelnią“ ar „minkštą“ ir „kietą“ ar „griežtą“ žmogiškųjų išteklių vadybą – nagrinėti žmogiškųjų išteklių vadybos ir žmogiškųjų santykių dermę bei raidą. D. GuestŽr. David E. Guest, “Human Resource Management and Industrial Relations,” 1987. diferencijuoja žmogiškuosius...
 10. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Mokslininkai-teoretikaiŽr. Sanford M. Jacoby, Modern Manors: Welfare Capitalism since the New Deal, 1997; Fred K. Foullkes, Personnel Policies in Large Non-Union Companies, 1980. žmogiškųjų išteklių vadybos pradžią sieja su įdarbinimo tvarkos pokyčiais, įvykusiais JAV trečiajame dešimtmetyje...
 11. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Žmogiškųjų išteklių vadybos mokslinė diskusija didžia dalimi susitelkė ties fundamentaliu klausimu – ar vyksta kaita personalo vadyboje, ar tai tik kitas istorinio personalo vadybos vystymosi etapas. Žmogiškųjų išteklių vadybos evoliucija daro įtaką personalo valdymo aplinkai ir socialiniams...
 12. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata Teorijoje žmogiškųjų išteklių vadyba nesiskiria nuo kitų išteklių organizacijoje valdymo, tačiau praktikoje – skiriasi. Egzistuoja du skirtingi požiūriai į žmogiškųjų išteklių vadybą: perspektyvų komplektas vertina žmones kaip potencialiai kūrybingus ir...
 13. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Šio straipsnio tikslas – pateikti žmogiškųjų išteklių vadybos tendencijų galimybes tolesnių tyrimų plėtotei. Šiam tikslui įgyvendinti numatyti tokie uždaviniai: išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo teorijos sampratą ir raidą; ištirti žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimų dinamiką Lietuvos...
 14. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Žmogiškųjų išteklių vadybos problemų aktualumą rodo Lietuvoje ir užsienyje gausėjantys mokslininkų darbai: D. GuestŽr. David E. Guest, “Human Resource Management and Industrial Relations,” 1987., S. JacobyŽr. Sanford M. Jacoby, Modern Manors: Welfare Capitalism since the New Deal, 1997., F...
 15. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Įvadas Ypač aktyvi transformacija žmogiškųjų išteklių vadyboje prasidėjo apie 1970 m. JAV, apie 1980 m. Europoje ir iki šiol tęsiasi. Šią transformaciją sąlygojo žmogiškųjų santykių raidos teorija. Žmogiškieji ištekliai laikomi ypatingais ištekliais, kurie turi prisidėti prie organizacijos...
 16. Palmira Papšienė

  Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

  Santrauka. Žmogiškųjų išteklių vadybos kaita prasidėjo JAV apie 1970 m., apie 1980 m. Europoje ir iki šiol tęsiasi. Mokslinėje literatūroje žmogiškųjų išteklių tyrimai tampa viena iš sudedamųjų personalo vadybos dalių, jie apibūdinami kaip svarbūs organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo...
 17. Palmira Papšienė

  Straipsnis Į vartotojų lojalumo skatinimą orientuota žmogiškųjų išteklių vadyba: teorinės įžvalgos

  Customer Loyalty Stimulation Orientated Human Resource Management: Theoretical Insight Summary. Customers judge organization and it’s products regarding the behavior of employees, with which customers communicate. As a result, one way to differentiate rural business organization under the...
 18. Palmira Papšienė

  Straipsnis Į vartotojų lojalumo skatinimą orientuota žmogiškųjų išteklių vadyba: teorinės įžvalgos

  Literatūra Adamonienė, Rūta, „Vadybinės žmogiškųjų išteklių formavimo prielaidos ir galimybės“, Vadybos mokslas ir studijos kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, 2009, nr. 16 (1), p. 6–14. Backman, Sheila J.; John L. Crompton, “The Usefulness of Selected Variables for Predicting Activity...
 19. Palmira Papšienė

  Straipsnis Į vartotojų lojalumo skatinimą orientuota žmogiškųjų išteklių vadyba: teorinės įžvalgos

  Išvados 1.Žmogiškieji ištekliai traktuojami kaip vienas sunkiausiai nukopijuojamų arba apskritai nenukopijuojamų bet kokio verslo (o tame tarpe ir kaimo verslo) konkurencinių pranašumų. Minėta priežastis bei nenuginčijama vartotojų lojalumo nauda organizacijai suponuoja tai, jog žmogiškųjų...
 20. Palmira Papšienė

  Straipsnis Į vartotojų lojalumo skatinimą orientuota žmogiškųjų išteklių vadyba: teorinės įžvalgos

  Darbuotojai atsakingiau atlieka savo pareigas, kuomet primenama jų vertė organizacijai bei poveikis vartotojams. Organizacija, siekianti skatinti darbuotojų lojalumą, ir tokiu būdu didinti vartotojų lojalumą, žmogiškųjų išteklių kompensavimo ir apsaugos veikla turėtų siekti, kad darbuotojai...
Grįžti