Radiniai

 1. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Non-Flint Raw Material Manufacture Technologies and Tool Making Technologies in Final Palaeolithic–Mesolithic Lithuania Summary. The investigation of non-flint raw material artifacts of Final Palaeolithic–Mesolithic period was a topic that Lithuanian archaeologists did not pay a lot of...
 2. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Šaltiniai Jablonskytė-Rimantienė, Rimutė, Eigulių (Kaunas) akmens amžiaus stovyklos tyrinėjimai 1952–3 m.: tyrimų ataskaita, 1953, LII RS, nr. 62. Ostrauskas, Tomas, Varėnos rajono archeologinių žvalgymų 1994 m. ataskaita, 1994, LNM, AR A 227. Ostrauskas, Tomas; Adomas Butrimas, Dalia...
 3. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Apibendrinimas Netitnaginių uolienų radinių analizė Lietuvos archeologinėje medžiagoje parodė, kad ikineolitiniu laikotarpiu mūsų teritorijoje buvo žinota ir naudota bent 15 uolienų rūšių. Plačiausiai naudotas smiltainis, kvarcitas, granitas, bazaltas-diabazas. Žeimenos pakrantėse gyvenusios...
 4. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Dekoruoti (?) netitnaginių uolienų radiniai Lietuvos akmens amžiaus archeologinėje medžiagoje pasitaikė ir keletas dekoruotų radinių. Iš abiejų pusių raižytą, paplokščią skalūno apvalainuką Eigulių 1A gyvenvietėje XX a. aštuntame dešimtmetyje aptiko ir paskelbė R. RimantienėŽr. Рамуте К...
 5. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Dvigalių, briauninių titnaginių skaldytinių naudojimas yra finalinio paleolito požymis. Analogiški kitų uolienų skaldytiniai turėtų būti datuojami taip pat ankstyvai. Šaltaliūnės 1 ir Sudotos 2–4 gyvenvietėse gausiai rasta skaldyto piroklasto, tačiau skaldytinių neaptikta. Daugumą ruošinių...
 6. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Pasienių gyvenvietėje aptikti skaldytiniai labai skiriasi vienas nuo kito, tačiau tai nėra skirtingų žmonių veiklos rodiklis, o veikiau sietina su uolienų petrografinėmis charakteristikomis, poreikiu skaldyti. Palyginus titnago ir kitų uolienų skaldytinius tampa akivaizdu, kad titnagas skaldytas...
 7. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  22 pav. Skaldytinis, Pasieniai 1, Nr. 605, jotnio smiltainis (Gabrielės Gudaitienės piešinys) / Fig. 22. Jotnian sandstone core no. 605 from Pasieniai 1 site
 8. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Apie 3⁄4 šoninio paviršiaus sudaro skaldomasis frontas. Nuo jo įvairiomis kryptimis skeltos didesnės ir mažesnės nuoskalos, pavykę nuskelti ir keletą skelčių. Skaldytinio forma, aikštelė specialiai nedaryta. Skaldyta po kelias nuoskalas įvairiu patogiu kampu laikant skaldytinį. Viena briauna...
 9. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  21 pav. Skaldytinis, Pasieniai 1, Nr. 607, jotnio smiltainis (Gabrielės Gudaitienės nuotrauka) / Fig. 21. Jotnian sandstone core no. 607 from Pasieniai 1 site
 10. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Pasienių 1 gyvenvietėje rastas jotnio smiltainio amorfinis skaldytinis (20–21 pav.) pats masyviausias, pagamintas iš didelės riedulio nuoskalos. 20 pav. Skaldytinis, Pasieniai 1, Nr. 607, jotnio smiltainis (Gabrielės Gudaitienės piešinys) / Fig. 20. Jotnian sandstone core no. 607 from Pasieniai...
 11. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  19 pav. Skaldytinis, Pasieniai 1, nr. 219, kvarcitas (Gabrielės Gudaitienės piešinys) / Fig. 19. Quartzite core no. 219 from Pasieniai 1 site
 12. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Netitnaginių uolienų skaldymo technologija Netitnaginių uolienų skaldymo technologiją sunku atkurti, tam Lietuvos archeologinėje medžiagoje labai trūksta informacijos. Dažniausiai randami ruošiniai, turintys menkų skėlimo požymių, o skaldytinių rasta mažiau nei dešimtis. Daugiausia informacijos...
 13. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Kertamojo pobūdžio įrankių gludinimo ikineolitiniu laikotarpiu teoriją patvirtina ir A. N. SorokinasŽr. Алексей Николаевич Сорокин, Мезолит Жиздринского полесья, 2002.. Lietuvos archeologai šią nuomonę laiko nepakankamai argumentuota, nors pripažįsta, kad dauguma gludintų dirbinių yra apskritai...
 14. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Šiame straipsnyje analizuoti radiniai ir jų kiekis Lietuvoje aiškiai rodo, kad netitnaginės uolienos buvo naudotos ir iki neolito. Žinotos uolienų petrologinės savybės, taikyti įvairūs apdirbimo būdai (tai liudija vien titnago apdirbimo įgūdžių lygmuo), taip pat – ir gludinimo technologija...
 15. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Taigi radinys nebūtinai yra dirbinys. Tačiau ruošinys gali būti įrankis. Šiuo atveju vietoje radinių skirstymo į ruošinius ir dirbinius galimas skyrimas į utilizuotus ir neutilizuotus radinius. Būtina aiškintis ne vien ruošinių antrinį apdirbimą, bet ir jų panaudojimą, šie du aspektai gali ir...
 16. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Apskaldytus akmenis vėliau buvo galima panaudoti įvairiai: židinių konstrukcijoms formuoti, kam nors paremti, prislėgti, kaip tinklo pasvarą. Tinklų pasvarai kaip atskiri dirbiniai plačiau neanalizuoti, nes neaptikta specialiai gamintų tokio tipo radinių. Tinklų pasvarams buvo galima naudoti bet...
 17. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  18 pav. Čipingo tipo skaldytas akmuo, Sudota 2, LNM (Gabrielės Gudaitienės nuotrauka) / Fig. 18. Chipping type stone artefact from Sudota 2
 18. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Tokius dantukus turi ir Pasienių 1 gyv. rasta nuoskala, tačiau proksimalinio galo link šie dantukai nunykę nuo utilizacijos. Galbūt toks dantytas dirbinio šonas buvo patogus skusti žuvų žvynus (šiais laikais gaminami dantyti žuvų žvynų skustuvai). Šios kvarcito nuoskalos yra trikampio pjūvio ir...
 19. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Dantytieji dirbiniai – gremžtai (?) rasti keli ir labai panašūs. Tai nuoskalos, kurių proksimalinės dalies šone yra suformuoti dantukai. Pirmoji interpretacija, jog tai siauri ankstesnių nuskėlimų nuo skaldytinio negatyvai, buvo atmesta atidžiau apžiūrėjus radinius. Verbiškės 1 gyv. aptiktas...
 20. Gabrielė Gudaitienė

  Studija Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje

  Muštukų vidutinis ilgis siekia 75 mm, plotis – 58 mm, storis – 44 mm. Dažniausiai muštukai yra ovalo ar trapecijos užapvalintais kampais formos skerspjūvio, jų utilizacija matyti abiejuose galuose. Naudoti vidutingrūdžio-stambiagrūdžio granito (62 proc.) ir smiltainio (38 proc.) apvalainukai...
Grįžti