Radiniai

 1. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  The Rules of Postmodernist Play in the Works of Kostas Ostrauskas Summary. Kostas Ostrauskas is a Lithuanian playwright of the 20th c., who, after his emigration, playfully reflected upon and interpreted the novelties he detected in Western culture and literature. This reflection is revealed at...
 2. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Literatūra Celiešius, Petras, „Kanarėlė“, Draugas, 1958 spalio 4 d. Genette, Gérard, Palimpsests: Literature in the Second Degree, Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. Ostrauskas, Kostas, Ars Amoris: Historiae sacrae et profanae, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1991...
 3. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Apibendrindami galime teigti, kad straipsnyje aptartos Ostrausko kūrybos priemonės žanro, teksto ir prasmės lygmenyse inspiruoja šių dramų reliatyvumą, žaidybiškumą, intrigą, klaidina adresatą. Žinoma, jos nebesulaukia tokios karštos adresato reakcijos, kokios sulaukė 1958 metais pastatyta...
 4. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Turinio ir prasmės lygmens eksperimentai. Visus juos galima apibendrinti viena sąvoka – prasmės reliatyvumas. Pasitelkdamas intertekstus, Ostrauskas visą gyvenimą kūrė naujus tekstus, reprezentuojančius vienareikšmės sampratos, absoliučios vertybės reliatyvumą. 1951 metais sukurtoje Kanarėlėje...
 5. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Teksto lygmens eksperimentai. Be jokios abejonės, šioje sferoje svarbiausia aptarti pagrindinį, visą Ostrausko kūrybą aprėpiantį, intriguojančio žaidimo efektą sukeliantį intertekstualumo principą. Julia Kristeva ir Michailas Bachtinas šį metodą aptarė paprastai – tai kelių tekstų bet kokiu...
 6. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Žanro lygmens eksperimentai. Ryškiausi XX amžiaus Vakarų dramos novatoriai – Maurice’as Maeterlinckas, Augustas Strindbergas, Luigi Pirandellas, Tomas Sternsas Eliotas, Bertoldas Brechtas, Eugene’as O’Neillas, Eugene’as Ionesco, Samuelis Beckettas ir kt., o lietuvių dramaturgijoje, be abejo...
 7. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Dramaturgas Kostas Ostrauskas yra ne kartą teigęs, kad kūryba tai žaidimas, o jis pats – „homo ludens“, t. y. „žaidžiantis žmogus“Kostas Ostrauskas, Ketvirtoji siena: Kūryba – kritika, kritika – kūryba, p. 173; Eloiza ir Abelardas: Historia calamitatum, p. 303.. Toks teiginys nebuvo naujiena XX...
 8. Ingrida Ruchlevičienė

  Straipsnis Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

  Santrauka. Kostas Ostrauskas – vienas įdomiausių XX amžiaus lietuvių dramaturgų. 1944 metais emigravęs į Vakarus, pasikeitusioje kultūrinėje, literatūrinėje aplinkoje jis įžvelgia kūrybinę laisvę, kūrybiškumo stimulą ir aptiktas naujoves reflektuoja savo kūryboje. Toji refleksija atsiveria jo...
Grįžti