Radiniai

 1. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

  Santrauka. Straipsnyje pateikiama lyčiai jautraus biudžeto – vienos iš esminių lyčių lygybės įgyvendinimo priemonių – koncepcija ir Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė lyčių aspektu. Nagrinėjama lyčiai jautraus biudžeto sąvoka, formavimo prielaidos ir poveikis mažinant lyčių nelygybę...
 2. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Smurto kaina Lietuvos ekonomikai: veiksniai, pasekmės, prevencija

  Santrauka. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, rekordiškai augant nusikalstamumui, smurtas prieš moteris ir vaikus sudaro didžiausią lyginamąją dalį (kaip ir kitose pasaulio valstybėse). Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje ypač svarbi tampa smurto prieš moteris ir vaikus įvertinimo...
 3. Ona Gražina Rakauskienė

  Studija Lyčių lygių galimybių modelis Švedijos ekonomikoje: gairės Lietuvai

  Santrauka. Ekonominė ir demografinė situacija Europoje pastaruoju metu paskatino aktyvų domėjimąsi lyčių lygybės klausimais. Formuojant ir diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją, tapo svarbu nustatyti lygių galimybių problemas bei lyčių nelygybės padarinius – įtaką valstybės ekonomikai...
 4. Ona Gražina Rakauskienė

  Straipsnis Lietuvos makroekonomikos pasiekimai ir valstybės pajamų didinimo problema

  Santrauka. Straipsnyje pateikiama pastarųjų metų Lietuvos ekonomikos tendencijų ir būklės analizė. Parodoma, kad, nepaisant įspūdingų makroekonomikos rezultatų (BVP augimas, stiprėjantis litas, priimtini bendrojo biudžeto deficitas, einamosios sąskaitos deficitas, palūkanų norma, valstybės...
 5. Ona Gražina Rakauskienė

  Studija Makroekonominė politika: genderinis požiūris

  Santrauka. Taikant naujausius socialinės-ekonominės analizės metodus, plačiai paplitusius pasaulyje pastaruoju metu, straipsnyje iškeliama genderinio požiūrio svarba kuriant ir įgyvendinant valstybės ekonominę politiką. Parodoma, kad tai problema, kuri daro įtaką ekonomikai ne tik mikrolygmeniu...
Grįžti