Radiniai

 1. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  The State of Israel: Jewish Nation, National Movement and Holocaust Summary. The article analyzes the political situation in Near East. It characterizes the State of Israel, Hebrew society and Judaism tradition. The history of Israel starts four thousands years ago as it is described in the Old...
 2. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Literatūra Alexander, Pat (sud.), Biblijos enciklopedija, iš anglų kalbos vertė Lina Balčiūtė ir kt., Vilnius: Alna litera, 1992. Aurelija, „Žydai“, Studijoms.lt [žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 19 d.]. Duroselle, Jean-Baptiste, Storia diplomatica dal 1919 al 1970, traduzione di franca Avantaggiato...
 3. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Nereikalinga jokia polemika, kad Holokaustas buvo didžiausias nusikaltimas žmonijai. JAV kasmetinė Holokausto diena yra nacionalinis įvykis. Visų 50 JAV valstijų vietinė valdžia remia minėjimus, kurie dažnai rengiami Valstybės rūmuose. Holokausto organizacijų asociacija apima daugiau nei 100...
 4. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Kokios priežastys sąlygojo šią tragediją? Pirmiausia tai, kad Vakarų pasaulio lyderių politinis aklumas ir nuolaidžiavimas leido Hitleriui įsigalėti EuropojeŽr. Martin Gilbert, Niekada per amžius: Holokausto istorija. p. 30; „Jau 1920 m. Hitleris aiškiai parodė savo požiūrį į žydus… Sakydamas...
 5. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Tarptautinio Teisingumo Tribunolas pasmerkė sienos statybą kaip pažeidžiančią žmonių teises, bet Izraelio vyriausybė pasilieka teisę apsaugoti kiekvieno piliečio gyvybę. Vadovaujant centro partijos Kadima vadovui, Ministrui Pirmininkui E. Olmertui, buvo numatyta iki 2010 m. galutinai patvirtinti...
 6. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos praėjus daugiau nei 70 metų, šiandieninė žydų bendruomenė Izraelyje skaičiumi artėja prie gausiausiai gyvenančių JAV žydų. Bet tauta dar nepasiekė viso prarasto 1939 m. buvusių narių skaičiaus, kai pasaulyje gyveno apie 18 mln. žydų. Apgynęs nepriklausomybę...
 7. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Izraelis užėmė daugiau žemių, negu buvo numatyta Jungtinių Tautų padalijimo plane, Egiptas prisijungė Gazos Ruožą, Jordanija – Vakarų Krantą (Transjordaniją). Pirmojo Izraelio karo su arabais laikotarpiu Palestiną paliko 711 tūkstančių palestiniečių. Kilus antisemitizmo bangai, iš visų...
 8. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Izraelio valstybės įkūrimas Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, kintant gyventojų sudėčiai, Palestinoje dažnėjo žydų konfliktų su vietiniais arabais. Didžioji Britanija šį klausimą perdavė Jungtinėms Tautoms. 1947 m. lapkričio 29 d. Jungtinės Tautos, nerimaudamos dėl dažnėjančių žydų...
 9. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Kitas paplitęs litvakų pavadinimas – mitnagedai arba, išvertus iš ivrito, nesutinką. Šį pavadinimą litvakai gavo XVIII a., kai Ukrainoje ir Baltarusijoje paplito artimas misticizmui chasidizmo sąjūdis, kuriam mitnagedai priešinosi, todėl Lietuvoje hasidinis judaizmas turėjo nedaug sekėjų...
 10. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Iki Antrojo pasaulinio karo Palestinos žydų bendruomenes papildė penkios emigracijos bangos: 1904–1914 m. vyko antras gausus kėlimasis iš Rusijos ir Lenkijos, 1919–1923 m. – trečioji migracija, daugiausia iš Rusijos, 1924–1932 m. ketvirtoji – iš Lenkijos, 1933–1939 m. penktoji – iš Vokietijos...
 11. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  1897 m. rugpjūčio 29–31 d. Šveicarijos mieste Bazelyje įvyko žydų kongresas. Vakarų ir Rytų Europos valstybių žydų delegatai priėmė Bazelio programą, kurioje numatė įkurti žydų valstybę Palestinoje. Buvo nutarta skatinti žydų žemdirbių, amatininkų, pirklių kėlimąsi į istorinę tėvynę ir remti jų...
 12. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Tautinis judėjimas Sionizmas pirmiausia reiškia žydų tautinį judėjimą, apima nacionalinę ideologiją, kuria remiasi Izraelio valstybė. Sionistų pagrindinis tikslas buvo įkurti žydų valstybę. Kitas didysis tikslas – ją išsaugoti. Po pasaulį klaidžiodami žydai patyrė daug skriaudų. Žydų...
 13. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Izraelitų apsigyvenimas Palestinoje sutampa su „jūrų tautos“ įsiveržimu. Izraelitai du šimtus metų kovojo su filistinaisŽr. Žr. Česlovas Kavaliauskas, Trumpas teologijos žodynas, p. 155., kuriuos graikai vadino palestiniečiais (jūrų tautos gyventojais). Pirmasis žydų karalius Saulius (apie...
 14. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Pažadėtoji žemė Tradicinė žydų Halakha žydu laiko tą, kuris gimė žydų šeimoje arba kurio motina yra žydė, o „žydų tauta“ suvokiama kaip tauta, jungianti žydus, kilusius iš vieno protėvio Abraomo: „Izraelio tautos istorija prasideda II tūkstantmetyje pr. Kr. nuo biblinio patriarcho...
 15. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Įvadas Šio straipsnio tikslas yra panagrinėti politinį procesą, vykstantį Artimuosiuose Rytuose: atskleisti žydų tautos savitumą istoriniame kontekste, supažindinti su judaizmo ištakomis, Izraelio valstybės kūrimo istorija, aptarti jos politinę sistemą ir atskleisti šimtamečio konflikto su arabų...
 16. Robertas Pukenis

  Straipsnis Izraelio valstybė: žydų tauta, tautinis judėjimas ir Holokaustas

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama politinė situacija Artimuosiuose Rytuose. Apibūdinama Izraelio valstybės pilietinė visuomenė ir judaizmo tradicija. Izraelio istorija prasidėjo prieš 4000 metų ir yra aprašyta Senajame Testamente. Tautinis arba sionistinis judėjimas subūrė izraelitus iš naujo...
 17. Robertas Pukenis

  Studija Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

  The Mission of Today’s Theologians in a Globalized World and a Secularized Society Summary. This study tries to perceive how secularization spreads in a legal state and in the European Union. The author states that when a legal state begins to violate the life issues, the state ceases to form a...
 18. Robertas Pukenis

  Studija Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

  Literatūra „A. Ažubalio atstovė: sprendimas pasirašyti deklaraciją, kurioje prieštaraujama nacių ir sovietų nusikaltimų sulyginimui, – apgailėtinas“, Delfi.lt, 2012 m. sausio 20 d. An International Colloquium in the Vatican: General Sessions, Monnier-Lorence: Pontifical Lateran University, 1982...
 19. Robertas Pukenis

  Studija Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

  Išvados Europos Tarybos valstybių priimta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir Žmogaus teisių teismas yra juridinė garantija, saugojanti ES piliečių religinę laisvę. ES valstybės narės dalyvauja ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, kurios...
 20. Robertas Pukenis

  Studija Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje

  Bažnyčia turi gilią 2000 metų istorinę, teologinę, moralinę ir psichologinę patirtį, todėl ir šiandien ji labiau suvokia tautoms kylančius pavojus. Krikščionybė ir ateityje bus labiausiai vienijantis Europą faktorius, kadangi ji vadovaujasi bendromis humanistinėmis tautų vertybėmis...
Grįžti