Radiniai

 1. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  An Analysis of the Probability Distributions of Wave Heights and Wind Speeds by the Klaipėda Coast Summary. This article looks at the Baltic Sea waves from energetic point of view. Though studies of marine (hydrokinetic) energy resources in the world are not new, in Lithuania they are taking...
 2. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Literatūra Akaike, Hirotugu, “A New Look at the Statistical Model Identification,” IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, vol. AC-19, no. 6, pp. 716–723. Bilyay, Engin; Berguzar Oztunali Ozbahceci, Ahmet Cevdet Yalciner, “Extreme Waves at Filyos, Southern Black Sea,” Natural Hazards and...
 3. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Išvados 1.Vidutiniai ir maksimalūs bangų aukščiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda priklausomai nuo tikimybės ir pasikartojimo apskaičiuoti naudojant dvi skirtingas programines įrangas ir bangų aukščių analizei tinkamus – logaritminį normalųjį ir Reilėjaus – tikimybinius skirstinius yra...
 4. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  8 pav. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėdos maksimalių metinių vėjo greičių pasiskirstymas pagal gama skirstinį Pagal šį skirstinį apskaičiuojami maksimalūs vėjo greičiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda priklausomai nuo tikimybės ir pasikartojimo (10 lentelė). 10 lentelė. Vėjo...
 5. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Remiantis \( \chi^{2} \) kriterijaus testu, Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda maksimalių metinių vėjo greičių pasiskirstymą atitinkantys skirstiniai yra GEV, Veibulo, logaritminis normalusis ir gama (9 lentelė). 9 lentelė. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda maksimalių metinių vėjo...
 6. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  7 pav. Maksimalūs metiniai vėjo greičiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda Tai tik įrodo, kad ekstremalių reiškinių klimato kaitos fone mūsų pajūryje nemažėja. Atidžiau peržvelgus maksimalių metinių bangų kreivę (3 pav.) matyti, kad nuo 1980 m. mažėjimo tendencijos nėra. Nagrinėjant...
 7. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Tinkamiausią tikimybinį skirstinį vidutiniams metiniams vėjo greičiams BIC ir AIC kriterijai nurodo vienodai. Tai gama (6 pav.) skirstinys. 6 pav. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda vidutinių metinių vėjo greičių pasiskirstymas pagal gama skirstinį Šis skirstinys naudotinas skaičiuojant...
 8. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  5 pav. Vidutiniai metiniai vėjo greičiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda vidutinių metinių vejo greičių pasiskirstymą atitinkantys tikimybiniai skirstiniai pateikiami 8 lentelėje. 8 lentelė. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda vidutinių...
 9. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Vėjo greičių tikimybiniai skirstiniai Tyrimo metu naudojamų vidutinių ir maksimalių metinių vėjo greičių pagrindiniai statistiniai duomenys pateikiami 7 lentelėje. 7 lentelė. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda vėjo pagrindiniai statistiniai duomenysPagrindiniai statistiniai duomenysVid...
 10. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  6 lentelė. Bangų aukščiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda pagal Reilėjaus skirstinįMetų charakteristikaTikimybė P %Pasikartojimas T metaisVidutinis bangos aukštis, mMaksimalus bangos aukštis, mLabai banguoti11000,956,2Banguoti5200,865,5Vidutiniškai...
 11. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Įvertinti programos EASY FIT sureitinguotų tikimybinių skirstinių atitiktį vidutinių ir maksimalių metinių bangų aukščių pasiskirstymą galima pagal programinės įrangos pateikiamas \( \chi^{2} \) statistikos reikšmes, laisvės laipsnių skaičių ir p reikšmes (5 lentelė). 5 lentelė. \( \chi^{2} \)...
 12. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Remiantis \( \chi^{2} \) kriterijaus testu, skirstinių, atitinkančių Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėdos maksimalių metinių bangų aukščių pasiskirstymą, nėra, t. y. nėra patvirtinama nė viena nulinė hipotezė. Visgi viena nulinė hipotezė yra patvirtinama panaudojus kitą, empirinių momentų...
 13. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Skaičiuojant vidutinius bangų aukščius Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda priklausomai nuo tikimybės ir pasikartojimo naudotinas šis skirstinys (4 lentelė). 4 lentelė. Bangų aukščiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda pagal logaritminį normalųjį skirstinįMetų...
 14. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Pagal \( \chi^{2} \) kriterijaus testą Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda vidutinių metinių bangų aukščių pasiskirstymą atitinkantys tikimybiniai skirstiniai pateikiami 3 lentelėje. 3 lentelė. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda vidutinių metinių bangų aukščių pasiskirstymą...
 15. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  1 pav. Vidutiniai metiniai bangų aukščiai Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda Geras ryšys tarp šių dviejų parametrų Lietuvos priekrantėje buvo įrodytas atliekant koreliacinę regresinę analizę, naudojant Nidos priekrantinių hidrometeorologinių stebėjimų stoties 1993–2008 m. duomenis...
 16. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Tyrimo rezultatai Bangų aukščių tikimybiniai skirstiniai Tyrimo metu naudojamų vidutinių ir maksimalių metinių bangų aukščių pagrindiniai statistiniai duomenys pateikiami 2 lentelėje. 2 lentelė. Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų pagrindiniai statistiniai duomenysPagrindiniai...
 17. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Kaip pritaikyto modelio tikslumo įvertinimo matas, AIC kriterijus buvo pristatytas 1974 m. Jį galima naudoti daugeliu skirtingų atvejų. AIC apibrėžiamas: \[ AIC(f) = -2 {\it log}\ L(\theta, x) + 2k;\tag{2} \] čia \( L(\theta, x) \)– tikėtinumo funkcija, \( k \)– parametrų skaičius. Remiantis H...
 18. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Visi tyrime panaudoti skirstiniai pateikti 1 lentelėje. 1 lentelė. Tyrimo metu naudoti tikimybiniai skirstiniai\( u \) – vidurkis; \( \alpha \) – vidutinis standartinis nuokrypis; \( x \) – atsitiktinio dydžio reikšmė; \( \Phi \) – normaliojo skirstinio kumuliatyvinė tankio funkcija; \( \mu \) –...
 19. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Remiantis Pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenimis, bangų aukščių tikimybinių skirstinių analizei dažniausiai naudojami šie skirstiniai: normalusis, logaritminis normalusis, gama, Veibulo, eksponentinis, Reilėjaus, apibendrintųjų ekstreminių reikšmių (GEV), Gumbelio, Fišerio-Tipeto ir...
 20. Egidijus Kasiulis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės ties Klaipėda bangų aukščių ir vėjo greičių tikimybinių skirstinių analizė

  Tyrimų metodika Tikimybinių skirstinių analizei panaudoti Klaipėdos priekrantinių hidrometeorologinių stebėjimų stoties, įsikūrusios Melnragėje, duomenys. Vizualiniai bangų aukščių stebėjimai čia atliekami šviesiuoju paros metu du arba tris kartus per dieną, priklausomai nuo metų laiko...
Grįžti