Radiniai

 1. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  The Concept of Intralingual Translation and its Evolution in the Legal Discourse Summary. Based on the insights of Lithuanian and foreign authors and the analysis of the development of translation theory and practice, the paper discusses the essence of intralingual translation with the major...
 2. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Literatūra Ambrasas-Sasnava, Kazys Juozas, Vertimo tyrinėjimai, Vilnius: Mokslas, 1984. Armalytė, Olimpija; Lionginas Pažūsis, Vertimo teorijos pradmenys, Vilnius: Vilniaus universitetas, 1990. Asprey, Michele A., Plain Language for Lawyers, 3rd edition, Sydney: The Federation Press, 2003...
 3. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Vertimą suprantant per siaurai, t. y. apsiribojant vertimo kaip translation proper samprata, suprastinamas vertimo sampratos turinio sudėtingumas ir suvaržomos vertimo kaip „perkėlimo“ (angl. transfer) proceso galimybės. Vertimas – sudėtingas procesas, kuris prasideda supratimu, mąstymu ir...
 4. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Dėl pasikeitusių visuomenės poreikių šiuo metu nemažai jai skirtų tekstų yra peržiūrima ir adaptuojama taikant intralingvistinio vertimo principusŽr. Plain English Style Guide, 2002.. Be to, tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek Europos Sąjungos šalyse yra išleisti įstatymai ir reglamentai...
 5. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Vis dėlto kai kuriems tyrėjams kyla abejonių dėl teisės dokumentų intralingvistinio vertimo taikant suprastinimo strategiją. Kadangi suprastinimas gali lemti tam tikrų reikšmės niuansų praradimą, teisiniuose tekstuose, kai bet kokie reikšmės niuansai gali darytą įtaką tikslumui, ši vertimo...
 6. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Tačiau teisinius tekstus skaito, interpretuoja ir verčia ne vien teisininkai. Dažnai su teisiniais tekstais susiduria ir žmonės, nieko bendra neturintys su teisininko profesija (neretai ir vertėjai). Vis dėlto, kaip teigia B. A. GarnerŽr. Bryan A. Garner, Garner on Language and Writing, p. 419...
 7. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Palengvinimas ir suprastinimas teisiniame diskurse Šios dvi vertimo strategijos Lietuvoje dar netyrinėtos, tačiau užsienio tyrinėtojai tokių tyrinėjimų jau yra atlikę. Kaip parodė vertimo sampratos analizė, vertimas yra neatsiejamas nuo interpretacijos kaip vertimo intencijos (U. Eco, G...
 8. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Vis dėlto šių dienų vertimo tyrinėtojai Lietuvoje vertimą supranta gerokai plačiau. A. Leonavičienė nurodo, kad pradžioje vertimas buvo tyrinėjamas remiantis tik „originalo ir vertimo tekstų opozicijos idėja“Aurelija Leonavičienė, „Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis“, p. 25–26...
 9. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Negana to, K. J. Ambrasas-Sasnava pažymi, kad „pragmatinė adaptacija negali būti tokia pat visų žanrų ir stilių tekstams“Ten pat, p. 82.. Taip yra todėl, kad žanras, nors formaliai apibrėžiamas ir klasifikuojamas, nėra statiška forma. Kalbant apie intralingvistinį vertimą bendra nusistovėjusi...
 10. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  K. K. Zethsen pabrėžia, kad šiandien vis daugiau aprėpia intralingvistinio vertimo sąvoka, pradedant atnaujintomis senųjų ar religinių tekstų versijomis, adaptacijomis vaikams, britiškų tekstų lokalizavimu amerikiečiams ir baigiant informacinių vaistų lapelių, techninių prietaisų vartotojų...
 11. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Tačiau nemaža dalis lingvistų teigia, kad šiandien vertimo realybė pranoksta interlingvistinį vertimą (Snell-Hornby, Schäffner, Baker ir kt.), ir dabar vis didesnė akademinių vertėjų bendruomenė sutinka, kad vertėjo atsakomybė yra gerokai didesnė, nei apima tradicinė vertimo samprataŽr...
 12. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Remiantis prancūzų filosofo G. SteinerioŽr. George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation, 1975/1998. įžvalgomis, vertimas yra komunikacija, o suprasti – tai reiškia versti. G. Steinerio supratimu, vertimo teorija – tai teorija apie pačios kalbos veikimą, ir kaip tokia ji...
 13. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Kitas semiotikos mokslo atstovas italas U. Eco taip pat pritaria R. Jakobsono vertimo rūšių klasifikacijai, kuri implikuoja, kad bet koks vertimas pirmiausia yra interpretavimas. Tačiau U. Eco pabrėžia, kad vertimas – tai ne dviejų kalbų lyginimas, bet teksto interpretavimas, kūrimas dviem...
 14. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Intralingvistinio vertimo sampratos raida Dažnai cituojamas XX a. rusų-amerikiečių semiotikas R. Jakobsonas išskyrė tris vertimo rūšis: intralingvistinį vertimą (arba parafrazavimą), t. y. vienų kalbos ženklų perteikimą kitais tos pačios kalbos ženklais; interlingvistinį vertimą, t. y. vienos...
 15. Žaneta Čėsnienė

  Straipsnis Intralingvistinio vertimo samprata ir jos evoliucija teisiniame diskurse

  Santrauka. Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio autoriais ir vertimo teorijos bei praktikos raidos analize, aptariama intralingvistinio vertimo esmė akcentuojant intralingvistinio vertimo raišką teisiniame diskurse. Apžvelgiama intralingvistinio vertimo samprata, analizuojama jos...
Grįžti