Radiniai

  1. Aleksandra Aleksandravičiūtė

    Straipsnis Erdvės įprasminimas programiniuose retabuluose: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų altoriai

    Santrauka. Straipsnio tikslas – interpretuoti barokinių programinių altorių erdvinės sandaros schemas simbolinio raiškumo ir įtaigumo požiūriu. Straipsnyje nagrinėjami Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Karūnavimo (Vainikavimo) altoriai. Norint vizualizuoti Marijos triumfo kaitą ir parodyti...
  2. Aleksandra Aleksandravičiūtė

    Straipsnis Hansas Beltingas: vizualioji kultūra antropologiniu požiūriu

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama vokiečių dailės istoriko ir teoretiko Hanso Beltingo vizualiosios kultūros media teorija. Media samprata aiškinama antropologijos aspektu. Antropologinės menotyros bei H. Beltingo vaizdų mokslo metodologija lietuvių dailėtyroje nagrinėjama pirmą kartą...
Grįžti