Radiniai

 1. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Santrauka. Studentų požiūris į savo pasirinktą studijų programą – svarbus rodiklis, lemiantis studijų rezultatus, leidžiantis parinkti tinkamiausią studijų organizavimo metodiką ir programos struktūrą. Siekiant išsiaiškinti VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programos studentų...
 2. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais

  Santrauka. Straipsnis skirtas hidrometeorologijos raidos tyrimams Lietuvoje. Tyrimui pasirinkti Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros (HKK) archyve saugomi katedros absolventų baigiamieji darbai, ilgą laiką rengti pagal panašius reikalavimus. Tyrimas atskleidė ne tik...
 3. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis VU hidrometeorologijos specialybės studentų baigiamųjų darbų analizė klimato kaitos diskurso kontekste

  Santrauka. Straipsnyje pateikiami 1994–2013 m. Vilniaus universiteto hidrometeorologijos studijų programos studentų baigiamųjų darbų struktūrą apibūdinančių charakteristikų analizės rezultatai. Kartu siekiama apibūdinti akademinio klimato kaitos diskurso specifiką. Nustatyta, kad nagrinėtų darbų...
 4. Gintaras Valiuškevičius

  Recenzija Išsamus ir visapusis ežerotyros vadovėlis

  2005 metų pabaigoje sulaukėme Kęstučio Kilkaus aukštosioms mokykloms skirto vadovėlio „Ežerotyra“. Tai ne tik stora (272 p.), bet ir neabejotinai vertinga knyga. Nors ežerotyra – specifinis mokslas ir ne kiekviena Lietuvai analogiško dydžio šalis gali pasigirti turinti šios srities vadovėlį, tai...
 5. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Mažųjų Lietuvos ežerų hidrografinis aktyvumas ir jo teritorinės ypatybės

  Santrauka. Straipsnyje analizuojamas skirtingu hidrografiniu aktyvumu pasižyminčių mažųjų Lietuvos ežerų (0,05–0,5 ha) teritorinis pasiskirstymas. Didžioji dalis reikalingų duomenų surinkta mažųjų Lietuvos ežerų inventorizacijos metu 1989–1990 m. Nors praėjo 15 metų nuo katalogo sudarymo...
 6. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Lietuvos ežerų vandens lygiai – hidroterminių sąlygų indikatoriai: parametrizavimo galimybės

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos ežerų vandens lygio rodiklių panaudojimo galimybės, apibūdinant aplinkos hidrotermines sąlygas. Tam panaudotas santykis tarp metinės ir daugiametės ežero vandens lygio svyravimo amplitudžių. Analizei pritaikytas „slenkančio rėmelio“ metodas. Tyrimui pasirinkti...
 7. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Nenuotakių ledyninės kilmės Lietuvos ežerų vandens balansas

  Santrauka. Nenuotakių ežerų vandens balanso tyrimai svarbūs tiriant hidrologines sąlygas drėgmės pertekliaus zonose. Tokie tyrimai padeda atsakyti į klausimą: kas lemia ežerų autoreguliacijos procesus? Nenuotakaus ežero ilgalaikio vandens balanso lygtis apima penkis pagrindinius elementus...
Grįžti