Radiniai

 1. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Types of Offices Conducting Law Enforcement Functions and the Place of the Court Summary. The article addresses problems associated with the structure of the offices conducting law enforcement functions. In the course of the study, analysis is carried out on the structural element – the law...
 2. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Literatūra Cochrane, John; Ian Marsh, Gaynor Melville, Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice, N-Y: Routledge, 2004. Davies, Malcolm; Hazel Croall, Jane Tyrer, Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales, Pearson...
 3. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Išvados 1.Teisėsaugos institucijos, palyginti su kitomis teisėsaugos funkcijas vykdančiomis institucijomis, turi išskirtinius, tik joms būdingus bruožus, skiriančius jas nuo kitų šias funkcijas vykdančių institucijų. 2. Teismai atitinka teisėsaugos institucijoms būdingus bruožus, o teisminės...
 4. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Tačiau galutinę išvadą sprendžiant Konstitucinio Teismo priskyrimo teisminei institucijai klausimą 2006 m. birželio 6 d. byloje nr. 12/06 pateikė pats Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pripažindamas Konstitucinį Teismą teismine teisingumo vykdymo institucijaŽr. Teismo, kaip valstybės...
 5. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Visi mūsų išvardyti mokslininkai, išskyrus I. A. Dmitrijevą ir M. A. Šapkiną, konstitucinį teismą laiko teisingumą vykdančia institucija bei traktuoja ją kaip teisminę valdžią tiesiogiai vengdami pavadinti konstitucinį teismą teisėsaugos institucija. P. Kuconis ir V. Nekrošius kalbėdami apie...
 6. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Kiti mokslininkai, tokie kaip V. M. Semionovas ir P. O. Baidukovas, teigia, kad konstitucinis teismas yra konstitucinės kontrolės teisminė institucija, vykdanti teisminę valdžiąŽr. Владимир Михайлович Семенов, Виктор Анатольевич Байдуков, Правоохранительные органы Российской Федерации, c. 128...
 7. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  2.3. Konstitucinio Teismo kaip institucijos santykis su teisėsaugos institucijų sąvoka bei sistema Nagrinėdami bendrosios bei specialiosios kompetencijos teismų santykį su teisėsaugos institucijų sąvoka bei jų sistema, mes turėtume kalbėti ir apie Konstitucinio Teismo vietą šioje teisėsaugos...
 8. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Papildant mūsų analizės teiginį, kad teismai taip pat turi pagrindines teisėsaugos institucijoms būdingas ypatybes, galima paminėti ir 2008 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimą byloje nr. 39/06. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kad...
 9. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Remdamiesi anksčiau minėtais mokslininkų teiginiais ir aptardami teismo kaip valdžios bei teisėsaugos funkcijas atliekančios institucijos priskyrimo prie teisėsaugos institucijų sistemos argumentus, turėtume atkreipti dėmesį ir į šių teisingumą vykdančių institucijų funkcijų paskirtį. Minėta...
 10. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Gilindamiesi į teisinius argumentus prieiname prie išvados, jog teiginys, kad teismai ir teisminė valdžia apskritai būdama viena iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos reglamentuotos valdžios rūšių, negalėtų būti vadinama teisėsaugos institucija, ir tai neturėtų būti suprantama vien siaurąja...
 11. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Dar vienas teisėsaugos institucijoms būdingas bruožas yra teisingumo siekis. Tai atspindėta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje, įtvirtinančiame nuostatą, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismaiŽr. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992.. Ši konstitucinė nuostata...
 12. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  2.2. Teismui kaip teisėsaugos institucijai būdingi požymiai Pirmas mūsų pateiktas teisėsaugos institucijoms būdingas bruožas yra nuolatinė neterminuota teisėsaugos veikla. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnyje įvardytos teismų rūšysŽr. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992.. Jau...
 13. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje, teismas yra viena iš trijų mūsų valdžios rūšiųŽr. Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992; Сергей Леонидович Дегтярев, Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве, с. 3.. Ši konstitucinė nuostata gali būti suvokiama...
 14. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Teisėsaugos institucijos – tai norminiais aktais reglamentuota specialiai sukurtų institucijų veikla, siekiant užkardyti teisės pažeidimus, apsaugoti žmogaus teises, visuomeninę rimtį, socialinę tvarką arba kitaip įgyvendinti veikiančią teisę, taikant įtikinimo metodus bei pozityviosios teisės...
 15. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Pavyzdžiui, LR finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatyme nėra pabrėžiama, koks turi būti darbuotojų išsimokslinimasŽr. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas, 2002.. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme pažymima, kad turi būti aukštasis...
 16. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Analizuodami norminius aktus pastebime, kad teisėsaugos institucijos turi būti politiškai pasyvios. Ir tai suprantama, kadangi įgyvendinant ir taikant teisę būtina atsiriboti nuo politinių simpatijų arba antipatijų. Todėl, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos...
 17. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  Tačiau reikia pabrėžti, kad išanalizavus minėtus aktus, reglamentuojančius atitinkamų institucijų veiklą, jų atliekamų teisėsaugos vykdymo funkcijų esminio skirtumo nepavyko aptikti. Visos institucijos yra sukurtos nuolatinėms teisėsaugos funkcijoms atlikti. Jų panašūs tikslai, panaši visiems...
 18. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  1.3. Teisėsaugos institucijų sąvoka, ypatybės bei sistema Kalbant apie teisėsaugos institucijas reikėtų atskleisti joms būdingas ypatybes, kad vadovaujantis jomis būtų galima pateikti teisėsaugos institucijų bendrąją sąvoką ir atskleisti jų sistemą. Įgyvendinti teisę – tai užtikrinti norminių...
 19. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  1.2. Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys Reikėtų pabrėžti, kad teisę taikančios institucijos nebūtinai yra teisėsaugos institucijos, o teisėsaugos institucijos yra išimtinai teisę įgyvendinančiosŽr. Malcolm Davies, Hazel Croall, Jane Tyrer, Criminal Justice: An Introduction to the...
 20. Gintautas Danišauskas

  Straipsnis Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šių institucijų sistemoje

  1. Teisėsaugos veikla bei ją atliekančių institucijų struktūra 1.1. Teisėsauga bei teisėsaugos funkcijų samprata Visos institucijos, įgaliotos įgyvendinti teisę, atlieka konkrečią, kiekvienai jų būdingą, veiklą, reglamentuotą atitinkamame norminiame akte. Atsižvelgiant į institucijai keliamus...
Grįžti