Radiniai

  1. Saulius Lileikis

    Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje, siekiant atskleisti ryškesnius ideologinio, technologinio ir edukacinio poveikio jūriniam visuomenės mentalitetui parametrus. Analizuojama socialinio virsmo ideologinė problematika, charakterizuojama technologinio...
  2. Saulius Lileikis

    Straipsnis Jūrinės valstybės identiteto formavimo socioedukaciniai veiksniai

    Santrauka. Aktualizuojant jūrinį asmenybės ugdymą jūrinėje valstybėje ir keliant aktualią adekvačios jūrinės savimonės ugdymo problemą universaliosios ekologijos lygmeniu, straipsnyje, ryškinant socialinės interakcijos įtaką jūros suvokimui, nagrinėjant jūrinės edukacijos mitologinį ir...
Grįžti