Radiniai

 1. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  The Theater Pedagogics of Gintaras Varnas: The principles of Actor Training and Practical Activity Results Summary. The article distinguishes the principles of director Gintaras Varnas’ theater pedagogics, as well as discusses performances Žvaigždžių kruša (2007), Decalogue (2008), and...
 2. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  šaltiniai Elzės Gudavičiūtės 2005–2009 studijų metų vaidybos specialybės užrašai. Interviu su aktoriais A. Storpirščiu, M. Repšiu, V. Sodeika, V. Bareikiu, D. Stončiumi, E. Latėnaite, E. Špokaite, I. Lencevičiūte apie studijų metais patirtą G. Varno teatro pedagogiką, įrašas 2014 12 01–07...
 3. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Svarbiausių režisieriaus Gintaro Varno pedagoginių principų suvestinė: pasirinkti būtent tą žmogų, t. y. nuspręsti, ar tas jaunas žmogus bus kaip tik tas, kuriam verta dirbti toliau; specialiai kelti studentams aukščiausio lygio reikalavimus – tikram aktoriui ir neįmanoma turi virsti įmanoma...
 4. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Prisimenant, kad 2008 m. režisierius Varnas už Klaudijo Monteverdžio (Claudio Monteverdi) operų Tankredžio ir Klorindos dvikova ir Nedėkingųjų šokis bei spektaklio Dekalogas pastatymus Metų režisieriaus kategorijoje buvo apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi, kad jo studentų kursas, kaip...
 5. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Nepaisant visų pedagoginio darbo su studentais problemų, režisieriui Varnui dabar malonu prisiminti, kaip su anuometiniais auklėtiniais pirmajame kurse buvo pasodintas Teatro ir kino fakulteto kieme jų kurso medis – raudonlapė ieva. Tuo metu Varnas buvo įsijungęs į ekologinį judėjimą už gamtą...
 6. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Galvojant apie tai, kad Varno kursą baigę vaidybos studentai yra sėkmingai dirbantys ir teatrui reikalingi aktoriai, nors ir neaišku, koks kiekvieno jų likimas bus vėliau, tačiau dabar, 2014/2015 m. teatro sezono laikotarpiu visi aktoriai intensyviai vaidina įvairiuose Lietuvos teatruose. Visi...
 7. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Varnas, paklaustas, ką jo studentai įsisavino per ketverius bakalauro studijų metus ir ko nesugebėjo įsisavinti, atsakė: Bet tai, ko norėjo ir siekė, rinkdamas į savo kursą būtent tuos jaunus žmones, jo manymu, pavyko pasiekti: Aukščiausios kategorijos teatro pedagogikos principas – išugdyti...
 8. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Varno auklėtiniai ilgai prisimins repeticijų periodą Jaunimo teatre. Iki to laiko daugiausia vaidinę tik savo pačių grupėje dabar turėjo stoti šalia Sergejaus Ivanovo, Neringos Varnelytės, Andriaus Bialobžeskio… Varnas pripažįsta, kad tokia patirtis jo kurso aktoriams buvo reikalinga. Tačiau...
 9. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Kokius tikslus režisierius kėlė jiems, naują sudėtingos temos spektaklį kuriantiems auklėtiniams? Panašius kaip ir pirmajame Žvaigždžių krušos spektaklyje. Studentai jau pramoko vaidinti įvarius personažus, net po kelis to paties aktoriaus atliekamus personažus derinti ir jungti jų linijas į...
 10. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Paskutiniais bakalauro studijų metais studentams teko nemažai padirbėti su dėstytoja Viktorija KuodyteKartu su G. Varnu kaip vaidybos pedagogai dirbo aktoriai A. Sakalauskas (I ir II kursas) ir V. Kuodytė (studentų prašymu pakviesta dėstyti nuo III kurso).. Eimunto Nekrošiaus, Varno...
 11. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Nuolat atsakingai ir kritiškai vertindamas studentų darbus Varnas mokė savo aktorius, kad jie akylai stebėtų ir objektyviai vertintų vieni kitus. Gerai buvo ir tai, kad per visus studijų metus jis niekada savo kurso auklėtiniams neprimesdavo jokios medžiagos. Tai dar vienas Varno teatro mokyklos...
 12. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Prisimindamas studentų parengtas rusų klasikos ištraukas, režisierius pasakoja: Režisierius Varnas atidžiai stebėjo ir nenuolaidžiaudamas vertino savo kurso aktorių darbus. Jis iki šiol nepamiršta, kad anuomet jam labiausiai įstrigo į atmintį du aktoriniai mono darbai – Popryščinas iš Pamišėlio...
 13. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Antrąjį trečiųjų studijų metų pusmetį Varno studentų kursą užvaldė rusų klasika. Jie rinkosi ištraukas iš Antono Čechovo Žuvėdros, Dėdės Vanios, Fiodoro Dostojevskio Nusikaltimo ir bausmės, Brolių Karamazovų, Michailo Bulgakovo Meistro ir Margaritos, Nikolajaus Gogolio Pamišėlio užrašų. Tačiau...
 14. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Varnas pripažįsta, kad ne visada laikosi studijų programos reikalavimų, bet tik taip gal kartais ir galima pasiekti tokio netikėto rezultato kaip šis spektaklis, nes antro kurso studijų programoje tikrai nereikalaujama kurti spektaklių. Žinoma, galėjo ir nepavykti jo studentų kuriamas spektaklis...
 15. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Tai buvo pedagoginiais tikslais atliktas eksperimentas, kuris vėliau, jau Vilniuje, iš lėto prarado populiarumą ir užgeso. 2007 m. režisierius Varnas pasitraukė iš KVDT meno vadovo pareigų, kartu iš teatro išėjo ir jo studentai. Spektaklis Žvaigždžių kruša buvo perimtas iš KVDT ir tapo netrukus...
 16. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Varnas su šypsena kalba, kad, kita vertus, jis nemato nieko smerktino, kai naktį ant Kauno teatro stogo, laikinai uždengto apsaugine polietileno plėvele, išeina pasivaikščioti dvidešimtmečiai aktoriai, ir, sakysim, prasmenga tame „celofane“, ir kažkaip įsipainiojusi lieka ten viena šlepetė… O...
 17. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Varno studentai suprato, kad jiems yra suteikiama kūrybos laisvė – visa vaidmens rengimo eiga su jų pačių sukurtais personažais iš esmės priklausys tik nuo jų pačių intuicijos, sceninės nuovokos, gebėjimo kurti dialogus ir monologus, nuo jų pasiryžimo kurti. Varno manymu, būtent tokia užduotis...
 18. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Pirmaisiais studijų metais savo surinkto kurso studentams režisierius Varnas duodavo tokias užduotis, kurios turėdavo atskleisti jauno žmogaus fantaziją. Varnas stebėjo, kokia jo studentų kūrybinė vaizduotė, kokia kiekvieno iš jų intuicija, ar jie turi bent kokią meninę nuovoką. Kurso vadovui...
 19. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Varnas nesutinka su nuomone, kad gaila iš kurso pašalinti neperspektyvų studentą. Jis įsitikinęs, kad nebūtina pašalinti, kai kuriuos užtenka atvirai perspėti, ir jie patys išeina. Varno teigimu, daugelis iš jo kurso pasitraukė savo noru, tereikėjo jiems pasakyti, kad kurso vadovui pats įrodė...
 20. Elzė Gudavičiūtė

  Straipsnis Gintaro Varno teatro pedagogika: aktorių ugdymo principai ir praktinės veiklos rezultatai

  Antraisiais studijų metais, Varno manymu, kai jau atsisijoja tie studentai, kurie buvo savotiškas balastas, tada jau galima kažką dirbti toliau su likusiaisiais. Aišku, kursas nelygu kursui, tačiau per pirmuosius dvejus studijų metus, griežto vadovo nuolat stebimi, atsisijoja visi, netinkantys...
Grįžti