Radiniai

 1. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  The Main Provisions and Implementation Problems in Applying a More Lenient Penalty Than Provided for by Law under Paragraph 2, Article 62 of a Criminal Code of Lithuania Summary. This publication examines the problems faced by Lithuanian courts in applying a more lenient penalty than provided...
 2. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Literatūra Dapšys, Antanas; Jonas Misiūnas, Albertas Čaplinskas, Bausmės individualizavimo teisinės problemos: baudžiamojo įstatymo normų ir jų taikymo teismų praktikoje sisteminė analizė, Vilnius: Teisės institutas, 2008. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos...
 3. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Išvados 1.Ta pati aplinkybė negali būti pripažįstama ir baudžiamąją atsakomybę lengvinančia, ir viena iš BK 62 straipsnio 2 dalies ar jos 1–6 punktuose numatytų taikymo sąlygų. 1.1. Visiškas žalos atlyginimas (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas) gali būti pripažįstamas kaip viena iš baudžiamąją...
 4. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Žinoma, kartu reikia pripažinti, kad toks šio straipsnio taikymo nuostatų liberalizavimas sukels ir tam tikrų praktinių problemų, nes vienos vietoj dviejų lengvinančių aplinkybių reikalavimas smarkiai padidins atvejų skaičių, kai vertinamos situacijos atitiks formaliuosius BK 62 straipsnio 2...
 5. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Nepaisant šios išvados apie įstatymų leidėjo valią, galima pastebėti, kad teismų praktikoje „jaučiamas“ poreikis plėsti BK 62 straipsnio 2 dalies taikymą. Tai pagrindžia ir bandymas BK 62 straipsnio 2 dalies sąlygą – „yra lengvinančių aplinkybių“ aiškinti taip, lyg reikalinga tik viena...
 6. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Nepaisant to, kad abu argumentai turi tam tikrą loginį pagrindą, kontrargumentų galima rasti daugiau. Visų prima, palyginimas terminų „lengvinančios aplinkybės“ BK 54 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 62 straipsnio 2 dalies prasmėmis yra nelabai korektiškas, nes pirmuoju atveju yra kalbama apie...
 7. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Kalbant apie kitą šios normos taikymo problemą, galima iškelti tam tikrą abejonę dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, sutinkamai su kuria BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo pagrindas, jog „yra lengvinančių aplinkybių“, yra aiškinamas taip, lyg tai reikalauja tik vienos lengvinančios...
 8. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Analogiška klaida daroma ir antrajame teismų praktikos variante, nes visiškas žalos atlyginimas pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktą yra sutapatinamas su daliniu žalos atlyginimo reikalavimu, numatytu BK 62 straipsnio 2 dalyje, klaidingai konstatuojant, kad ta pati aplinkybė negali du kartus...
 9. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Analizuojant pirmąjį teismų praktikos variantą, galima pastebėti, kad ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija susiduria su dviem vienas iš kito išplaukiančiais prieštaravimais. Pirmasis prieštaravimas pasireiškia tuo, kad dalinis turtinės žalos atlyginimas BK 62 straipsnio 2 dalies prasme yra...
 10. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Visų pirma, kalbant apie lengvinančių aplinkybių bei BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose numatytų sąlygų tarpusavio santykį, pažymėtina, jog baudžiamojoje teisėje suformuluota nuostata, kad ta pati aplinkybė negali nei du kartus griežtinti, nei du kartus švelninti kaltinamojo padėties, yra...
 11. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Tačiau teismų praktikoje sutinkama ir kitokia pozicija, kuri priešingai sprendžia lengvinančių aplinkybių bei BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose numatytų sąlygų tarpusavio santykį. Antai, švelnesnės, nei įstatyme numatyta, bausmės skyrimui pagal BK 62 straipsnio 2 dalį netrukdė faktas, kad...
 12. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Analogiškas požiūris į dvigubo atsižvelgimo į tą pačią aplinkybę negalimumą yra išsakytas ir moksleŽr. Jonas Prapiestis (sud.), Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, kn. 1: Bendroji dalis (1–98 straipsniai), p. 353.. Jei prieš tai minėtos bylos iliustruoja, kad draudžiama tą pačią...
 13. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Analogiška taisyklė su detalesniais argumentais pakartota ir kitoje, vėlesnėje, Lietuvos Aukščiausioje Teismo byloje, kurioje teigiama, kad
 14. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  3. Lengvinančių aplinkybių bei BK 62 straipsnio 2 dalies bei jos 1–6 punktuose numatytų sąlygų tarpusavio santykio problema Baudžiamojoje teisėje galioja taisyklė, pagal kurią ta pati aplinkybė negali du kartus nei lengvinti, nei sunkinti kaltinamojo padėties. BK 59 straipsnio 1 dalies 8 ir 9...
 15. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Ir nors šioje nutartyje toks Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aiškinimas iš esmės buvo neaktualus, nes byloje buvo konstatuotos dvi baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kitoje nutartyje šis aiškinimas tapo esminiu pagrindu skirti švelnesnę, nei įstatyme numatyta, bausmę. Štai, Šioje...
 16. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Tačiau, nepaisant to, kad nagrinėjamoje byloje buvo nustatytos dvi baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės: kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir atsiprašė nukentėjusiųjų (BK 59 str. 1 d. 2 p.), bei tai, kad kaltininko vaidmuo nusikaltime buvo antraeilis (BK 59 str. 2 d.)...
 17. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Sutinkamai su kitokiu šios sąlygos aiškinimu, turi būti nustatytos bent dvi baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tačiau realiai pakanka nustatyti papildomai tik vieną lengvinančią aplinkybę, nes kita jau yra įtvirtinta kaip viena iš BK 62 straipsnio 2 dalies sąlygų – „bent iš dalies...
 18. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Šio požiūrio dominavimą teismų praktikoje puikiai iliustruoja kita Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kurioje buvo atmestas kasaciniame skunde išreikštas prašymas, vadovautis kitokiu šios sąlygos aiškinimu: Beje, atkreiptinas dėmesys, kad lengvinančiomis aplinkybėmis BK 62 straipsnio 2...
 19. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  2. Pagrindo „yra lengvinančių aplinkybių“ taikymo problemos Atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, taip pat yra būtina nustatyti, jog „yra lengvinančių aplinkybių“. Nepaisant to, kad pagrindas – „yra lengvinančių aplinkybių“ atrodo gana aiškus ir paprastas, pažymėtina, kad dėl jo taikymo nėra...
 20. Tomas Girdenis

  Straipsnis Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimo pagal BK 62 straipsnio 2 dalį pagrindai ir jų taikymo problemos

  Visų pirma, teismas, prieš priimdamas sprendimą skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, privalo atsižvelgti į visas bylos aplinkybes. Taigi, švelnesnės, negu įstatyme numatyta, bausmės skyrimas pagal BK 62 straipsnio 2 dalį yra išimtinė teismo teisė, kuria spręsdamas konkrečią bylą...
Grįžti