Radiniai

  1. Gintarė Narauskaitė

    Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos teorinės lyties performatyvumo, camp jautrumo koncepcijos ir jų sąsajos su translytiškumo (aptariant drag queens, transseksualumą) diskursu. Pirmiausia aptariama J. Butler suformuota lyties performatyvumo teorija, kurios kontekste aktyviai išryškinamas lyties...
  2. Gintarė Narauskaitė

    Studija Teatro semiotika: kūno semiotizavimo teorinės perspektyvos ir raiška

    Santrauka. Studijoje aptariamos teorinės ir istorinės semiotizacijos tendencijos teatre. Analizuojant teorinius aspektus pažymima, kad semiotikai kiekvieną objektą, veikiantį fikciniame scenos pasaulyje, suvokia kaip ženklą, kuriantį reikšmes, skirtas žiūrovo dekodavimui. Tačiau nurodoma, kad...
Grįžti