Radiniai

 1. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  The Discourse of Transgender Identities: Theoretical Perspectives of Camp Aesthetics and Gender Performativity Summary. This article presents theoretical concepts of gender performativity, camp sensibility and their connection with transgenderism discourse while discussing transgenderism of...
 2. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Literatūra Arlauskaitė, Natalija, „Kaip padaryta Mae West: kempas ir naratyviniai ekscesai“, Acta Academiae Artium Vilnensis 68, 2013. Brown, Gavin; Kath Browne, Jason Lim, “Introduction, or Why Have a Book on Geographies of Sexualities?” | Gavin Brown, Kath Browne, Jason Lim (eds.), Geographies...
 3. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Pats lytiškumo konstruktyvizmas, suvokimas, kad lytis yra sukonstruota, jau savaime rodo subversyvumo dėmenį, kadangi tai paaiškina, jog idealizuojamos, pripažįstamos tapatybės, jas sudarantys dėmenys nėra iš anksto nulemti, bet sukurti ir įteisinti visuomenės. Translyčių subjektų lyties...
 4. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  S. Sontag aptartam camp jautrumui būdingas žaidybiškumas, teatrališkumas, stilizacija, dekoratyvumas. Taip pat galima pažymėti, kad camp jautrumas įgauna itin vizualią išraišką drag queens performansuose, o transseksualai kritikuoja šio termino vartojimą kalbant apie jų tapatybines išraiškas ir...
 5. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Išvados Platus ir daugialypis transgender terminas, kuris įtraukia įvairias tapatybes, kaip drag queens, drag kings, transseksualai, interseksai, lyties binariškumą neigiantys asmenys, pabrėžia lyties daugialypumą ir kaitumą, ardo griežta moters arba vyro lyties binarija paremtą konstruktą. Šis...
 6. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Drag queens lyties performansas, atspindintis campy veikimą, įtraukia žaidybiškumą aproprijuojant moteriškumui priskiriamas konotacijas, atributus, kurių deriniai įgyja ekstravagantišką, stilizuotą išraišką drag queens kūnų paviršiuose. Galima teigti, kad šie translyčiai subjektai viešai...
 7. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Transseksualai (transmoterys), atliekamu lyties performansu siekdami priartėti prie vadinamojo autentiško, fetišizuojamo moteriškumo idealo, stengiasi eliminuoti visas aliuzijas, nurodančias, kad jų kuriamas moters lytiškumas yra netikras. Jie trokšta, kad jų reprezentuojamas lytiškumas būtų...
 8. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Campy veikimo būdai drag queens lyčių performansuose Drag queens, transvestitų šou pasirodymuose, kuriuose hipertrofuojamos, iškreipiamos moteriškumo konotacijos naudojant vizualią kalbą, įveiksminama camp estetika, campy praktika. Šie atliekami lyties performansai gali įveiksminti subversyvią...
 9. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Svarbu paminėti, kad ryškiausias dekonstrukcinis, subversyvumo aspektas slypi pačiame lyties kaip pirminio originalo suvokime, nurodant, kad iš tiesų nėra pirminio originalo, nes vadinamasis lyties originalas (moteris / vyras) taip pat yra sukonstruotas. Taigi nėra skirtumo tarp lyties...
 10. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Normatyvinės galios mechanizmas, veikiantis per konstruojamas normas, jas palaikantis ir plečiantis per performatyvius stereotipų pakartojimus, taip pat gali būti dekonstruojamas. Nors lyties konstruktyvizmas galioja visoms tapatybėms, tačiau translyčiai subjektai itin akivaizdžiai išryškina...
 11. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Natūralizuojanti normų galia ir lyties konstruktyvizmo subversyvi paradigma Asmens tapatybės kūrimo socialiniame pasaulyje, kuriame įteisinta daugybė priimtinų elgesio, seksualumo, lytinės išraiškos normų, subjektas, norėdamas būti pripažintas taip pat siekia įkūnyti, išpildyti konvencionalias...
 12. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Camp stilius – tai teatrališkumo, nenatūralumo, hipertrofuoto manieringumo, stilizacijos triumfas, camp veikimo būdas pabrėžia dinamiškumą ir vidinį intensyvumą, tai aistringas, žavingas performansas, kai svarbiau dekoratyvumas. S. Sontag, 1964 m. tekste „Pastabos apie camp“ (“Notes on „Camp“)...
 13. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  S. Sontag 1964 m. suformuota camp samprata ir camp stiliui būdingi bruožai įgauna itin vizualią ir žaidybišką išraišką drag queens tapatybiniuose performansuose, tačiau transseksualumo kontekste vartojamas camp, kaip ir drag, terminas nurodo pejoratyvinę reikšmę. Taip pat galima pažymėti, kad...
 14. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Su transseksualų, drag queens tapatybėmis galima sieti ir lyties performatyvumo teoriją bei camp estetiką ir ją atspindinčius performansus. Nors performatyvumo terminas pirmiausia siejamas su D. Britanijos filosofo J. L. Austino performatyvių kalbos aktų teorija, tačiau lyčių studijų teoretikė...
 15. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Camp, transgender ir lyties performatyvumo apibrėžimas bei teorinės sąsajos XX a. pabaigoje išplėtota queer teorija ir studijos turėjo lemiamą įtaką ne tik netradicinių seksualinių, bet ir visų marginalizuotų tapatybių kontekstuose. Queer terminas įgavo naują prasmę (atmetama pejoratyvinė...
 16. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Aptariant straipsnio teorinį lauką galima paminėti pavienius reikšmingus mokslinius tekstus, kuriuose minimaliai pristatomas camp jautrumas ar transseksualumo kontekstas. Pavyzdžiui, N. Arlauskaitės straipsnis apie Mae West fenomeną „Kaip padaryta „Mae West“: Kempas ir naratyviniai ekscesai“, ar...
 17. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Įvadas Šiuolaikiniame, itin kaičiame ir daugialypiame pasaulyje, kuriame sunku nubrėžti ribą tarp postmodernumo ir postpostmodernumo, vis iš naujo produkuojami įvairialypiai tapatybiniai daugiai, kuriuose išryškėja seksualinės, lytinės, rasinės, klasinės, etninės ir kitos tapatybės. Atskiri...
 18. Gintarė Narauskaitė

  Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

  Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos teorinės lyties performatyvumo, camp jautrumo koncepcijos ir jų sąsajos su translytiškumo (aptariant drag queens, transseksualumą) diskursu. Pirmiausia aptariama J. Butler suformuota lyties performatyvumo teorija, kurios kontekste aktyviai išryškinamas lyties...
 19. Gintarė Narauskaitė

  Studija Teatro semiotika: kūno semiotizavimo teorinės perspektyvos ir raiška

  Theater Semiotics: Theoretical Perspectives of Body Semiotization Summary. The study discusses the tendencies of theoretical and historical semiotization in the theater. The analysis of the theoretical aspects notes that semiotics defines each object of a fictional world as a sign of a meaning...
 20. Gintarė Narauskaitė

  Studija Teatro semiotika: kūno semiotizavimo teorinės perspektyvos ir raiška

  Literatūra Aleknonis, Gintaras, „Profesionalus lietuvių teatras“ | Rasa Vasinauskaitė (sud.), Lietuvos teatras: trumpa istorija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2009. Aleksaitė, Irena, „Dramos scena 1957–1989 metais“ | Rasa Vasinauskaitė (sud.), Lietuvos teatras: trumpa istorija...
Grįžti