Radiniai

 1. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Manifestation of Identity in Sport Fans’ Journeys Summary. The article presents an analysis of sport fans’ identity and their journeys. Self-identification as of a sport fan is analyzed in the context of personal and social identity values. The low or high level of identification shows the...
 2. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Literatūra Ammerman, Nancy T., “Religious Identities and Religious Institutions” | Michele Dillon (ed.), Handbook of the Sociology of Religion, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Brookes, Rod, Representing Sport, London: Arnold, 2002. Coakley, Jay J., Sport in Society: Issues and...
 3. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Vertybinė kelionė yra išskirtinė galimybė pademonstruoti komandos ar sportininko aistruolio tapatumą. Konkrečių sporto varžybų aplankymas priklauso nuo daugelio veiksnių. Atlikus faktorinę kelionėje svarbių vertybių analizę, galima išskirti tris pagrindines sporto aistruolių vertybių grupes...
 4. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Išvados Tapimą sporto aistruoliu lemia tiek socializacija, tiek konkretūs asmeniniai motyvai. Sporto aistruolių keliones kartu su komanda ar mylimu sportininku, be kitų veiksnių, skatina identifikacija, parodanti, kiek sporto aistruolis jaučiasi psichologiškai susietas su komanda. Aistruoliams...
 5. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Nagrinėjant sporto aistruolių keliones būtina atkreipti dėmesį į vartotojiškumą. Nemažai autoriųŽr. Garry Crawford, Consuming Sport: Fans, Sport and Culture, 2004. nagrinėja sporto aistruolių ir vartojimo santykį. Sporto aistruolius beveik visada įtraukia vartotojiška aplinka. Aistruolio...
 6. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Vis dėlto sporto aistruolių kultūros pagrindas yra pasaulietinis ir materialus. Kartais aistruolių kelionės įgauna vulgarumo ir agresijos, o tai tikrai neturi jokio ryšio su religijos skelbiamomis tiesomis apie šventumą, anapusinį gyvenimą, socialinę ir moralinę atsakomybę. M. W. LeonardasŽr...
 7. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Įdomu panagrinėti, kuo sporto aistruolių kelionės panašios į kitas vertybines keliones. Sporto aistruolių kelionės ir elgesys jų metu turbūt arčiausias seniausioms žinomoms vertybinėms kelionėms – religinei piligrimystei. Šiandien tyrinėjami sporto ir religijos ryšiaiŽr. Shirl J. Hoffman, Sport...
 8. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Kaip matome iš 5-os lentelės duomenų, sporto aistruolių kelionės vertybės ir vidiniai motyvai išsiskiria. Vieni aistruoliai kelionę supranta daugiau kaip laisvalaikio praleidimo būdą, galimybę pabūti bendraminčių draugijoje, kiti – kaip saviraišką ir pasitenkinimą komandos sėkme. Kai dėl įvairių...
 9. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Atlikus faktorinę kelionėje svarbių vertybių analizę galima išskirti tris pagrindines sporto aistruolių vertybių kelionėje grupes: pirmąją sudaro tikrosios sporto aistruolių vertybės: pasitenkinimas pasiekus tikslą (komandos pergalė), savęs kaip sporto aistruolio išreiškimas, specifinių ritualų...
 10. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  5 pav. Esamos kelionės apibūdinimas (%) Bet kokiu atveju sporto varžybų aplankymas yra daugiadimensinis ir kompleksinis sprendimas, nulemtas daugelio veiksnių. Daugiau nei du trečdaliai apklaustų sporto aistruolių sutinka, kad jų kelionės motyvai yra susiję ir su laisvalaikio praleidimu, ir su...
 11. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Vertybinė kelionė yra išskirtinė galimybė pademonstruoti komandos ar sportininko aistruolio tapatumą. Komandos palaikymas yra viena iš sąlygų ją lydint vertybinėje kelionėje. Sporto aistruoliai keliaudavo į Olimpijos žaidynes Graikijoje iš visos valstybės (nuo 776 m. pr. Kristų). Senovės Romoje...
 12. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Verta panagrinėti, kaip keliones suvokia patys sporto aistruoliai. Trečdalis respondentų piligriminę kelionę siejo su vertybėmis ar gyvenimo tikslo paieška, kiti – su religija ar dvasingumu (4 pav.). 4 pav. Piligriminės kelionės samprata (%) Apibūdinant savo kelionę respondentų nuomonės...
 13. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  3 lentelė. Apklaustų sporto aistruolių (2008 m.) ir Lietuvos gyventojų (2005 m. Socialinių tyrimų instituto užsakymu atlikta Lietuvos gyventojų reprezentatyvi apklausa) nuostatos (%) Vertybinis idealas, puoselėjamas piligriminių kelionių metu, gali asocijuotis su dievybe, šventaisiais ar...
 14. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Nagrinėjant kitas respondentų nuostatas, pastebėta, kad jie mažiau nei vidutiniškai, lyginant su Lietuvos gyventojais, tiki Dievu ir panašiai kaip ir kiti Lietuvos gyventojai tiki likimu. Mažesnį tikėjimo Dievu procentą galima paaiškinti ir tuo, kad sporto aistruoliai – daugiausia jauno amžiaus...
 15. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Sporto aistruolių atsakymai patvirtina nagrinėtas tendencijas. Devyni iš dešimties krepšinio aistruolių kaip labai svarbią vertybę nurodė šeimą ir jos gerovę, fizinę ir dvasinę sveikatą, draugystę ir gerus santykius su artimaisiais. Septyni iš dešimties respondentų kaip labai svarbią vertybę...
 16. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Siekiant išsiaiškinti krepšinio aistruolių vertybes tyrimo metu jų buvo prašoma pabaigti pateiktą sakinį: „Man gyvenime svarbiausia yra…“. Gauti atsakymai suskirstyti į 10 pagrindinių grupių (1 lentelė). 1 lentelė. Apklaustų sporto aistruolių vertybės-„Man gyvenime svarbiausia yra…“Sporto...
 17. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Atlikta apklausa atskleidė socialines ir demografines krepšinio aistruolių charakteristikas. 70 % respondentų sudarė vyrai, kurių absoliuti dauguma (85 %) yra jauni – iki 30 m. amžiaus (40 % – 20 m., 45 % – nuo 21 iki 30 m.). Tarp apklaustų respondentų nebuvo vyresnių kaip 50 metų asmenų. Beveik...
 18. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Aistruolių apsisprendimą stebėti varžybas gali nulemti ir komandos rezultatai bei pergalės. Tyrimai rodo pozityvų santykį tarp dalyvavimo komandos varžybose ir jos žaidimo lygio. Žinoma, kad aistruoliai labiau linkę palaikyti komandą, kai ji žaidžia gerai, tačiau tai priklauso ir nuo...
 19. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Iškovotos sporto pergalės, jau nesigręžiojant vien į „šlovinguosius praeities laikus“, tapo realia priemone, padedančia įveikti esamus geopolitinius ir kultūrinius nevisavertiškumo kompleksus, optimistiškai žvelgti į savo šalies ateitįŽr. Rasa Čepaitienė, Ingvaras Butautas, „Mus vienija alus ir...
 20. Darius Liutikas

  Straipsnis Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse

  Palaikant nacionalines komandas ar pavienius sportininkus pasaulio, Europos čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose, susimaišo tiek sporto aistruolio tapatumas, tiek tautinis tapatumas. Kartais tautinio tapatumo raiška tampa pagrindiniu motyvu palaikyti sportininkus. Tautinį tapatumą...
Grįžti