Radiniai

 1. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje

  Santrauka. Straipsnyje aptariami specifiniai istoriniai ir sociokultūriniai veiksniai, turėję reikšmingos įtakos modernioms tradicinėmis laikomoms metinių „lietuviškų“ švenčių sampratoms atsirasti. Pasitelkus teorinę socialinio konstruktyvizmo prieigą, aptariami metinių švenčių ir kai kurių jų...
 2. Dalia Senvaitytė

  Studija Kalendorinių švenčių diskursas sovietinėje Lietuvos periodikoje 1945–1990 metais

  Santrauka. Studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamas kalendorinių švenčių diskursas Lietuvoje 1945–1964 m. Siekiama išsiaiškinti šio diskurso specifiką spaudoje, aptarti ją nulėmusias priežastis bei diskurso poveikį realioms švenčių tradicijoms. Atskirai aptariamos to meto...
 3. Dalia Senvaitytė

  Straipsnis Kolektyvinio bulgarų ir lietuvių tapatumo bruožai: lyginamoji studentų požiūrio analizė

  Santrauka. Straipsnyje, remiantis 2010 m. atlikto empirinio tyrimo duomenimis, aptariami kolektyvinio (tautinio, kultūrinio ir religinio) bulgarų ir lietuvių tapatumo bruožai, jų raiška tarp studentų. Atskleidžiami svarbiausi išryškėję bulgarų ir lietuvių tapatumo konstravimo bei raiškos...
Grįžti