Radiniai

 1. Odeta Žukauskienė

  Straipsnis Sugrįžusi žydų atmintis: vaizdinės reprezentacijos formos

  Santrauka. Straipsnyje aptariamas žydų istorinės ir kultūrinės atminties sugrįžimas XX a. pabaigoje, Lietuvai atgavusvalstybinę nepriklausomybę. Platesniuose teoriniame ir istoriniame kontekstuose tyrinėjamos žydų atminties sugrįžimo aplinkybės, Holokausto nutylėjimo politikos nutraukimas ir...
 2. Odeta Žukauskienė

  Straipsnis Vizualumas, regimasis kapitalas ir vertybių hierarchijų kaita

  Santrauka. šiuolaikinėje vizualiojoje kultūroje plačiai paplitęs įžymybių kultas, regimumo siekis ir įvairios žiūrėjimo praktikos palietė daugybę socialinio, politinio, kultūrinio ir intelektualinio gyvenimo sričių. Todėl šiame darbe aptariama kino industrijoje susiklosčiusi įžymybių kultūra...
 3. Odeta Žukauskienė

  Straipsnis Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika

  Santrauka. Kritinis muziejaus diskursas siekia skatinti esminius institucijos normų ir valdymo politikos pokyčius. Todėl šiame straipsnyje nagrinėjami naujosios muzeologijos ir institucinės kritikos keliami klausimai, kurie apima platų meno valdymo, galios santykių, reprezentacijos kanonų...
 4. Odeta Žukauskienė

  Monografija Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

  Santrauka. Knygoje aptariama Henri Focillono ir Jurgio Baltrušaičio intelektualinė veikla, XX a. prancūzų menotyros mokyklos savitumas, dviejų iškiliausių jos narių indėlis į meno ir kultūros metodų bei idėjų istoriją. Apsvarstoma komparatyvistinė menotyros metodologija, kreipiant dėmesį į...
Grįžti