Radiniai

 1. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Medical Self-Diagnosis: Opportunities and Perspectives of Health Care Summary. The Constitution of the World Health Organization (WHO) states that one of the most important rights of every human is to stay healthy; therefore, national politicians must constantly search for new and effective...
 2. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Literatūra Aiken, Mary; Grainne Kirwan, Mike Berry, Ciaran A. O'Boyle; “The Age of Cyberchondria,” Royal College of Surgeons in Ireland Student Medical Journal, 2012, vol. 5, pp. 71–74. Bilevičienė, Tatjana; Steponas Jonušauskas, Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose, Vilnius: Mykolo...
 3. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  3. Sokratas yra pasakęs: „Sveikata dar ne viskas, tačiau be sveikatos viskas – niekas“. Iš tiesų, kiekviena pasaulio valstybė privalo rūpintis savo gyventojų sveikata ir stengtis ją kuo ilgiau išsaugoti, nes tik sveikas žmogus gali būti produktyvus ir naudingas savo šaliai. Žmonių sveikatos...
 4. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Išvados 1.Pasaulyje savidiagnostikos programos pradėtos kurti XX a. 9-ajame dešimtmetyje ir šiuo metu itin populiarėja. Jos naudojamos tokių institucijų kaip Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos taryba, Harvardo medicinos mokykla ir kt. Lietuvoje sąvoka „savidiagnostika“ dar nėra plačiai...
 5. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  2 pav. Technologijų priėmimo modelis ir jo rezultataiŽvaigždute (*) pažymėti 0,05 lygyje statistiškai reikšmingi ryšiai. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis: Viswanath Venkatesh, Fred D. Davis, “A Model of the Antecedents of Perceived Ease of Use: Development and Test,” 1996. Pritaikius šį...
 6. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Pagrindinės technologijų priėmimo modelio nuostatos yra šios: numatomas vartojimo paprastumas, numatoma nauda klientui, požiūris į vartojimą, ketinimas vartoti arba faktinis vartojimas. Numatomas vartojimo paprastumas – laipsnis, iki kurio žmogus tiki, jog tam tikros sistemos naudojimas...
 7. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, jog nuo to, kaip dažnai apskritai naudojamasi šiuolaikinėmis technologijomis, nepriklauso žmonių noras (ketinimas) išbandyti savidiagnostikos programą. Nors savęs gydymu užsiimantys pacientai būtų labiau linkę naudoti savidiagnostikos programas internete, abi...
 8. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Kalbant apie respondentų požiūrį į programos naudingumą, paaiškėjo, jog geriau savo sveikatos būklę vertinantys bei nors kartą gyvenime savigydą išbandę žmonės labiau tiki, jog savidiagnostika gali padėti sutaupyti laiko bei pastangų (su šiuo teiginiu sutiko 64,2 proc. „labai gerai“ savo...
 9. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Prieš pateikiant tyrimo rezultatus, būtina aptarti tyrimo ribotumą. Apklausoje dalyvavo 18–65 m. amžiaus asmenys. Anketas užpildžiusių asmenų skaičius atitiko reprezentacinę gyventojų imtį. Apklausa buvo vykdoma internetu. Akivaizdu, jog didžioji dalis tyrime dalyvavusių asmenų buvo jauni ir...
 10. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas Viena svarbiausių programų, kurioje išvardyti patys reikšmingiausi sveikatinimo veiklos tikslai ir uždaviniai valstybei ir jos žmonėms – Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa. Programos 96.2. punkte minima, jog yra būtina „plėtoti sveikatos infrastruktūrą...
 11. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Požiūris į savidiagnostiką Lietuvoje Visuomenės požiūrio į savidiagnostiką tyrimui naudotas 5 balų Likerto skalės klausimynas (teiginiai: visiškai nesutinku; nesutinku; nei sutinku, nei nesutinku; sutinku; visiškai sutinkuŽr. Tatjana Bilevičienė, Steponas Jonušauskas, Statistinių metodų taikymas...
 12. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Nepaisant savidiagnostikos privalumų, būtina įvertinti ir jos keliamus pavojus: per vėlai arba klaidingai diagnozuojama liga ir vartojami netikslingi vaistai, netinkamas medicininės informacijos suvokimas dėl žemo žmonių sveikatos raštingumo lygioŽr. Nichola Robertson, Michael Polonsky, Lisa...
 13. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  1 lentelė. Populiariausios savidiagnostikos programos interneteŽr. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis Allison Gilchrist, “Top 10 Symptom Checkers Online,” 2015.Programos pavadinimasDiagnozės nustatymo tikslumasSymcat71 %Isabel69 %AskMD68 %DocResponse67 %iTriage64 %Mayo Clinic59 %FamilyDoctor56...
 14. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Tačiau kodėl atsirado poreikis savidiagnostikos programoms internete? Yra žinoma, jog hipochondrijos – liguistos dvasios būsenos, polinkio įsikalbėti ligas bei perdėtai rūpintis sveikataŽr. „Hipochondrija“. paplitimas bendrojoje medicinos praktikoje – 4–9 proc. Tačiau šiais naujų technologijų...
 15. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Kito tyrimo autorės Hannah L. Semigran iš Harvardo medicinos mokyklos ir jos kolegų tyrimo objektas – 23 internetinės savidiagnostikos programos anglų kalba, teikiančios plataus spektro medicinos patarimus. Tyrimui taip pat naudotos 45 pacientų vinjetės, kuriose buvo aprašyti skubios pagalbos...
 16. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Tarptautinė praktika Savidiagnostikos principo įgyvendinimo istorija, remiantis kompiuterinėmis technologijomis, yra ilga ir turtinga. XX a. 9-ajame deš. Pitsburgo universiteto mokslininkai sukūrė programinę įrangą, padedančią diagnozuoti sudėtingus atvejus gydytojo veiklojeŽr. Katie Hafner...
 17. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Įvadas Sveikatos priežiūra – viena iš sričių, nuo kurios išsivystymo lygio šalyje priklauso visuomenės gerovė ir gyvenimo kokybė. Medicina nuolat kinta, atsiranda vis daugiau naujovių, galinčių išgydyti pacientą ar net išgelbėti jam gyvybę. Naujais atradimais medicinoje turi domėtis ir juos...
 18. Astra Tautvaišaitė

  Straipsnis Savidiagnostika: galimybės ir perspektyvos sveikatos priežiūroje

  Santrauka. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) konstitucijoje teigiama, jog viena iš svarbiausių kiekvieno žmogaus teisių yra siekis būti kuo geresnės sveikatos, tad šalies politikai privalo nuolat ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip tai užtikrinti. Spartėjant gyvenimo tempui, senėjant...
Grįžti