Radiniai

 1. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Will Lithuanians Become a Minority in Their Own Homeland? Psychological Aspects of European Integration Summary. The article constitutes a discussion of the importance of psychological factors in the shaping of national identity by applying Carl Gustav Jung’s ideas of analytical psychology...
 2. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Literatūra Carlyle, Thomas (Tomas Karlailis), Prancūzijos revoliucijos istorija, iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis, Vilnius: Mintis, 1992. “Classical Definition of Race,” Wikinfo.org [žiūrėta 2014 m. sausio 28 d.]. Cottam, Martha L.; Beth Dietz-Uhler, Elena Mastors, Thomas Preston...
 3. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Situacija XXI amžiaus pradžios Lietuvoje primena XX amžiaus pradžią, kai už tautiškumo išsaugojimą ir puoselėjimą kovojo saujelė inteligentų, tik prieš šimtą metų kalbėta apie tautos atgimimą, o dabar – apie išlikimą. Faktiškai politinėje mūsų šalies arenoje susidūrė labai nelygios jėgos: iš...
 4. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Kita vis labiau dabarties pasaulyje plintanti valdymo forma – kleptokratija, vagių valdžia. Kaip rašė Platonas, „geri žmonės nesutinka valdyti nei dėl turtų, nei dėl garbės. Mat jie nenori nei, viešai imdami atlyginimą, būti vadinami samdiniais, nei, slaptai naudodamiesi valdžios teikiamomis...
 5. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Galima paprieštarauti, kad kultūros kaip simbolinių formų ir praktikų repertuaro samprata neneigia tautiškumo, nes leidžia „kultūrai priimti naujas idėjas, neprarandant savo tapatybės“. Tačiau ką reiškia „neprarandant savo (kultūros) tapatybės“? Kitaip tariant, kiek lietuvių kultūra gali priimti...
 6. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Tradiciškai kultūra buvo siejama su vertybėmis – su to, kas visuomenei svarbu, palaikytina, skatintina, išskyrimu. Dvidešimto amžiaus antroje pusėje į socialinius ir humanitarinius mokslus pradeda skverbtis kultūros, kaip laisvai pasirenkamų simbolių repertuaro, samprata. Vieno iš lietuviškojo...
 7. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Tautiškumas ir liberalizmas Liberalizmas – politinė filosofija, ideologija ar tiesiog pasaulėžiūra, akcentuojanti laisvės ir lygybės svarbą žmonių gyvenime. Dažniausiai išskiriamos dvi liberalizmo rūšys – politinis ir socialinis. Liberalizmas, kaip politinis sąjūdis, atsirado XVIII amžiuje ir...
 8. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Ir pagaliau ketvirtą grupę sudarė negausi, bet grėsminga slaptų kolaborantų bendruomenė. Tai buvo valstybės saugumo akys ir ausys. Šios institucijos dėmesio centre atsidūrė inteligentija, kaip potencialiai pavojingiausia grupė. Ypač slaptų kolaborantų reikšmė išaugo kovos už nepriklausomybę...
 9. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Trečią, pagrindinę, sovietinės Lietuvos gyventojų dalį sudarė homo sovieticus. Svarbiais homo sovieticus bruožais buvo indiferentiškas požiūris į darbą ir vadinamą bendraliaudinę nuosavybę, pasyvumas, iniciatyvos stokaŽr. Aleksandr Zinovyev, Homo sovieticus.. Aleksandras Solženicinas mini ir...
 10. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Likusieji Lietuvoje savo ruožtu suskilo dar bent į keturias grupes. Pirmąją grupę sudarė rezistentai, visą okupacijos laiką siekę Lietuvos nepriklausomybės. Psichologine prasme tai buvo kolektyvinio lietuvybės komplekso įtakos veikiami žmonės. Ši įtaka buvo labai įvairi, pradedant prarastos...
 11. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Atkūrus valstybingumą, tautiškumas atsidūrė ir politikų, ir visuomenės dėmesio centre. Pirmiausia buvo bandyta susivokti, kas sudaro lietuviškumo esmę ir kokiomis kryptimis galima ir būtina jį plėtoti. Išskirtinį vaidmenį čia suvaidino Vydūno ir Stasio Šalkauskio darbai. Populiarioje kultūrinėje...
 12. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Apsėstųjų egzistavimas – bene geriausias kolektyvinių kompleksų egzistavimo įrodymas. Jei yra apsėstieji, yra ir tai, kas apsėda. Be to, jei skirtingi individai yra apsėsti tų pačių ar labai panašių jėgų, vadinasi, tų jėgų ištakų reikia ieškoti ne individualioje, o kolektyvinėje pasąmonėje...
 13. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Trečią grupę galima pavadinti pašauktaisiais. Tai žmonės, kurie ne tik patiria tam tikrų iš pasąmonės kylančių jėgų poveikį, bet ir joms atsiduoda. Kasdieninėje kalboje tokia nuostata paprastai apibūdinama žodžiais: „Aš negaliu kitaip“. Kaip rašo Jungas: Ketvirtą grupę sudaro apsėstieji –...
 14. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Kolektyvinėje pasąmonėje glūdinčių ir prieš tautiškumą nukreiptų jėgų visumą galima pavadinti globalizacijos kompleksu. Pastarasis vienija tuos, kurių pasaulėžiūra ir pasaulėjauta atspindi šiuo metu Vakaruose vyraujančias tendencijas. Be abejo, daugeliu atvejų skirtumai tarp tautiškumo ir...
 15. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Vienas iš reikšmingiausių per visą žmonijos istoriją kolektyvių kompleksų – tautiškumo. Jis pasireiškia tais atvejais, kai kurios nors tautos atstovas jaučia, mąsto, elgiasi tik tai tautai būdingu būdu. Pavyzdžiui, lietuvis, pagalvojęs apie Žalgirio mūšį, patiria pasididžiavimo jausmą, žydas...
 16. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Dažniausiai archetipai pasireiškia kaip tipinėse situacijose atliekami veiksmai ir patiriami jausmai. Psichiniai turiniai nesąmoningi galėjo tapti tik daug kartų patirti ir pakartotinai išgyventi. Jungas šį procesą aprašo taip: Šalia archetipo svarbų vaidmenį kolektyvinės pasąmonės struktūroje...
 17. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Sąmonė ir pasąmonė: teorinės tyrimo prielaidos Šiame darbe remsimės dviem pagrindinėmis prielaidomis. Pirma prielaida siejasi su psichikos struktūra. Analitinė psichologija išskiria dvi psichikos dalis – sąmonę ir pasąmonę – ir postuluoja pasąmonės prioritetą prieš sąmonę. Kaip rašė Jungas...
 18. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Įvadas Straipsnį rašyti paskatino šalies populiariojoje, o neretai ir mokslinėje spaudoje dažnai įsiplieskiantys, prigęstantys ir vėl įsiliepsnojantys ginčai tarp eurointegracijos šalininkų ir priešininkų. Ši iš esmės intelektinė polemika kartais pasiekia tokia įtampą, kad oponentams apibūdinti...
 19. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Ar lietuviai taps tautine mažuma savo tėvynėje? Psichologiniai eurointegracijos aspektai

  Santrauka. Straipsnis skirtas psichologinių skirtumų tarp eurointegracijos šalininkų ir priešininkų Lietuvoje analizei. Pradžioje nagrinėjamos teorinės tyrimo prielaidos: psichikos struktūra, kolektyvinio komplekso sąvoka, santykiai tarp ego ir kompleksų, vėliau, pasitelkus šias sąvokas...
 20. Stanislovas Juknevičius

  Straipsnis Tarp inercijos ir tradiciškumo: lietuvių religingumo bruožai

  Between Inertia and Traditionalism: Features of Lithuanian Religiousness Summary. The article, drawing on the data of the research of European values, deals with changes in religiousness and morals in post-Communist Lithuania against the background of religious processes in other countries. The...
Grįžti