Radiniai

 1. Gintaras Kabelka

  Straipsnis Apie keletą filosofijos istorijos rašymo būdų Lietuvoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama keletas filosofijos istoriografijos metodų – racionaliosios rekonstrukcijos, kontekstualizmo ir komparatyvinis. Eksplikuojami racionaliosios rekonstrukcijos metodologijos elementai – praeities filosofinių ir loginių teorijų aprašymas šiuolaikine terminija, jų...
 2. Gintaras Kabelka

  Straipsnis Filosofijos idėjų istorija Lietuvoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama formistinei aiškinimo strategijai priskiriama filosofijos idėjų istorija Lietuvoje. Teigiama, jog Antano Andrijausko tyrimų metodologinė struktūra atitinka standartinius idėjų istorijos principus: tyrimo medžiaga dėstoma pagal atskiras asmenybes, pateikiama...
 3. Gintaras Kabelka

  Straipsnis Integruojamieji filosofiniai istoriniai aiškinimai Lietuvoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas filosofijos istorijos integruojamasis aiškinimo būdas, kuris taikomas intelektinės istorijos, psichologistinės hermeneutikos ir kitų filosofijos istorijos metodologijų. Intelektinės istorijos teorinius principus suformulavo Richardas Rorty: filosofinė teorija...
Grįžti