Radiniai

 1. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Donelaitis’ Intertexts in Bobrowski’s Novel Lithuanian Pianos Summary. The article deals with Donelaitis’ intertexts in Johannes Bobrowski’s (1917–1965) novel Litauische Claviere (Lithuanian pianos). The author takes issue with Kristina Brazaitis’ paper “Donelaitis Viewed through Rose-tinted...
 2. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Literatūra Bobrowski, Johannes (Johanas Bobrovskis), Levino malūnas. Lietuviški fortepijonai, Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. Brazaitis, Kristina, “Viewed through Rose-tinted Glasses: Did Johannes Bobrowski Misread the Lithuanian Bard?,” Journal of Baltic Studies, vol. 35...
 3. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Išvados Apie Donelaitį galbūt lengva kalbėti, kai jį matome esant toli, kažkur XVIII a. Ir tampa problemiška, kai rašytojas pasirodo greta mūsų, tampa tuo, kuris klausia apie mūsų pačių politinius, kultūrinius, dvasinius pasirinkimus, konformizmą ar priešinimąsi tendencijai. Bobrowskis buvo ir...
 4. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Brazaitis bene daugiausiai neaiškumų kėlė pati romano pabaigos scena, kur Donelaitis vaizduojamas kaip susitinkantis su savo bičiuliais ir grojantis, tačiau jaučiantis, kad per aukštas tonas, balsai nedera su instrumentais. Dėl tokios pabaigos apkaltino autorių, kuris esąs pernelyg sudėtingas...
 5. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Jei nebūtų kitų citatų, kur atpažįstam Donelaitį kaip savo būrų mokytoją, vien tik ši galbūt ir reikštų skriaudų vargšams pabrėžimą. Tačiau anksčiau minėtos citatos liudija, kad anaiptol ne socialinė įtampa yra esminis šios „Metų“ ištraukos pranešimas: ne luomų kova, o atsakomybė prieš Dievą...
 6. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Religinis diskursas Religinis diskursas šiame romane taip pat turi svarbią, o galbūt net esminę vietą. Manau, kad Brazaitis būtent šį diskursą supainiojo su socialiniu ir visai be reikalo Bobrowskį apšaukė promarksistu. „Metų“ citatų nėra daug, bet tos, kurios pasirodo, labiausiai perteikia...
 7. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Počka kaip tik yra tas, kuris labiausiai įsijaučia į Donelaičio asmenybę, o per jį atranda ryšį su savo žeme ir jos žmonėmis. Romanas baigiamas žodžiais: Įsipareigojimas savo vietai, saviesiems, meilė jiems neturi tautybės, todėl geba būti kartu lietuvis ir vokietė, gali susikalbėti šio ir kito...
 8. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Donelaitis šiame romane suvokiamas kaip dialogiškasis kultūros kūrėjas. Ypač svarbi scena su studijų laikų bičiuliu ŠperberiuPavardės forma liudytų Donelaičio bičiulį Joną Pričkų Šperberį (Johann Friedrich Sperber) buvus vokiečių kilmės. Pasak Liucijos Citavičiūtės, aptarusios Karaliaučiaus...
 9. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Kultūrinis diskursas Vis dėlto politinis diskursas anaiptol neišsemia romano intertekstų. Dar vienas labai svarbus nuorodų tinklas yra susijęs su kultūriniais kontekstais. Iš esmės visas romanas sukasi ne apie ketvirto dešimtmečio politinius įvykius, ne apie Donelaičio gyvenimą ir jo „Metų“...
 10. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Rašytojas anaiptol neromantizuoja lietuvių, kaip ir vokiečių nelaiko vien tik demonstruojančiais savo pranašumą. Priešingai, lietuviams kliūva nemažai ironijos dėl jų prisitaikėliškumo ar arogancijos. Ypač išskirtinė Joninių vaidinimo scena, kur lietuviai puola ant kelių priešais karalienę...
 11. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Bobrowskis kuria visai kitokį naratyvą, kuris, akivaizdu, nėra ir nebuvo parankus dominuojančiam požiūriui. Romane vaizduojamas nusikaltimas – lietuvio žmogžudystė, kuri yra organizuojama pronaciškai nusiteikusio Noimano. Rašytojas sugestijuoja, kad nusikaltimai šioje žemėje tęsiasi jau nuo...
 12. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Politinis diskursas Jau pačia romano pradžia, pirmuoju skyriumi, labai akivaizdžiai atsiveria politinis diskursas. Bobrowskis neapeina germanizacijos temos, kuri jungia XVIII a. ir XX a., Donelaičio laikus ir tarpukarį. Veiksmo laikas, kurį pasirenka romano autorius, yra 1936 m., birželio 23–24...
 13. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Iš esmės šį tyrimą paskatino Kristinos Brazaitis, atstovaujančios Melbourno universitetui, straipsnis, kuriame Australijos mokslininkė kvestionuoja Bobrowskio teksto daugiasluoksniškumą įžvelgdama tik vieną – ideologinę promarksistinę romano tendenciją. Straipsnis „Donelaitis pro rožinius...
 14. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Įvadinės pastabos Johanneso Bobrowskio romanas „Lietuviški fortepijonai“, testamentinis Tilžėje gimusio rašytojo kūrinys, baigtas prieš pat mirtį 1965 metais, pačioje Vokietijoje sulaukė jau per 10 leidimų, tekstas išverstas į danų, olandų, lietuvių, vengrų, rusų, lenkų, švedų, čekų, japonų...
 15. Aurelija Mykolaitytė

  Straipsnis Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane „Lietuviški fortepijonai“

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio (1917–1965) romane „Lietuviški fortepijonai“. Siekiama polemizuoti su Kristinos Brazaitis straipsniu „Donelaitis pro rožinius akinius: ar Johannesas Bobrowskis klaidingai suprato lietuvių dainių?“, kuriame...
Grįžti