Radiniai

 1. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Apibendrinant šioje mokslo monografijoje pateikiamų tyrimų rezultatų visumą, neabejotina, kad mokslinės veiklos (ne)etika indikuoja ne tik mokslo ir studijų institucijoje susiformavusią akademinę kultūrą, bet ir mokslo ir studijų institucijos (mokslinės) veiklos (ne)kokybę – (ne)profesionalumą...
 2. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Paskutinėje šios mokslo monografijos dalyje toliau plėtojamas akademinės autorystės fenomenas, ypač koncentruojamasi į autorystės pažeidimo formas akademinėje bendruomenėje. Autorės paaiškina netinkamų autorių eiliškumo praktikų neigiamą įtaką skaitytojui, autoriaus karjerai, jo įvaizdžiui...
 3. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Ketvirta šios mokslo monografijos dalimi tęsiamas mokslinių tyrimų etikos dilemų ir pažeidimų pristatymas – plagijavimas, falsifikavimas ir kiti mokslinių tyrimų etikos pažeidimai įvairiuose tyrimo atlikimo etapuose. Taip pat pateikiamos mokslinių tyrimų etikos pažeidimų priežastys, tarp kurių...
 4. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Trečia šios mokslo monografijos dalis skiriama mokslinės veiklos etikos vadybos klausimams aptarti. Šioje dalyje pateikiama etikos kodeksų ir etikos komitetų pirmininkų ar jų pavaduotojų interviu analizė. Remdamosi etikos kodeksų analize, autorės (A. Novelskaitė, R. Pučėtaitė ir A. Lipnevič)...
 5. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Antroje šios mokslo monografijos dalyje pateikiami mokslinės veiklos etikos normatyviniai apibrėžimai, t. y. pateikiama tikslinga Lietuvos teisės aktų apžvalga apie mokslinės (akademinės) etikos priežiūros sistemos institucionalizaciją, iliustruojama tarptautinėmis mokslinės veiklos etikos...
 6. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Pirmoje mokslo monografijos dalyje (parengta A. Novelskaitės, R. Pučėtaitės) nagrinėjamos mokslinių tyrimų etikos sampratos mokslinėje literatūroje ir Lietuvos mokslo bendruomenėje, gvildenamos mokslinių tyrimų etikos problemos, pažeidimai ir jų priežastys. Šios dalies autorės konstatuoja asmens...
 7. Loreta Tauginienė

  Recenzija Mokslinės veiklos etika Lietuvoje

  Mokslo monografiją „Mokslinės veiklos etika Lietuvoje“ sudaro šešios dalys, kurios parengtos dviejų vienas kitą papildančių projektų – „Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: situacijos analizė“ ir „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“ – tyrimų rezultatų pagrindu...
Grįžti