Radiniai

 1. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  From the History of Twentieth-Century Parliamentarianism in Lithuania: The Case of the Deputy Virgilijus Čepaitis and Vytautas Petkevičius’ Criticism of the Authorities in the Newspaper Opozicija Summary. The paper deals with the controversial case of Virgilijus Čepaitis, a member of the...
 2. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Literatūra „Ar reikės tarptautinės ekspertizės?“, Respublika, 1991, lapkričio 19, p. 1. AT komisijos pirmininko KGB veiklai Lietuvoje tirti Balio Gajausko komentaras, Lietuvos aidas, 1991, gruodžio 18, p. 3. „Atgailos amžiai: pokalbis su rašytoju Vytautu Petkevičiumi“, Tiesa, 1989, kovo 18, p...
 3. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Išvados 1.Virgilijaus Čepaičio sąmoningas bendradarbiavimas su sovietų saugumu KGB, kategoriškas savo kaltės neigimas vadinamojoje draugo „Juozo“ byloje, šio politiko parodyta didelė nepagarba savo rinkėjams, siekiant bet kuria kaina išlikti demokratiškai išrinktoje Lietuvos Respublikos...
 4. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  K. Saja buvo labai pasipiktinęs Durnių laivu: Iš tiesų šioje knygoje gausu pagiežos ir su realybe prasilenkiančių faktų, tačiau tai nereiškia, kad V. Petkevičiaus kūrinys nevertas tyrėjų dėmesio (daugelį aprašomų veikėjų knygos autorius puikiai pažinojo, su jais aktyviai veikė Sąjūdyje ir...
 5. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  V. Petkevičiaus straipsniuose gausu panašių vertinimų. Paradoksas, tačiau V. Petkevičius kadaise veikė kartu su V. Landsbergiu (Sąjūdžio laikai), o vėliau ir A. Brazausku! (tuo metu Lietuvos gyventojai buvo susiskaldę ir simpatizavo tik vienam iš minėtų politikų). Tačiau V. Petkevičius bene...
 6. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Nepasikeitė V. Petkevičius ir tada, kai jis kaip LDDP atstovas 1992 m. rudenį pateko į Lietuvos Respublikos Seimą. Nors naujajame parlamente LDDP turėjo absoliučią daugumą, V. Petkevičius užėmė Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pareigas, t. y. dirbo pozicijoje, ir toliau bendradarbiavo...
 7. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Rašytojas neketino sustoti ir Opozicijoje toliau aštriai kritikavo valdžią. Antai 1992 m. pradžioje jis Sąjūdžio aktyvistą, Lietuvos nepriklausomybės Kovo 11-osios signatarą, tuometinį ministro pirmininko pavaduotoją Zigmą Vaišvilą pavadino aktyviu KGB darbuotoju, specialiai infiltruotu į...
 8. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Laiške autorius nurodė septynis punktus, kuriuos, pasak jo, buvo pažadėjęs įgyvendinti Sąjūdis, tačiau to nebuvo padaryta. Laiško autorius V. Landsbergiui pasiūlė „kaip galima greičiau užbaigti tas visas neostalinistines nesąmones ir vardan naujos, atgimusios Lietuvos sugrįžti prie Pirmojo...
 9. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  V. Petkevičiaus leidžiamas laikraštis (visuomenėje vertinamas prieštaringaiŽr. Vidmantas Valiušaitis, „Vytauto Petkevičiaus „opozicija“, p. 3; Virginijus Gaivenis, „Apie šautuvą, ambiciją ir „opoziciją“, p. 4., dėl jo kas kartą iškildavo papildomų rūpesčiųŽr. Vytautas Petkevičius, „Demokratai...
 10. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Nepaisant to, V. Petkevičius jautėsi teisus ir 1989 m. pavasarį, duodamas interviu spaudai, skundėsi, kad Esą jeigu Sąjūdis toliau neigs kritiką, viešumą ir nuomonių pliuralizmą, nebus galima nieko gero tikėtis (šie žodžiai buvo taikyti atskiriems Sąjūdžio žmonėms, kurie nebuvo įvardyti)Žr...
 11. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  V. Kubilius savo dienoraštyje išreiškė didelį pasipiktiną tokiu buvusio sąjūdiečio poelgiu: Taip pasielgęs V. Petkevičius labai save sukompromitavo ir atskyrė nuo Sąjūdžio daugumos. Todėl Sąjūdis neparėmė V. Petkevičiaus, kai šis kandidatavo į laisvą LSSR AT deputato vietą Šiaulių Gubernijos...
 12. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Nors V. Petkevičius neišvengdavo konflikto su kitais sąjūdiečiais (R. Ozolo dienoraštyje nurodyta, kad viename LPS posėdyje Petkevičius susipliekė su Skuču. tačiau lemiamas konfliktas tarp V. Petkevičiaus ir Sąjūdžio Seimo tarybos kilo 1988 m. rudenį. Priežastis – lapkričio 17–18 d. LSSR AT...
 13. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  R. Gudaitis nurodo, kad dėl kilusio lyderystės konflikto, akcentuojant grėsmę Sąjūdžio vienybei, Algimanto Čekuolio pasiūlymu V. Landsbergis tapo Sąjūdžio Tarybos pirmininku. V. Landsbergio iškėlimas Sąjūdžio lyderiu buvo skaudus smūgis V. Petkevičiui, kuris savo emocijų neslėpė ir, pasitaikius...
 14. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Atgimimo pradžioje V. Petkevičius buvo labai vertinamas kitų sąjūdiečių. Rašytojas Romas Gudaitis V. Petkevičių laikė iš rašytojų geriausiai pasikausčiusiu gamtos apsaugos klausimaisŽr. Ramutis Gudaitis, „Tautos giesmei mūsų balso reikėjo: atsiminimai apie Sąjūdį“, p. 279., V. Čepaitis apie...
 15. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje Opozicija Rašytojo V. Petkevičiaus veikla LPS vertinama prieštaringai. Romualdas Ozolas labai palankiai atsiliepė apie V. Petkevičiaus viešą išstojimą Vilniuje 1988 m. birželio 24 d. per Komunistų partijos delegatų palydas į SSKP XIX sąjunginę...
 16. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Baigiant V. Čepaičio bylą, negalima nuošalyje palikti jo priešininko Vito Tomkaus, vyriausiojo Respublikos redaktoriaus, daug prisidėjusio prie agento „Juozo“ demaskavimo, istorijos. Paradoksalu, tačiau jau 1992 m. žiemą spaudoje buvo paviešinta dokumentinė medžiaga, susijusi su I Sąjūdžio...
 17. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Tačiau situacija pagaliau paaiškėjo tik po mėnesio, kai lemiamą smūgį Čepaičiui sudavė jo rinkėjai – gegužės 9 d. Marijampolėje susidomėjimą savo deputatu V. Čepaičiu parodė vos per 12 proc. rinkėjų. Nors balsavimo išvakarėse spaudoje buvo pranešta, kad „Lietuvos Sąjūdžio Marijampolės rajono...
 18. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Tačiau agento „Juozo“ bylos tyrimas užtruko. Kurį laiką situacija nesikeitė net ir 1992 m. kovo 26 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui paskelbus sprendimą dėl V. Čepaičio sąmoningo bendradarbiavimo su KGB. Nors sprendimas galutinis ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau KGB bendradarbio V...
 19. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Iš tiesų V. Čepaitis siekė toliau likti LR AT deputatu ir pabaigti rengti kai kuriuos įstatymus (tarp jų ir desovietizacijos įstatymą; pagal kitą jo rengiamą įstatymą deputatams ir vyriausybės nariams turėjo būti uždrausta užsiimti komercine veikla ir jie privalėtų deklaruoti savo pajamas). AT...
 20. Mindaugas Tamošaitis

  Straipsnis Iš XX a. Lietuvos parlamentarizmo istorijos: deputato Virgilijaus Čepaičio byla ir Seimo nario Vytauto Petkevičiaus valdžios kritika laikraštyje „Opo…

  Dar įdomiau: kitą dieną V. Čepaitis AT komisijai prisipažino rašęs skundus į KGB (pagarsintas ir slaptas posėdis, kuriame V. Čepaitis pateikė savo paaiškinimusŽr. „Slaptas posėdis, kurio perpasakoti deputatams nerekomenduojama“, p. 4.). Tokie V. Čepaičio poelgiai sulaukė labai prieštaringų...
Grįžti