Radiniai

 1. Evaldas Juozelis

  Straipsnis Natūralistinė ir hermeneutinė mokslo topologijos

  Santrauka. Neonatūralisto Josepho Rouse’o kultūrinių mokslinio žinojimo studijų filosofinė programa yra natūros ir kultūros, taip pat mokslinio ir nemokslinio žinojimo radikalios atskirties kritika, inicijuojanti autonomiško mokslo sampratos suspendavimą. Dimitrijaus Ginevo kognityvinio...
 2. Evaldas Juozelis

  Straipsnis Hermeneutinės mokslo filosofijos projektas

  Santrauka. žymaus hermeneutinės mokslo filosofijos atstovo Patricko Heelano supratimu, šiuolaikinė analitiškai orientuota mokslo filosofija stokoja metodologinių ir ontologinių instrumentų, galinčių adekvačiai išreikšti istorinį mokslo fenomeną. Hermeneutika, pasitelkusi tradicines kultūrinės...
 3. Evaldas Juozelis

  Straipsnis Postmoderniosios mokslo filosofijos politika: D. Ginevas prieš J. Rouse’ą

  Santrauka. Josepho Rouse’o mokslo praktikų filosofija kaip angažavimosi mokslo praktikoms ir jų politinei reikšmei konceptualinis modelis pretenduoja įtvirtinti nuostatą, jog politiškai orientuota žmonių savimonė pasireiškia ir specifinėje mokslo praktikų formuojamoje terpėje. Tokio pobūdžio...
Grįžti