Radiniai

 1. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Student Internships: From Conceptual Developments towards Their Assessment in Lithuanian Municipalities Summary. The paper aims at assessment of the Lithuanian experience related to student internships in municipalities. The article starts with the theoretical introduction into service learning...
 2. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Literatūra Bleiklie, Ivar; Roar Hostaker, Agnete Vabo, Policy and Practice in Higher Education: Reforming Norwegian Universities, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2000. Bogason, Peter; Marleen Brans, “Making Public Administration Teaching and Theory Relevant,” European...
 3. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  4. Lietuvos savivaldybės neturi jokio studentų praktikų organizavimo reglamento, kuris konkretizuotų šioms institucijoms studentų praktikos tvarką, nustatytų jų interesus, atsakomybę ir kt. Tokių reglamentų pavyzdžiai galėtų būti Studentų praktikų tvarkos, aprobuotos kai kuriose Lietuvos viešojo...
 4. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Išvados 1.Dabartinės studentų praktikos Lietuvos universitetuose yra paremtos universitetų (kaip aukštojo mokslo įstaigų, įgyvendinančių Bolonijos reformos reikalavimus) ir studentų (kaip edukacinio proceso dalyvių) įsivaizduojamų interesų tenkinimu. Dabar Lietuvoje veikianti viešojo...
 5. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Grėsmės: 1) Studentų praktikos sukuria papildomą (neatlygintiną) krūvį universitetų socialiniams partneriams (šiuo atveju savivaldybėms). 2) Studentai ir universitetai siekia studentų praktikos vietų sostinės ir didžiųjų miestų savivaldybėse, kuriose vykdoma daug veiklos, nebūdingos vidutinėms...
 6. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Silpnybės: 1) Studentų praktikos pagrįstos netolygios universitetų ir savivaldybių partnerystės principu (universitetai čia užima dominuojančią poziciją). 2) Studentų motyvacija praktikai savivaldybėse silpna, nes nėra nuoseklaus praktikos monitoringo ir praktikos vaidmuo vėliau įsidarbinant yra...
 7. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Nė vienoje savivaldybėje ar universitete universitetų ir savivaldybių bendradarbiavimo per studentų praktikas vertinimas nesiekė aukščiausio balo „labai gerai“. Vilniaus savivaldybės atstovai dažniausiai bendradarbiavimą įvertino „gerai“, o visose kitose savivaldybėse bendradarbiavimas...
 8. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Absoliuti dauguma (68,8 proc.) savivaldybių atstovų neturi jokios universitete organizuojamo studentų praktikos aptarimo patirties. Tik Alytaus savivaldybėje yra susiklosčiusi visavertiška praktikų aptarimo su universiteto atstovais ir studentu tradicija. Vilniaus savivaldybės, kurioje praktiką...
 9. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  62,5 proc. savivaldybių studentams praktikos metu visada yra suteikiama darbo vieta ir būtinos darbui atlikti priemonės. Kitose savivaldybėse (37,5 proc.) darbo vietos gavimas priklauso nuo situacijos. Tokį atsakymą (dažną mažesniosiose savivaldybėse) realistiška interpretuoti kaip pripažinimą...
 10. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Net dviejuose trečdaliuose savivaldybių, reguliariai priimančių studentus atlikti praktiką, nėra vieno asmens, kuris būtų atsakingas už studentų praktiką ar specializuotųsi šioje veikloje. Beveik visose savivaldybėse Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas yra vienintelė pozicija, instituciškai...
 11. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Ekspertų atsakymai apie pasiruošimą praktikai buvo gana panašūs. Absoliuti dauguma savivaldybės atstovų (81,3 proc.) teigė, kad savivaldybė ar jos prižiūrima institucija apsiriboja pasirašydama sutartį su universitetu ar kolegija. Tik Alytaus, Radviliškio ir Vilniaus savivaldybių atstovai...
 12. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad per studentų praktikas užmegzti kontaktus su potencialiais darbdaviais svarbu tik mažumai Lietuvos universitetų, siunčiančių studentus atlikti praktikų į savivaldybes. Maža to, detalesnė analizė rodo, kad šis tikslas nėra svarbus nė vienam Lietuvos...
 13. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Savivaldybių ekspertai buvo paprašyti nurodyti, kiek studentų per vienerius mokslo metus „jų“ savivaldybės priima į praktikas. Mažesniosios ir vidutinės savivaldybės priima iki 10. Keli vidutinių savivaldybių atstovai minėjo, kad praktikantų skaičius svyruoja 11–30 ribose. Universitetų atstovai...
 14. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Studentų praktikų situacija Lietuvos savivaldybėse Mažesnėse ir vidutinėse savivaldybėse arba jų prižiūrimose organizacijose praktikas dažniausiai atlieka kolegijų ir trečio ir ketvirto kurso bakalauro studijų studentai. Tuo tarpu respondentų iš Vilniaus bei Kauno savivaldybių atsakymai leidžia...
 15. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Buvo apklausti Lietuvos savivaldos institucijose dirbantys valstybės tarnautojai, iš tiesioginės savo patirties žinantys apie studentų praktikas savo savivaldybėje. Tyrimo duomenys pagal seriją požymių laikytini reprezentatyviais: tik vienu klausimu ir tik vienintelėje anketoje (iš gautų...
 16. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Savivaldybės atsakomybė sau apima tokius aspektus: garantuoti, kad studentų praktikos netrukdo įstaigai dirbti, kad praktikantai tinkamai apmokyti ir suvokia esminius konfidencialumo, patikimumo ir profesinės etikos dalykus viešojo intereso principu reguliuojamose institucijose. Savivaldybės...
 17. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Savivaldybės savo ruožtu gauna reikalingą savanorišką (neapmokėtiną) personalą, atveria duris į savivaldybes patekti kitiems papildomiems aukštųjų mokyklų ištekliams ir patirčiai, įgyvendina viešųjų ryšių strategiją ir taktiką. Studentų praktikų metu gali būti išplečiama klientams teikiamų...
 18. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Akivaizdu, kad studentų praktikos sukuria būtinybę ir atveria galimybes universitetams prasmingai bendrauti su kitomis institucijomis, studentų praktikos vietomis. Tačiau nėra jokių garantijų, kad tas bendravimas bus pagrįstas lygiavertės partnerystės principais ar bent jų siekiamybe. Teorijoje...
 19. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Kooperuotose studijose pagal į darbinę patirtį integruojantį mokymą (DPI) (angl. work-integrated learning) studentai vertinami kaip mokymo paslaugų gavėjai (su tikslu įsidarbinti, įsitvirtinti darbo rinkoje), kai aukštosios mokyklos svarbiausia funkcija yra didinti studentų gebėjimą įsidarbinti...
 20. Irmina Matonytė

  Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

  Kooperuotų studijų atskaitos taškas yra studentas kaip būsimas specialistas; siekiama jam suteikti tinkamą išsilavinimą, praktiką derinant su teorija, plėtojant perkeliamuosius gebėjimusŽr. Peter Bogason, Marleen Brans, “Making Public Administration Teaching and Theory Relevant,” 2008.. Kai kur...
Grįžti