Radiniai

 1. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  The Spread of the French Language and Culture in Lithuania: History and the Present Summary. The purpose of this article is to describe the situation of the dissemination of French language and culture in Lithuania through teaching of French as foreign language having the status of a language...
 2. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Literatūra Bumblauskas, Alfredas, Senosios Lietuvos istorija, Vilnius: Ama littera, 2005. Calvet, Louis-Jean, Le marche aux langues : les effets linguistiques de la mondialisation, Paris : Plon, 2002. Carroué, Laurent, Géographie de la mondialisation, Paris : Colin, 2005. Chandavoine, Isabelle...
 3. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Mūsų tyrimai rodo, kad Lietuvoje: nuo 2001 m. prancūzų kalbos besimokančiųjų mokinių skaičius pradėjo mažėti; 2003–2012 mokslo m. prancūzų, kaip pirmosios užsienio kalbos, pasirinkimas labai sumažėjo, antrosios ir trečiosios kalbų pasirinkimas išliko beveik nepakitęs; šiandien prancūzų kalbos...
 4. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Išvados Pirmojoje XX a. pusėje Lietuva iš Prancūzijos švietimo sistemos perėmė ir pritaikė nemažai didaktikos principų. Jie bei grožinė prancūzų literatūra, kurios pagrindiniai klasikai buvo išversti į lietuvių kalbą, tikrai prisidėjo prie Lietuvos jaunosios kartos auklėjimo bei jos idealų...
 5. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Jeigu šiandien apskritai galime kalbėti apie prancūzų kalbos paplitimą Lietuvoje, tai visų pirma Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros nuoseklaus darbo dėka. Ši katedra išugdė pagrindinius Lietuvos mokslininkus romanistus, kurių darbai svariai prisidėjo prie frankofoninės minties...
 6. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Viena iš reikšmingiausių moksliniu požiūriu, mūsų manymu, publikacijų apie prancūzų kalbos kaip pagrindinio frankofonijos variklio ir užuomazgos padėtį Lietuvoje (nuo XVIII a. iki XX a. II–osios pusės, apimant ir tarybinį periodą) yra D. Čebelio straipsnis „Romanų kalbos Lietuvoje“, publikuotas...
 7. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Minėtuose moksliniuose darbuose išryškėja mintis, kad viena iš pagrindinių frankofonijos egzistavimo Lietuvoje priežasčių – meilė prancūzų kalbai, ir ji sietina ne su materialiuoju, o su dvasiniu, kultūriniu Prancūzijos įvaizdžiu, laisvės siekimo idealais, susiformavusiais dar XIX a., Napoleono...
 8. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  2.3. Trumpa mokslo tiriamųjų darbų apie frankofoniją Lietuvoje apžvalga Apie frankofonijos, kaip sociolingvistikos reiškinio, plėtrą Lietuvoje dar nebuvo parašyta išsamių mokslo tiriamųjų studijų ir tai nestebina, nes frankofonija, kaip sociolingvistikos šaka, yra palyginti naujas mokomasis ir...
 9. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  2.2. Prancūzų kalba Lietuvos aukštosiose mokyklose Dabartiniu metu Lietuvoje iš viso yra apie 50 aukštojo mokslo įstaigų (iš jų 15 – valstybinių universitetų, 7 privatūs universitetai, 16 valstybinių kolegijų ir 12 privačių kolegijų). Į šias įstaigas įstoja tas pats bendrojo lavinimo mokyklų...
 10. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  3 schema. Lietuvos vidurinėse mokyklose besimokančių prancūzų kaip trečiosios užsienio kalbos moksleivių skaičiaus kitimas Pagal Lietuvos Švietimo ministerijos duomenis sudarėme schemas, kurios parodo, kad 2003–2012 mokslo metais prancūzų kalbos kaip pirmosios užsienio kalbos pasirinkimas...
 11. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  1 schema. Lietuvos vidurinėse mokyklose besimokančių prancūzų kaip pirmosios užsienio kalbos moksleivių skaičiaus kitimas 2 schema. Lietuvos vidurinėse mokyklose besimokančių prancūzų kaip antrosios užsienio kalbos moksleivių skaičiaus kitimas
 12. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  3 lentelė. Lietuvos vidurinėse mokyklose besimokančių prancūzų kaip trečiosios užsienio kalbos moksleivių skaičius-Iš viso mokosi III užsienio kalbos (prancūzų)-2003200420052006200720082009201020112012-570588586503464541606628658691Akmenės r.-836------Alytaus m.24293426382417898Alytaus...
 13. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  2 lentelė. Lietuvos vidurinėse mokyklose besimokančių prancūzų kaip antrosios užsienio kalbos moksleivių skaičius-Iš viso mokosi II užsienio kalbos (prancūzų)-2003200420052006200720082009201020112012-6.1016.1037.7177.9728.1288.2037.8997.5287.2757.059Akmenės r.----------Alytaus...
 14. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  1 lentelė. Lietuvos vidurinėse mokyklose besimokančių prancūzų kaip pirmosios užsienio kalbos moksleivių skaičius-Iš viso mokosi I užsienio kalbos (prancūzų)-2003200420052006200720082009201020112012-12.9499.9528.7996.5335.0967972.8752.3081.8351.487Akmenės r.112---2---Alytaus...
 15. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  2.1. Dabartinė prancūzų kalbos padėtis Lietuvoje Šiuo metu tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštojo mokslo mokymo įstaigose Lietuvoje prancūzų kalbos mokoma kartu su kitomis trimis populiariausiomis užsienio kalbomis – anglų, vokiečių ir rusų. Dabartiniu metu maždaug 450 bendrojo lavinimo mokyklų...
 16. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Kalbant apie prieškarinę Lietuvą, pažymėtina, kad iki 1930 m. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vyraujanti užsienio kalba buvo vokiečių, bet netrukus jos vietą užėmė prancūzų kalba. 1936 m. Lietuvoje įvykdyta švietimo reforma buvo labai palanki prancūzų kalbai ir kultūrai. Mokyti šios kalbos...
 17. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  XIX a. Napoleono epocha taip pat paliko įspaudų Lietuvos istorijoje. Ji lietuvių savimonėje padėjo suformuoti nacionalinio identiteto jausmą, tautos idealus. Daugeliui lietuvių Napoleonas tapo gelbėtojo, o Prancūzija – laisvės simboliais. Napoleono valdymo laikotarpiu tarp dviejų valstybių...
 18. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  2. Prancūzų kalbos paplitimo Lietuvoje istorija Prancūzų kalbos ir kultūros paplitimo istorija Lietuvoje dar neparašyta. Tačiau pavieniai straipsniaiŽr. Dangerutis Čebelis, « Les langues romanes en Lituanie », 1967; Genovaitė Dručkutė, Les relations culturelles de la Lituanie et de la France ...
 19. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  Pastebėtina, kad kai kurie jų ne visiškai ir ne visada sutampa su tikrove, kartais net prieštarauja vieni kitiems, todėl sunku įvertinti objektyviai. Bet suprasti ir nusakyti bendrą kalbos paplitimo pasaulyje tendenciją tie šaltiniai mums tikrai padeda. Todėl iš esmės galima konstatuoti, kad...
 20. Vilhelmina Vitkauskienė

  Straipsnis Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

  1. Prancūzų kalbos padėtis pasaulyje Šiandien prancūzų kalba paplitusi ne tik Europoje (Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Liuksemburge, kai kuriose Italijos srityse, Jungtinei Karalystei priklausančiose Normandijos salose) taip pat Šiaurės bei Pietų Afrikos šalyse, Kanadoje, Libane, Haityje...
Grįžti