Radiniai

 1. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  The Development of Organ Prospect Decoration at the Vilnius School of Organ Building in the Late Baroque Summary. The preserved organ prospects of Lithuania of the late baroque and classicist styles were decorated with ornamented wood carvings just like church altars, pulpits, and other...
 2. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Literatūra Aleksandravičiūtė, Aleksandra, „Altorių probleminių tyrimų gairės: XVII–XIX a. Užnemunės bažnyčių retabulai“, Logos, 2006, nr. 48, p. 156–165; nr. 49, p. 149–160. Jankevičienė, Algė, Lietuvos medinė sakralinė architektūra, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998. Kviklys...
 3. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Vilniaus vargondirbystės mokyklos meistrų puošybos tendencijas perėmė ir provincijos meistrai, kartais jas paįvairinę etniniais elementais. Vilniaus meistrų vargonams būdinga architektūra, medžio ornamentika leidžia atpažinti Vilniaus meistrų darbus ne tik dabartinėje Lietuvoje, bet ir atokiau...
 4. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Mūsų krašte išlikę Rytprūsių ir Kuršo meistrų vargonų prospektai nuo Vilniaus mokyklos skiriasi ne tik architektūriniais sprendimais, bet ir medžio drožybos ornamentika. Pavyzdžiui, Lietuvos meistrų vargonų prospektams, skirtingai nei daugeliui Karaliaučiaus meistrų vargonų, nebūdingi treliažo...
 5. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Išvados Vertingiausi ir puošniausi Lietuvos vargonų prospektai sukurti vėlyvojo baroko, rokoko ir ankstyvojo klasicizmo stiliuje. Vėlyvojo baroko vargonų prospektų architektūroje ir puošyboje ryškiausiai skleidėsi Vilniaus vargondirbystės mokyklos tradicijos. Tyrimų metu nustatytas toks pat...
 6. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Žalpių bažnyčios vargonų (1815) prospekto priekinio skydo plokštumą paįvairina tapyta muzikos instrumentų kompozicija. Tikėtina, kad tapyti ornamentai buvo ir Apytalaukio (XIX a. pr., po 1807) bei Nevarėnų (apie 1820) bažnyčių vargonų prospektuose: šių prospektų vamzdžių viršūnes dengia dažyti...
 7. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Rokokinės puošybos pagrindas – drožiniai, o klasicistiniam puošimo stiliui labiau būdingi tapybiniai elementai. Vargonų prospektuose meistrai naudojo rokokinio ir klasicistinio stilių sintezę, pavyzdžiui, tūrinės drožinių erdvės transformaciją į plokštuminę tapybą. Kitame pavyzdyje vargonų...
 8. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Be herbinių kartušų ar kartušų su kitais įrašais, daugelio vargonų prospektų vidurinėje dalyje dažnai įkomponuojamas Apvaizdos akies simbolis: trikampė akis kamuolinių debesų apsuptyje, iš jos sklinda auksaspalviai spinduliai (Joniškėlio, Sedos, Gaurės, Notėnų, Pivašiūnų, Dapšionių, Vaiguvos...
 9. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Šių konsolių ornamentikos pirmavaizdžiu laikytina Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios vargonų vazų ikonografija, papildyta apskritu lauro lapų vainiku – kartušu. Įžvelgiami šių vazų rudimentai: vazos viršutinė dalis su kaneliūromis ir lelijos formos žiedu atsidūrė konsolės apatinėje dalyje...
 10. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Beveik vienoda Sedos, Joniškėlio ir Vėžaičių vargonų sparnų kompozicija, sudaryta iš kriauklinių riesčių, pumpurus primenančių gaubtų drožlių, lapelių ir gėlytės sparno praplatėjime, apačioje. Šiuos tris prospektus vienija ne tik panaši sukūrimo data (1803–1804), bet ir vienodos konsolės...
 11. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  8 pav. Kantaučių bažnyčios vargonai. G. Povilionio nuotr.
 12. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Dapšionių bažnyčios vargonų (1801) sparnų ir sparnelių kompozicijai naudojamos supaprastintos voliutos, kurių motyvai perteikiami šoninių bokštų konsolėseŠiuo metu konsolės yra netradicinėje vietoje (po cokoliniu karnizu), o užkeltos aukščiau (po viršutiniu karnizu).. Šio prospekto puošyba, nors...
 13. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  7 pav. Vidsodžio bažnyčios vargonai. G. Povilionio nuotr.
 14. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Panaši Tverų bažnyčios vargonų (XVIII a. pab.) laukelių puošybos augaliniais ir stilizuotais ornamentais kompozicija; čia šoninių bokštų mažieji voliutiniai sparneliai primena Kėdainių bažnyčios vargonų didžiuosius sparnus, o šoninių bokštų didieji sparnai, atvirkščiai, – panašūs į mažuosius...
 15. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  6 pav. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vargonai. G. Povilionio nuotr.
 16. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Klasicizmo laikotarpio vargonų prospektų puošyba (1790–1850 m.) Šios grupės prospektuose rokokiniai motyvai derinami su klasicistiniais. Nors čia taip pat yra C formos riesčių, drožlių, skiauterių, tačiau būdingesnės riestės plonomis linijomis, peraugančiomis į sulapojusias šakeles, kai kur...
 17. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Apie 1780–1785 m. sukurtų Vilniaus Katedros vargonų puošyboje panaudotos plonesnės ir ryškesnės C formos riestės, peraugančios į vingresnes formas, augalų šakeles. Kaip ir daugelį prospektų, čia bokštus remia kartušinės konsolės, o šonus puošia pailgi voliutiniai sparnai. Ištįsusių sparnų...
 18. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Prienų bažnyčios vargonų prospektas mūsų laikus pasiekė performuotos struktūros, autentiški išliko tik šoniniai bokštai bei cokolis (dab. vargonų choro parapetas) su puošybos detalėmis. Šoninių prospekto sparnų trisegmentė modeliuotė iliustruoja kitą – trijų riestų detalių – komponavimą. Panaši...
 19. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Panašaus laikotarpio Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vargonų prospekto drožybai būdingos ryškios regentinės juostos sparnų ornamentuose perauga į gausiai sulapojusias akanto šakas, sparneliuose ir bokštelių viršuje matyti C formos riestės. Prospekto didžiųjų šoninių bokštų...
 20. Girėnas Povilionis

  Straipsnis Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos raida

  Į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios didžiųjų vargonųDalis autentiškų drožinių neišliko ir 1983 m. restauracijos metu pakeisti naujais, todėl panašumai pagrįsti istorinių fotografijų ikonografine informacija., Jiezno ir Joniškio vargonų prospektų puošybą...
Grįžti