Radiniai

 1. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  The Fate of the Ancient Baltic Mythology and Religion Summary. The article deals with the problem of the decline and degradation of the ancient mythology and religion, used in Lithuania as the state ideology. This process can be seen as a source of folk beliefs, traditional customs and...
 2. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Literatūra Aleknaitė, Eglė, „Metalinė pagonybė“, Šiaurės Atėnai, 2003, rugpjūčio 9, nr. 663, p. 9. Apanavičius, Romualdas, „Pirmykštės bendruomenės išrinktasis? (Kerdžius ir jo įvaizdis Šiaurės Europoje)“, Darbai ir dienos, 1999, t. 12, nr. 20, p. 81–94. Beresnevičius, Gintaras, „Pagonybė“ |...
 3. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Šiandien Katalikų Bažnyčia Lietuvoje toleruoja tautinius papročius religiniame gyvenime, pavyzdžiui, bažnyčiose šventinami velykiniai margučiai, Žolinės puokštės ir kt., tautiniais rūbais puošiasi religinių procesijų dalyviai. Unikalus lietuvių liaudiškojo religingumo paminklas – Kryžių kalnas...
 4. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Labai savitai senosios religijos degradacija atsispindi viename žemaičių vėlyvo rudens paprotyje. Baigus jaujoje linamynį, šiaudinė pamėklė, vadinama „kuršiu“, gabenama pas dar šio darbo nepabaigusius kaimynus. Tikėtina, kad tai žaismingas priminimas, kaip buvo „atsisveikinta“ su senosios...
 5. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Inkultūrizacijos procesas toliau vyko visą XVIII amžių. Svarbu suvokti, kad apeigos, virsdamos papročiais, nebetenka sakralumo, o praktikuojamos tik iš pagarbos tradicijai, senolių atminimui. Baudžiavos laikotarpis labai pakeitė tautos psichologiją; bajorijai praradus vieną svarbiausių tautinės...
 6. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Pagrindinių dievybių funkcijos ilgainiui galėjo kisti. Valstiečių terpėje svarbiausias yra žemdirbiškasis religijos matmuo. Kaimiškasis religingumas apima žemdirbystės terminų kalendorines šventes, o religiniuose įvaizdžiuose iškelia vaisingumo ir derlumo dievybes. XVI a. senąją baltų religiją...
 7. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Baltiškasis tikėjimas tebegyvavo toli nuo administracinių centrų, kol dar buvo gyva senoji karta ar jos priesakų atmintis. Šis procesas galėjo užsitęsti iki XV a. paskutinio ketvirčio, vietomis gal ir dar ilgiau, nes žyniai, tapę kerdžiais ar elgetomis, neprarado visiškai savo buvusio aukšto...
 8. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Senosios religinės sistemos agonijos ir degradacijos procesas nebuvo tolygus, jame išsiskiria keletas etapų. Pirmiausia ji neteko krašto kilmingųjų atramos. Valdovo įsakymu buvo panaikintas žynių luomas, griaunamos šventvietės, tačiau, vengiant žmonių pasipriešinimo, reforma nebuvo pernelyg...
 9. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Baltiškosios religinės sistemos irimo etapai Palaipsnis senosios religijos nykimo bei tautos evangelizacijos procesas užsitęsė ne vieną šimtmetįŽr. Zenonas Ivinskis, „Senasis lietuvių tikėjimas“, p. 327–347.. Iš pradžių parapijų buvo įsteigta nedaug, o bažnyčios nutolusios viena nuo kitos. Kol...
 10. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Kas vyko Lietuvos viešajame gyvenime po oficialaus krikšto? Kadangi naujoji ideologija buvo diegiama „iš viršaus“, ne įtikinėjimo, bet gana formaliu, o daugeliu atvejų ir prievartiniu būdu, jos akceptacija užtruko ilgai. Žmonių pasaulėžiūra, ypač brandinta šeimose, staiga nepasikeičia. Sudėtinga...
 11. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Prigimtinės religijos svarba istorijoje Kiekvienas etnosas kuria ir tobulina savąjį pasaulio modelį, sudėdamas į jo bruožus gyvensenos prioritetus, kintančius tautos raidoje. Struktūrizuota erdvė ir laikas, jų dalių paskirstymas atskirų dievybių globai sukuria žmogui saugumo jauseną, būtiną...
 12. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Senosios baltų mitologijos ir religijos įvardijimas Kalbant apie senąją baltų mitologiją bei religiją, populiariojoje žiniasklaidoje vis tebekartojami stereotipai, susidarę pažodžiui suvokus dažniausiai priešiškai nusiteikusių Lietuvos valstybei metraštininkų tekstus. Tarsi M. Gimbutienės...
 13. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Šio darbo tikslas – apžvelgti senosios baltų mitologijos ir religijos, iki Lietuvos krikšto praktikuotos kaip valstybinė ideologija, nykimo ir degradacijos procesą. Tikėtina rasti čia glūdint tautos tradicinės kultūros daugelio dvasinių fenomenų šaknis, taip pat ir lietuvių liaudiškojo...
 14. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Įvadas Marija Gimbutienė pirmoji kompleksiškai nagrinėjo mūsų tolimų protėvių dvasinį pasaulį, todėl ji vadinama archeomitologijos pradininke. Garsios tyrėjos įžvalgose labai sureikšminama senovės baltų mitologijos ir religijos vieta indoeuropeistikoje: Iškilioji mokslininkė viena pirmųjų...
 15. Libertas Klimka

  Straipsnis Senosios baltų mitologijos ir religijos likimas

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas prigimtinės baltų religijos, praktikuotos kaip valstybinė ideologija, nykimo ir degradacijos procesas po Lietuvos krikšto, kuriame glūdi tautos tradicinės kultūros daugelio dvasinių fenomenų šaknys, taip pat ir lietuviškojo religingumo ypatybių paaiškinimas...
Grįžti