Radiniai

 1. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Santrauka. Pagrindinis straipsnio tikslas – įvertinti studentų Lietuvos savivaldybėse atliekamų praktikų patirtį. Straipsnis pradedamas teorine dalimi apie kooperuotas studijas, vėliau pristatoma tyrimo metodologija bei dviejų atliktų ekspertinių apklausų duomenys. Straipsnis baigiamas nurodant...
 2. Irmina Matonytė

  Straipsnis Ne Europos Sąjungos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose

  Santrauka. Straipsnyje apibendrinama mokslininkų iš ne Europos Sąjungos šalių integracijos Lietuvos universitetuose patirtis, pateikiant šalies viešosios politikos institucijų ir atskirų universitetų atvirumo bei imlumo aukštos kvalifikacijos užsieniečiams tyrimo rezultatus. Aptariami įvairaus...
 3. Irmina Matonytė

  Straipsnis Pilietinės visuomenės tyrimo teorinės perspektyvos

  Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama, kaip pilietinės visuomenės sampratą ir reiškinį nagrinėja filosofai, politologai, sociologai bei viešojo administravimo specialistai. Tokiu palyginamuoju būdu atskleidžiamas pats pilietinės visuomenės daugiaprasmiškumas ir daugiaplaniškumas. Gvildenama ir...
Grįžti