Radiniai

 1. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Combined Keratoconus Surgery: Photorefractive Keratectomy with Simultaneous Corneal Crosslinking Summary. To analyze visual acuity and corneal changes after combined corneal surgery for keratoconus: eximer laser photorefractive keratectomy (PRK) for partial correction of refractive error and...
 2. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Literatūra Alessio, Giovanni; Milena L’abbate, Claudio Furino, Carlo Sborgia, Maria Gabriella La Tegola, “Photorefractive Keratectomy Followed by Crosslinking versus Crosslinking alone for Management of Progressive Keratoconus: Two Year Follow-up,” American Journal of Ophthalmology, 2013, vol...
 3. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Nė vienu iš mūsų tyrimo metu vertintų atvejų nepastebėjome regėjimui reikšmingų komplikacijų. Po kombinuotos vienmomentės operacijos penkiais atvejais (20,8 %) stebėta švelnios strijos ir audinio pilkšvumas giliuosiuose ragenos stromos sluoksniuose. Tokie ragenų pakitimai – haze, t. y...
 4. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Kaip keratokonuso neprogresavimo, ligos stabilizavimo kriterijų vertinome Kmax – maksimalią keratometrijos reikšmę ragenos topografijoje. Jos reikšmingas sumažėjimas praėjus pusei metų po vienmomentės kombinuotos operacijos rodo ragenos paviršiaus suplokštėjimą, t. y. ragenos formos...
 5. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Dėl aukšto laipsnio refrakcijos ydos (dažniausia astigmatizmo) ir plonesnės ragenos keratokonuso pažeistose akyse refrakcijos ydos korekcija galima tik iš dalies, o ne visa – PRK čia traktuojama ne kaip refrakcinė operacija, bet kaip centrinę ragenos optinę zoną normalizuojantis kombinuotos...
 6. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Aptarimas Ragenos sustiprinimo operacija iš esmės pakeitė keratokonusu sergančių pacientų gydymą. Vis dėlto pirminis šios operacijos tikslas yra ligos sustabdymas, bet ne regėjimo pagerinimas. Kieti kontaktiniai lęšiai dažnu atveju pagerina keratokonusu sergančių akių regėjimą, tačiau didelė...
 7. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Vertinant kiekvieną atvejį atskirai, iš visų 24 turimų pusmečio rezultatų Kmax po keturis atvejus (16,7 %) nekito, sumažėjo 1D, 2D, 4D ir 5D; trimis atvejais (12,5 %) sumažėjo 3D; vienu atveju (4,2 %) sumažėjo 6D (8 pav.). 8 pav. Kmax kitimas praėjus pusei metų po kombinuotos operacijos Po metų...
 8. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Vertinant pooperacinę riziką regėjimui paaiškėjo, kad tokiu būdu operuotos akys neprarado nė vienos eilutės nekoreguoto ir nė vienos eilutės geriausio koreguoto matymo. Nustatytas statistiškai patikimas vidutinės maksimalios keratometrijos reikšmės (Kmax) pokytis stebėjimo laikotarpiais (prieš...
 9. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Penki atvejai – koreguotas regėjimo aštrumas nekito (20,8 %), du atvejai – pagerėjo viena eilute (8,3 %), šeši – dviem eilutėmis (25 %), penki – trimis eilutėmis (20,8 %), du – keturiomis eilutėmis (8,3 %), vienas atvejis – penkiomis eilutėmis (4,2 %), trys atvejai – šešiomis eilutėmis (12,5 %)...
 10. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Vertinant geriausią koreguotą regėjimo aštrumą kiekvienu atveju atskirai prieš operaciją ir pusė metų po operacijos pagerėjimas nustatytas 19 kombinuota operacija gydytų akių (79,2 %) (5 pav.). 5 pav. Koreguotas regėjimo aštrumas prieš ir po kombinuotos operacijos kiekvienu atveju
 11. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Koreguoto regėjimo aštrumo vidurkis kiekvienu tirtuoju laikotarpiu: I – 0,62 ± 0,22 (nuo 0,1 iki 1,0), II – 0,83 ± 0,16 (nuo 0,4 iki 1,0), III – 0,84 ± 0,15 (nuo 0,6 iki 1,0) (4 pav.). 4 pav. Vidutinis koreguotas regėjimo aštrumas stebėjimo laikotarpiais
 12. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Apibendrinant nekoreguoto regėjimo aštrumo kitimą nustatyta, kad vienu atveju nekoreguotas regėjimo aštrumas nepakito (4,2 %), vienu atveju pagerėjo viena eilute (4,2 %), dviem atvejais – po operacijos pagerėjo keturiomis eilutėmis (8,4 %). Dviem, trimis ir penkiomis eilutėmis pagerėjo grupėms...
 13. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Rezultatų analizė kiekvienos operuotos akies atveju parodė, kad praėjus pusei metų po kombinuotos operacijos 23 atvejais iš 24 (95,8 %) nekoreguotas regėjimo aštrumas po operacijos pagerėjo (2 pav.). 2 pav. Nekoreguotas regėjimo aštrumas prieš ir po operacijos kiekvienu atveju
 14. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Vidutinis nekoreguotas regėjimo aštrumas vertintas šiais laikotarpiais: pirmas – prieš operaciją, antras – pusė metų po operacijos, trečias – metai po operacijos. Rezultatai atitinkamai: I – 0,3 ± 0,17 (nuo 0,05 iki 0,60), II – 0,75 ± 0,23 (nuo 0,05 iki 1,0), III – 0,71 ± 0,23 (nuo 0,05 iki 1,0)...
 15. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Vertinant operacijos efektą dėl pasikeitusio regėjimo lygintas geriausias nekoreguotas ir geriausias koreguotas regėjimo aštrumas prieš operaciją ir po šešių mėnesių bei praėjus metams po operacijos. Rezultato stabilumas vertintas lyginant Kmax reikšmę praėjus pusei metų ir metams po operacijos...
 16. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Šio darbo tikslas – analizuoti vienmomentės kombinuotos operacijos efektą pacientams, sergantiems keratokonusu. Vertinamas ligos stabilizavimas ir regėjimo aštrumo išsaugojimas arba pagerinimas. Tyrimo medžiaga ir metodai Perspektyvusis stebėsenos tyrimas atliktas akių klinikoje „Lirema“...
 17. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Akių klinikoje „Lirema“ ragenos sustiprinimo procedūra atliekama nuo 2008 metų. Atlikus analizę nustatyta, kad visiems gydytiems pacientams keratokonuso progresavimas sustojo, liga stabilizavosi. Tačiau tai neturėjo jokios įtakos regėjimo pagerėjimui arba regėjimas pagerėjo nežymiaiŽr. Lina...
 18. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Įvadas Keratokonusas – tai degeneracinė akių liga, kuriai būdingi struktūriniai ragenos audinio pokyčiai, sukeliantys progresuojantį ragenos plonėjimą ir jos formos kitimą. Tolygiai sferiškai išgaubta ragena įgauna kūgio formą. Dėl to atsiranda sunkiai koreguojama refrakcijos yda, sutrinka...
 19. Lina Socevičienė

  Straipsnis Keratokonuso gydymas vienmomente refrakcijos ydos korekcijos ir ragenos sustiprinimo operacija

  Santrauka. Analizuoti regėjimo ir ragenų pakitimus po vienmomentės kombinuotos operacijos – dalinės refrakcijos ydos korekcijos eksimeriniu lazeriu (photorefractive keratectomy, PRK) ir ragenos sustiprinimo procedūros (corneal crosslinking, CXL). Toks gydymas taikomas keratokonusu sergantiems...
Grįžti