Radiniai

 1. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Taip, galbūt bajorijos likimo problematika svarbi suvokiant lietuvių inteligentijos formavimosi kelią. Ir galbūt vaisingesnis būtų konkrečių pavyzdžių tyrimas, galintis atskleisti skirtingas bajorijos luomo laikysenas ir virsmus. Vis dėlto žvelgiant iš bendresnio mokslinio požiūrio, derėtų...
 2. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Kita vertus, svarbu prisiminti, kad tada, kai formavosi modernioji Lietuvos valstybė, luominė santvarka Vakarų Europoje jau buvo atgyvena. Taip pat nederėtų pamiršti, kad istorinė atmintis saugojo toli gražu ne tik šviesiąsias bajorijos gyvenimo puses. Sarmatizmo idėjomis paremta regioninė...
 3. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Pranešimo svarstymas Istoriografija kinta priklausomai nuo visuomenės ir istorijos santykio paradigmos. Pastaruoju metu, atkuriant Lietuvos dvarų paveldą, nemažas dėmesys skiriamas bajorijai, ypač jos indėliui į vietos kultūrą, kartais netgi atitrūkstant nuo istorinės tikrovės. Turiu galvoje...
 4. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Pastaruoju metu komparatyvistai, pvz., prancūzų filosofas, sinologas François Jullienas, yra suabejoję racionaliomis lyginimo galimybėmis. Ir pripažinę, kad euristinis tyrimas išryškina kultūrų daugialypumą ir tuos aspektus, kurių neatskleidžia lyginamieji mokslo darbai. Kalbėdamas apie...
 5. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Skaitant pranešimą, buvo malonu prisiminti kelionę į Kiniją, trumpą susitikimą su jumis ir savą patirtį kitose kultūroje, kuri iš tikrųjų nesutampa su jokiais išankstiniais vaizdiniais. Svetur atsiveria naujos savasties pojūčių ir vertinimų perspektyvos. Ir kyla keisčiausios lyginimo pagundos...
 6. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Pranešimo svarstymas Pasaulis persitvarko, galios persiskirsto. Vakarų civilizacinės erdvės, kurią sudarė Europos ir Jungtinių Valstijų poliai, atramos taip pat išjudintos. Vis dėlto galima pastebėti, kad tie du poliai, bent jau kultūrinėje plotmėje, visada turėjo tam tikrus priešiškus krūvius...
 7. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Neketinau nupiešti apokaliptinį paveikslą. Pranešime tik siekiau apmąstyti (gal kiek abstraktokai) tą dabarties mechanizmą, kuris vienoje švytuoklės judėjimo trajektorijoje globalumą susieja su lokalumu, racionalumą (funkcionalumą, technologinį progresyvumą) su iracionalumu (impulsyvumu...
 8. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Taip, žinoma, atminties sąvoka išmokslinama, ir tada atmintis tampa lošiama korta žiniasklaidoje, įvairių priešpriešų, konfliktinių susidūrimų arena politikoje ir socialiniame gyvenime. Tai demonstruoja dabarties realijos: mėginimas žongliruoti pavieniais, iškreiptais faktais apie partizanų...
 9. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Išryškinant tendencijas, negalima būtų visko suabsoliutinti. Nepaisant, kad humanitariniai mokslai suartėjo su socialiniais, vis dėlto atrandu autorių, kurie ir kelia ontologinius klausimus apie asmens, tautos ar žmonijos gyvenimą, ir atveria ontologinį dialogą. Tada dažniausiai atskleidžiami...
 10. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Manau, kad tapatybės sąvoka visada buvo susijusi su kauke (iš dalies nuo jos priklausanti), tačiau dabar ji labiau nei bet kada tapatinama su socialiniu ar kultūriniu rūbu, kuris gali būti keičiamas priklausomai nuo situacijos ir aplinkybių. Todėl kai kurie kultūros antropologai pripažįsta, kad...
 11. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  The Bipolarity of Memory and Identity: Fragmentation and Uniformity Summary. The author discusses the postmodern paradigm that forced us to employ memory and identity in explaining specific experiences by returning to the past. The main focus of the author is on the bipolarity of memory...
 12. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Literatūra Derrida, Jacques, Negotiations: Interventions and Interviews, 1971–2001, edited, translated, and with an introduction by Elizabeth G. Rottenberg, Stanford: Stanford University Press, 2002. Foé, Nkolo, Le Post-modernisme et le nouvel esprit du capitalisme sur une philosophie globale...
 13. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Dabar taip pat svarbu kontroliuoti tiek rinką, tiek atmintį, nes atminties kontrolė padeda valdyti pasirinkimus ir sprendimus. Prisiminimai motyvuoja poelgius, veikiant tapatybės struktūras. Genetiškai modifikuotų augalų pavyzdys rodo, kad tikslingai paveikta genetinė atmintis padeda sukurti...
 14. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Nemateriali atminties būtis virtualioje terpėje kelia daug dvejonių ir rūpesčių. Pasak prancūzų filosofo ir Inovacijų tyrimo instituto (įsteigto Pompidu centre Paryžiuje) vadovo Bernard’o Stieglerio, „nereali atminties rinka gali tapti amnezijos rinka“Bruno Texier pokalbis su Bernard’u...
 15. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Išskaidyta, fragmentiška patirtis, kuri balansuoja ties realybės ir ekranų virtualynės, socialinės tikrovės ir reginių riba, supina artimas ir tolimas perspektyvas, kurios smelkiasi į individo savęs patyrimą, formuoja eklektiškas tapatybes ir tapačias atminties struktūras. Iškelia bendrąsias...
 16. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Elektroninė erdvė ir visuotinė kontrolė Neįveikiamos prieštaros plečiasi ir stiprėja. Informacinėje kultūroje fragmentacija įgyja naują pagreitį. Didžiuosius pasakojimus pakeitus nenuosekliais, pasikartojančiais, išsiskaidžiusiais naratyvais, tapatybė skeldėja ir trupa toliau. Atmintis patenka į...
 17. Odeta Žukauskienė

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Tiesa, neokapitalizmas rodo dėmesį atmintinam paveldui ir kultūros tradicijai kaip turizmo resursui, taip pat kaip harmonijos ir solidarumo idealui. Pastebima, kad mūsų poistorinei epochai būdinga nostalgija tarytum įtvirtina neofeodalinius santykius. Filosofas Nkolo Foé iš Kamerūno pastebi...
Grįžti