Radiniai

 1. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  The Transformation of the Devadasi Institution During the Colonial Period Summary. The object of this study is the devadasi (Indian temple dancers’) institution. The transformation of the devadasi institution during colonial period was determined by internal and external reasons. Colonial...
 2. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Literatūra Anandhi, S., “Representing Devadasis: ‘Dasigal Mosavalai’ as a Radical Text,” Economic and Political Weekly, 1991, vol. 26, no. 11/12, pp. 739–746. Bayly, Susan, Caste, Society and Politics in India, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Beinorius, Audrius, Imagining Otherness...
 3. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Rytų ir Vakarų kultūrų susidūrimus ir juos lydėjusius pokyčius vertinti sunku, nesvarbu, ar kalbėsime apie reformacinius sąjūdžius, vesternizaciją, globalizaciją. Devadasių problema sudėtinga, nes jungė prieštaringus skirtingų civilizacijų visuomeninius, kultūrinius, religinius aspektus...
 4. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Paskutiniais metais pasirodė kelios indų autorių studijos, skirtos dabartinių devadasių padėčiai. K. Chakraborthy studija skirta devadasių problemoms dabartinėje Maharaštros valstijoje, kurioje vis dar aktyviai aukojamos mergaitės, ypač iš bekasčių bendruomenių, vietinėms dievybėms – tokioms...
 5. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Devadasių problema dabartinėje Indijoje Reformaciniai sąjūdžiai bei jų inicijuoti devadasių instituciją uždraudžiantys aktai sugebėjo išnaikinti didžiųjų hinduistinių šventyklų devadasių tradicijas, tačiau jie buvo neveiksmingi mažųjų kaimo šventyklų devadasių tradicijoms, kurių praktikos...
 6. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Taip pat kaip Gandhis, Reddy ir kiti reformatoriai Ramamirthammal akcentavo devadasių keliamą pavojų jaunimo moralei, kritikavo kasteizmą, visuomeninę nelygybę, žemą moterų padėtį, nelygiaverčius vyrų ir moterų santykius. Vienintelę išeitį iš šios padėties Ramamirthammal matė per radikalią...
 7. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Visiškai kitokią devadasių poziciją atspindi Muvalur Ramamirthammal romanas „Apgavysčių tinklas“Muvalur Ramamirthammal, Web of Deceit, 1936.. Šio kūrinio autorė – buvusi devadasė, įsitraukusi į reformacinius judėjimus ir kovojusi už devadasių institucijos uždraudimą, aktyvi Muthulashmi Reddy...
 8. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Devadasių atsakas į socialines reformas Devadasių pozicija reformacinių judėjimų atžvilgiu buvo ne vienalytė. Dalis devadasių aktyviai priešinosi jų statusą transformavusioms reformoms, o kitos – priešingai: įsitraukė į reformacinius judėjimus ir tapo aktyviomis reformų propaguotojomis...
 9. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Davesh Soneji, tyrinėjęs Andhra Pradešo kalāvantulu devadasių bendruomenę, analizuoja, kokiais skirtingais būdais jos bandė adaptuotis naujojoje reformuotoje visuomenė. Po 1948 metų daugelis šio telugu kalba kalbančio regiono devadasių buvo išvytos iš šventyklų ir priverstos ieškoti kitų...
 10. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Tamil Nado tradicinis šokis, reformatorių įvardytas kaip Bharatanāṭyam, įvestas į vartoseną visiškai neseniai. Tradiciškai devadasių šokiui apibūdinti buvo naudojami kiti terminai: sadir („šokis“), dāsi āṭṭam („devadasių šokis“), cinna melam („mažasis susibūrimas“). Ohtani teigimu, Bharatanāṭyam...
 11. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Devadasės buvo marginalizuotos netgi jų tradicinėje šokio srityje, kuri taip pat susilaukė aktyvaus reformatorių dėmesioŽr. Amrit Srinivasan, “Reform and Revival: The Devadasi and Her Dance”; Avanthi Meduri, “Bharatha Natyam – What Are You?”; Kimiko Ohtani, “‘Bharata Nāṭyam’, Rebirth of Dance in...
 12. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Devadasių padėtis atskleidžia analogišką situaciją. Vijaisri, pabrėždama literatūros vaidmenį vidurinės hindų klasės sąmonės formavimuisi, analizuoja reformaciniu laikotarpiu išleistus grožinės literatūros veikalus, kuriais buvo stengiamasi formuoti visuomenės nuomonę devadasių klausimu. Žymaus...
 13. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Devadasės reformuotoje Indijos visuomenėje Kaip pačios devadasės reagavo į susiklosčiusias aplinkybes, koks buvo jų atsakas į visuomeninę marginalizaciją, kokiais būdais šventyklų šokėjos bandė adaptuotis naujojoje, tradicinių institucijų netekusioje Indijos visuomenėje. Devadasės aktyviai...
 14. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Galutinis devadasių institucijos uždraudimas buvo susijęs su dviejų aktų priėmimu. 1934 m. buvo priimtas Bombėjaus devadasių įšventinimo (dedication) uždraudimo aktas. Šis aktas uždraudė devadasių įšventinimo praktikas ir numatė baudžiamąsias sankcijas už tai, įvedė analogišką 1929 metų aktui...
 15. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  1927–1930 metų laikotarpis pasižymėjo labai aktyviomis pastangomis uždrausti šventyklų šokėjų instituciją. Kol centrinė vyriausybė laikėsi nesikišimo į devadasių klausimą politikos, devadasių problema buvo aktyviai svarstoma regionų savivaldoje, ypač Madraso ir Bombėjaus apskrityse, nes jose...
 16. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Stipriai veikiamas vakarietiškų moralės nuostatų ir aktyviai remiamas misionierių Viresalingam Madrase inicijavo už devadasių institucijos uždraudimą kovojantį (anti-nauch), judėjimą. Jo išleistame 1893 m. memorandume girdima akivaizdi misionieriška retorika, kad neva devadasės, traktuojamos...
 17. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Po Pirmojo pasaulinio karo indai sustiprino savivaldą, išaugo vesternizuotų indų galios šalies valdyme, tarp indų labai sustiprėjo nacionalistinės nuotaikos. Nacionalistams rūpėjo Indijos įvaizdis pasaulyje, todėl buvo baiminamasi, kad amoralios devadasių praktikos gali suteršti Indijos įvaizdį...
 18. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Gan sunku įvertinti, kiek bekasčių socialiniai reformaciniai judėjimai prisidėjo prie devadasių statuso „pagerinimo“. Vijaisri nuomone, antibrahmanų judėjimas buvo ne tiek susijęs su kultūrinės ir religinės hegemonijos dekonstrukcija, kiek su valdžios siekimu ir buvo labiau ne socialinis...
 19. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Bekasčių judėjimams, priešingai nei aukštųjų kastų, rūpėjo ne tiek devadasių prarastas tyrumas, kiek jų institucijos degradacija dėl prievartinės feodalinės kastinės sistemos. Devadasės buvo suvokiamos kaip prievartinės, išnaudojančios socialinės struktūros aukos, kurios pagrindinė institucija...
 20. Kristina Garalytė

  Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

  Bekasčių reformacinė veikla devadasių atžvilgiu Kiek ši nacionalistinė reformacinė aukštųjų bei vidurinių visuomenės sluoksnių ideologija veikė žemuosius visuomenės sluoksnius? Ar ji buvo orientuota į visos Indijos visuomenės reformavimą? Kaip pažymi Chatterjee, hegemoninė nacionalistinė kultūra...
Grįžti