Radiniai

 1. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Tracing the Chapels of Arnionys Estate Summary. The article discusses the history of a chapel in Arnionys, provides new information about its benefactors and proves its direct relation to Arnionys estate. According to Lucjan Uziębło, the first church or chapel in Arnionys was built already in...
 2. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Santrumpos AGAD – Centrinis senųjų aktų archyvas Varšuvoje AR – Radvilų archyvas (Centriniame senųjų aktų archyve Varšuvoje) BNIA – Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas Minske LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas LMAVB RS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos...
 3. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  1960 m. rekonstrukcijos metu pastatas, bent jau išorėje, dar buvo išlaikęs senąją formą – trūko tik išraiškingojo kupolo. Nežinia, ar šis žuvininkystės ūkio užsakytas projektas buvo įgyvendintas, aišku tik tai, kad dar vėlesniais metais čia buvo įrengta aštuonmetė mokykla, veikusi iki pat 1990...
 4. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  5 pav. Senosios Arnionių koplyčios kryžius, 2011. MKM, A. Bimbirytės-Mackevičienės nuotrauka
 5. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Akivaizdu, kad originali pastato forma iki mūsų dienų neišliko. Kada prasidėjo pirmieji Arnionių koplyčios praradimai? Vietiniai gyventojai sutartinai laikosi versijos, kad nemaža žalos padaryta karo metais: iš koplyčios bokšto vokiečiai apšaudę rusų karius, o pastarieji atsakę artilerijos...
 6. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Tad kaip gi atrodė taip ilgai laukta naujoji Arnionių koplyčia? Į šį klausimą atsakantis šaltinis yra kiek netikėtas – Utenos apskrities archyve saugoma byla, skirta sovietmečiu dvare veikusio žuvininkystės ūkio kultūros namų rekonstrukcijai. Joje esantys 1960 m. brėžiniai neginčijamai rodo, kad...
 7. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Ilgainiui ėmė aiškėti, jog toks sprendimas nepasiteisino. Jau 1927 m. kunigas Juozapas Šolkovskis (Józef Szołkowski) iš Karkažiškių arkivyskupui pranešė, kad situacija tik blogėja: „aplinkiniai gyventojai nebevaikšto į pamaldas, daugelis net neina velykinės išpažinties, kai kurie net miršta be...
 8. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Taigi tuo metu buvo rūpinamasi apskritai išlaikyti dvarą, tad parapijos steigimą grafai greičiausiai laikė pašaliniu klausimu ir neteikė jam didesnės reikšmės. Antrindamas kun. Mažeikai valsčiaus inspektorius V. Jankovskis (W. Jankowski) Vilniaus valdybai raportavo, kad iš 1 241 gyventojo naujos...
 9. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Iš pažiūros iniciatyva buvo rodoma tikrai didelė, bet po metų kunigo Stanislovo Mažeikos (Stanisław Możejko) šiuo klausimu surašytame raporte teigiama, kad šv. Mišių metu kunigai kvietė į kadaise Joniškio parapijai priklausiusių kaimų atstovų susirinkimą, kuris padėtų išspręsti susidariusią...
 10. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Švč. Mergelės Marijos koplyčia Arnionyse ir jos atsiradimo aplinkybės Kas kita – pokaris. Taip jau nutiko, kad 1923 m. Lietuvos–Lenkijos demarkacinė linija ėjo tiesiai per Arino ežerą, tad Arnionių gyventojus aptarnavusi Joniškio bažnyčia atsidūrė Lietuvos pusėje, o Arnionys – lenkų. Kitapus...
 11. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Jau tų pačių metų liepos 18 d. Joniškio parapijos klebonas Felicijonas Piotrovskis (Felicjan Piotrowski) pašventino šiuos maldos namus ir juose buvusį altoriųŽr. ten pat, l. 19.. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad visi šie šaltiniai Arnionių dvaro koplyčią vadina „pokojowa“, t. y. kambariu, o tai...
 12. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Taigi Arnionių dvaro šeimininkai rėmė savo parapijos klebono leidinį. Tikėtina, kad bendrauta gan artimai, knygelės autorius greičiausiai ir aptarnavo jų privačią koplyčią, o gal net buvo vienas iš jos atsiradimo iniciatorių. 1783 m. Korsakaitė dvarą pardavė Mykolui Kostrovickiui (Michał...
 13. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Tačiau ką ši istorija turi bendra su koplyčia? Jei ne užsispyrusi našlė, vargu ar šiandien turėtume žinių apie XVIII a. II pusėje Arnionių dvare buvusius maldos namus, mat viename iš minėtų turto sąrašų rasime būtent dvaro koplyčios inventorių. 1780 m. gegužės 13 d. datuotas dokumentas nurodo...
 14. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Iš dokumentų susidaro įspūdis, kad egzistavo keli šio pono pomirtinio turto paskirstymą liečiantys dokumentai. Pirmasis testamentas buvo pažymėtas 1756 m. data. Pagal jį atitinkamos sumos buvo paskirtos įvairioms bažnyčioms ir giminaičiams, vertingesni daiktai – žmonai Rakelei Tomaševičiūtei...
 15. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Katalikiški Špirkų ir Kostrovickių maldos namai XVIII–XIX a. Atrodytų, kad tuo šią istoriją būtų galima baigti. Kita vertus, nors ir priklausantys kitai konfesijai, o greičiausiai ir esantys visai kitoje vietoje nei anksčiau aprašytieji, šiandien Arnionyse maldos namai egzistuoja. Ilgą laiką...
 16. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  1650 m. užstatant dvarą buvo sudarytas inventorius. Jame koplyčia atskirai nėra minima, tačiau pažymima, jog kažkokio pastato alkieriuje yra laikomos mišiosŽr. LVIA, f. sa. b. 22, l. 660.. Dokumento tekstas labai painus, sunku suprasti, koks statinys turimas omenyje, tačiau atrodo, jog kalbama...
 17. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  1649 m. birželio 23 d. Varšuvoje anapilin iškeliavo trečiasis šios Šveikovskytės vyras – LDK dvaro maršalas Antanas Jonas Tiškevičius (Antoni Jan Tyszkiewicz, 1609–1649). Amžinojo poilsio jis atgulė Vilniaus katedroje greta brolio, Vilniaus vyskupo Jurgio Tiškevičiaus, o savo sutuoktinę ne tik...
 18. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Vis dėlto šiandien kalvinų koplyčios ar bažnyčios Arnionyse nėra. Nežinoma net jos vieta. Kas nutiko? Gyvenimo pabaigoje D. Šveikovskis surašė du testamentus: 1639 m. birželio 30 d. ir 1643 m. rugsėjo 3 dieną. Jais ir 1640 m. gegužės 26 d. raštuŽr. LVIA, f. sa. b. 61, l. 1413. dvarą paskyrė savo...
 19. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Kaip ir anksčiau minėtos bei, regis, stambesnės giminės fundacijos, Arnionių koplyčia greičiausiai taip pat buvo pastatyta XVII a. I ketvirtyje, mat šis laikas apima ir visam dvarui svarbius įvykius. Šveikovskiui tapus vienvaldžiu šeimininku, Arnionys neišvengiamai ėmė keistis. Rūpintasi...
 20. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

  Straipsnis Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais

  Ne tik turtiniai saitai ar ankstesnių kartų pelnyta reputacija šią giminę siejo su viena garsiausių LDK šeimų – reikšmingas vaidmuo čia teko ir religinėms pažiūroms. Kaip ir Biržų-Dubingių kunigaikščiai, Šveikovskiai buvo aktyvūs evangelikai reformatai, tokiais, matyt, tapę ne be Radvilų...
Grįžti