Radiniai

 1. Gabija Surdokaitė-Vitienė

  Studija XVI–XVIII a. religiniai paminklai LDK: dokumentų liudijimai, paminklų funkcijos ir paplitimas

  Santrauka. Studijoje apžvelgiama istoriniuose XVI–XVIII a. LDK bažnyčių, pasaulietinių institucijų dokumentuose ir kelionių aprašymuose minimų religinių paminklų funkcijos, paplitimas, nagrinėjamos statymo intencijos, įsigalėjusios tradicijos ir jų tąsa vėlesniu laiku. Pagrindiniai žodžiai...
 2. Gabija Surdokaitė-Vitienė

  Straipsnis Caro valdžios nurodymai dėl kryžių statymo XIX a. pabaigoje

  Santrauka. Nors lietuviškais kryžiais susidomėta jau XIX a. vid., tačiau mūsų kryždirbystės istorija dar neparašyta. Šio straipsnio tikslas – pristatyti XIX a. pab. Kauno gubernijos caro valdžios nurodymus dėl kryžių statymo, o taip pat pateikti gubernatoriaus Nikolajaus Klingenbergo ir vyskupo...
 3. Gabija Surdokaitė-Vitienė

  Straipsnis Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis

  Santrauka. Straipsnyje plėtojama vėlyvaisiais viduramžiais susiformavusio devocinio atvaizdo samprata, šio atvaizdo apibrėžtį perkeliant į vėlesnius laikus – XVII–XX a. I pusę. Devocinio atvaizdo istorijos analizė atliekama pasitelkus konkretų – Susimąsčiusio Kristaus – atvaizdą. Pagrindinis...
 4. Gabija Surdokaitė-Vitienė

  Straipsnis Balninkų Rūpintojėlio skulptūra

  Santrauka. Straipsnyje aprašoma Balninkų Rūpintojėlio skulptūra, saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejuje, aptariama jo kelionė po įvairius muziejus, skulptūros ikonografija ir ikonologija, atskleidžiamas jos turinys ir prasmė baroko epochos religiniame kontekste. Pagrindiniai žodžiai: XVII a...
Grįžti